Снс по педагогика състав
ИмеСнс по педагогика състав
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер71.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://phd-center.bvu-bg.eu/sns/pedagogika.doc

СНС

ПО ПЕДАГОГИКА
СЪСТАВ
Научно звание

Научна

степен

Име, презиме и фамилия

Научна специалност

Месторабота

Забележка

1.

Доц.

Доктор

Емилия Любомирова Василева

05.07.00 – Педагогика,

05.07.01 – Теория на възпитанието и дидактика,

05.07.03 – методика на обучението в началното училище

СУ "Св.Кл.Охридски"

Факултет по педагогика

Председател

2.

Ст.н.с.Іст.

Доктор

Петър Лазаров Георгиев

05.07.03 – Методика на обучението по география

пенсионер

Зам. Председател

3.

Доц.

Доктор

Нели Илиева Бояджиева

05.07.00 – Педагогика,

05.07.01 – Теория на възпитанието и дидактика,

05.07.02 – История на педагогиката и българското образование

05.07.03 – методика на обучнието по изобразително изкуство

СУ "Св.Кл.Охридски"

Факултет за начална и предучилищна педагогика

Секретар

4.

Проф.

дпн

Стоянка Жекова Марева

05.06.05.-Педагогическа психология

пенсионер
5.

Проф.

дпн

Мария Димитрова Герджикова

05.07.00 – педагогика

05.07.03 – Методика на литературното обучение,

литературознание и история на старогръцката, западноевропейската и българската литературата; естетика

СУ "Св.Кл.Охридски"

Факултет Славянски филологии
6.

Ст.н.с.І ст.

Д-р

Ралчо Стефанов Трашлиев

05.07.01 - Теория на възпитанието и дидактика

05.07.04 – специална педагогика

пенсионер


7.

Професор

Д-р

Йордан Николов Шопов

05.07.03 – Методика на обучението по история, родинознание, история на педагогиката

ЮЗУ "Неофит Рилски"

8.

Доцент

Д-р

Коста Димитров Герджиков

05.07.00 – Педагогика,

05.07.01 - Теория на възпитанието и дидактика и педагогическа социология

СУ "Св.Кл.Охридски"

Факултет за начална и предучилищна педагогика
9.

Доц.

Д-р

Наташа Вълчева Цанова

05.07.03 – Методика на обучението по български език

СУ "Св.Кл.Охридски"

Биологически факултет
10.

дпн

Ст.н.с.Іст.

Сава Иванов Гроздев

05.07.03. – методика на обучението по математика

ИМИ- БАН
11.

Проф.

дпн

Яна Динкова Мерджанова

05.07.00- Педагогика,

05.07.01 - Теория на възпитанието и дидактика, професионална педагогика, професионална ориентиране и консултиране,

05.07.03 – методика на обучението по философия

СУ "Св.Кл.Охридски"

Факултет по педагогика
12.

Проф.

Д-р

Николай Лилов Божков

05.07.03 – методика на технологичното обучение

ЮЗУ "Неофит Рилски"

13.

Доц

Д-р

Маргарита Христова Георгиева - Плашилска

05.07.03 – Методика на обучението по български език

ШУ "Епископ Константин Преславски"
14.

Доц.

Д-р

Пламен Анатолиев Легкоступ

05.07.03- Методика на обучението по изобразително изкуство

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

15.

Доц.

Д-р

Веселина Димитрова Димитрова

05.07.03 – методика на обучението по физика

СУ "Св.Кл.Охридски"

Физически факултет
16.

Проф.

Д-р

Стойка Здравкова Здравкова

05.07.03- Методика на обучението в началното училище

СУ "Св.Кл.Охридски"

Факултет за начална и предучилищна педагогика
17.

Доц.

Д-р

Веска Митева Шошева

05.07.00- педагогика,

05.07.04- специална педагогика

Тракийски Университет


НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Шифър

Научна специалност

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАЩИТИ


Дата

Докторант

Тема на дисертацията

Научна специалност

За присъждане на ОНС

Свързани:

Снс по педагогика състав iconОбучение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия в България
Възприемане — Въведение в основите на Валдорфската педагогика. Лечебна педагогика и човекознание
Снс по педагогика състав iconСнс по животновъдство състав

Снс по педагогика състав iconСнс по геодезия състав

Снс по педагогика състав iconСъстав на снс по онкология

Снс по педагогика състав iconСнс по архитектура състав

Снс по педагогика състав iconСнс по генетика състав

Снс по педагогика състав iconСнс по правни науки състав

Снс по педагогика състав iconСнс по ветеринарна медицина състав

Снс по педагогика състав iconСнс по майчинство и детство състав

Снс по педагогика състав iconСнс по военна медицина състав

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом