Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване20.11.2012
Размер57.12 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/CV/cv_ggatev.doc

Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Гатю Ненков Гатев

Адрес
Ул.»Парижка комуна, №33, гр.Варна, пощ. код. 9000, България

Телефон
(мобилен) 0887 195 950

E-mail
ggatev@tu-varna.bg


Националност
българинДата на раждане
04 05 1954
Трудов стаж
• Дати (от-до)
2004 – до сега:

• Име и адрес на работодателя
ТУ - Варна

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподаване и администриране

• Заемана длъжност
2011- до сега Зам.декан на факултета по Електроника по научното и кадрово развитие;

Управление на научното и кадрово развитие във факултета.

• Основни дейности и отговорности
2004- до сега

Доцент по психология;

Преподаване на учебните дисциплини: Организационна психология, Връзки с обществеността, Бизнескомуникации, Психология на предприемачеството, Лидерство и формиране на екипи.


2000 – 2003 г.

ВВУАПВО „П.Волов”-Шумен

Доцент по военна психология и военна педагогика;

Преподаване, провеждане на социални изследвания и академично администриране

1996-2003 г.

Зам.началник на кат. „Обществени науки”

Ръководство дейността на преподавателите от катедра „Обществени науки”.

1986-2000

ВВУАПВО „П.Волов”-Шумен

Преподаване на социални дисциплини

Главен асистент

Обучение и изследвания по Военна психология и педагогика, Лидерство, Връзки с обществеността.

Образование и обучение
• Дати (от-до)
М. Юни 2011 г. ТУ-Варна, Обучение по Stress Prevention Activity Training, проект от програмата на ЕС „Леонардо да Винчи”;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
М.септември 2004 –Шуменски университет „Констатнтин Преславски”, тренинг по Транзакционен анализ;

1998 г. – ВА „Г.Ст. Раковски, гр.София – защита на докторска степен по психология;

• Основни предмети/застъпени професионални умения
1992-1993 г. Военно-медицинска академия, гр.София - Обучение по Позитивна психотерапия;

1989-1995 г. – Център по психопрофилактика и промоция на психичното здраве, ВМА, гр. София - Обучение по приложна психология, групова динамика, социодрама;

1987-1989 г. Ежегодни обучения под патронажа на Дружеството на младите психолози в България. Основни придобити умения по психометрия, организационно развитие, креативност;

1984-1986 – Военна академия «Г.С.Раковски», гр.София;

1972-1976 ВВУАПВО «Г.Димитров», гр.Шумен

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.Майчин език
българскиДруги езици

Английски Руски

• Четене
[основно] [добро]

• Писане
[ основно] [добро]

• Разговор
[основно] [добро]
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Участие в работа на проекта SPAT, като изследовател, финансиран от европейската програма „Леонардо да Винчи” съвместно с представители на Гърция, словения и унгария;

Организация и реализиране на изследователски проект за особеностите в адаптацията на чуждестранни (турскоезични) студенти към българска образователна среда.

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Зам.декан по НКР на факултета по „Електроника” – планиране, организация, ръководство и контрол на научното и кадрово развитие във факултета;

ръководител на изследователски проекти в ТУ-Варна - 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010 г.

Основаване на психологическа лаборатория към ТУ-Варна за изследване на образованието, бизнеса и адаптацията на студентите;

Зам. началник на катедра „Обществени науки” във ВВУАПВО „П.Волов”, гр. Шумен за времето от 1996-2003 г.

Ръководство дейността на факултетно научно дружество във ВА „Г.Ст.раковски” (2004-2006).
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Microsoft office 2007, IBM SPSS Statistics
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Подготовка и представяне на презентации, публично говорене, оформяне на визуални комуникации.
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Консултиране и организиране на специални събития , участие в работата на два съвета по повод 50-та годишнина на ТУ-Варна;

Свидетелство за управление на МПС
B,C No281285475/13.12.2011 г.
Допълнителна информация
Членство в дружеството на психолозите в България (от 1982 г. до сега).

Участие в работата на II, III, V и VI-я Национални конгреси на психолозите в България.
Приложения
Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом