Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване20.11.2012
Размер83.9 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.ago.seminari.bg/CV-Rumen_2_.docЕвропейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Румен Димитров Рачев
Адрес
София , жк Модерно предградие, ул.Връх Манчо бл.1 вх.Е ап.141

Телефон
0885989845

ФаксE-mail
rachev@mail.bg
Националност
българинДата на раждане

25.02.1954г.Трудов стаж
25 години


• Дати (от-до)• Име и адрес на работодателя
Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”• Вид на дейността или сферата на работа
Научно Изследователски Сектор

Научно приложна лаборатория по експериментална психология


• Заемана длъжност
Психолог - проучвател

• Основни дейности и отговорности
Изследователска, приложна, научна, преподавателска• Дати (от-до)• Име и адрес на работодателя
Меддицинска Академия

• Вид на дейността или сферата на работа
Социална психиатрия

• Заемана длъжност
Социален психолог

• Основни дейности и отговорности
Научна, клинична, терапевтична, социална работа• Дати (от-до)• Име и адрес на работодателя
141 СОУ, 127СОУ, 74СОУ,ПМГ

• Вид на дейността или сферата на работа
Училищна психология

• Заемана длъжност
Училищен психолог, педагогически съветник

• Основни дейности и отговорности
Психологическа, преподавателска, терапевтична• Дати (от-до)• Име и адрес на работодателя
СДПЗ,КСО,Национална Асоциация за Психично Здраве,ИУП,

Балканска фондация за психично здраве

• Вид на дейността или сферата на работа
Психологична, административна, оганизационна, неправителствена организация

• Заемана длъжност
Председател на управителния съвет

• Основни дейности и отговорности
Организационна, терапевтична
Образование и обучение
Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Софийски Университет „ Св. Кл. Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Психолог,

Психология, учител, втора специалност - история

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по психология

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Нов Български Университет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Психодрама, психоанализа, обектни отношения и др.

• Наименование на придобитата квалификация
Магистърска програма по психологическо консултиране в училище

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър• Дати (от-до)• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Нов Български Университет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Магистърска програма по Фамилна терапия

• Наименование на придобитата квалификация
Фамилен терапевт

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър• Дати (от-до)• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Нов Български Университет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Докторска програма по динамична психология

• Наименование на придобитата квалификация
Психоаналитични изследвания

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
ДокторантЛични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Организиране и ръководене на национални и международни професионални форуми и събития

Автор на книги, сборници и списания

Майчин език
БългарскиДруги езици

Англиски, руски

• Четене
Основно добро

• Писане
Основно добро


• Разговор
Добро добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.


Работа в екипи


Вдовец с три деца

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Създаване и ръководене на проекти и организации

Колеж по семейни отношения

Балканска фондация за психично здраве

Институт по училищна психология

Автор на на магистърска програма по психологическо консултиране

Нов Български Университет-БИОХ

Автор и Директор на първия Защитен Дом

Консултант на Онбуцмана на гр. София по въпросите на псичичното здраве

Директор на Академия за гражданско общество-СУ, НБУ, НГЕДЕК,АЗ-буки, СБЖ
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Автор на Теливизионен психодраматичен театър

Разработване на сценарии

Арт-терапевт

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Директор – Маркетинг и реклама в телевизия

Главен редактор на списание „ Народни будители”
Свидетелство за управление на МПС
Да категория „ B”
Допълнителна информация
Медицинско образование = бакалавър.

Квалификации по акупресура, акупрунктура, рехабилитация,

хигиена,стерилизация, епидемиология и др.


1. Неосъждан

2. Няма здравословни проблеми

3. Специализирал и практикувал в Англия – 2008г.
Приложениястр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

,

Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом