Програма tpi преходна програма за обучение
ИмеПрограма tpi преходна програма за обучение
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер18.25 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.isbe.state.il.us/bilingual/TPETPILetters/Bulgarian/TPI_BG.doc
Описание на примерна програма - TPI

Преходна програма за обучение


Описание на програмата


Преходната програма за обучение е предназначена за учениците, чийто роден език не е английски, които изпитват трудности с писмения или говоримия английски език. Програмата предлага помощ по изучаваните академични дисциплини, а също така и помага на учениците да научат английски език. Курсовете от програмата се зачитат за хорариума, необходим за завършване.


Цели на обучението: Да се постигнат критериите за преминаване в по-горен клас и добро ниво на владеене на английски език.


Компоненти на програмата: Вашият син или дъщеря ще получи помощ по отбелязаните предмети:


Обучение или помощ на английски по следните предмети:


_____ Английски като втори език _____ Американска история


_____ Четене и писане _____ Просвета на потребителя


_____ Математика _____ Хигиена


_____ Природни науки _____ Управление на МПС


_____ Социални науки


Обучение или помощ на родния език на детето ви по следните предмети:


_____ Четене и писане _____ Американска история


_____ Математика _____ Просвета на потребителя


_____ Природни науки _____ Хигиена


_____ Социални науки _____ Управление на МПС


Процедури за напускане на програмата (Информацията в този раздел е различна за различните населени места).


Учениците остават в Преходната програма за двуезично обучение в продължение на три години или до усвояването на академичен английски език. Очакваното прехвърляне от регионите към основния поток е _____ % годишно. Предвижданият процент на завършване от средношколци включени в тази програма е _____ .


Специални образователни услуги


За инвалиди, на които са необходими специализирани услуги, езиковото обучение има за цел постигане на целите, заложени в Индивидуалната образователна програма (Individualized Education Program - IEP) на ученика.


Други програми, предлагани в училището


  • Редовно обучение за ученици, които владеят английски език. Обучението се провежда изцяло на английски език. Не се използва родния език. Не се предлага английски като втори език. Целта на обучението е да се постигнат академичните критерии за преминаване в по-горен клас и завършване на образованието.

  • Прилагаме информация за всички други предлагани програми.

Свързани:

Програма tpi преходна програма за обучение iconПрограма „младите лидери на българия
Какво: Програма „Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието” ще предостави на 20 високо мотивирани млади магистрати краткосрочно...
Програма tpi преходна програма за обучение iconНационална програма " компютърно обучение на младежи" (2003 2006 г.)
Предпоставки и необходимост от реализация на националната програма “компютърно обучение на младежи”
Програма tpi преходна програма за обучение iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Програма tpi преходна програма за обучение iconПрограма и интерактивно практическо обучение на тема
Форма за участие на студенти с творчески проект в обучителна програма и интерактивно практическо обучение на тема
Програма tpi преходна програма за обучение iconУчебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Програма tpi преходна програма за обучение iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта
Програма tpi преходна програма за обучение iconМагистърски програми 2008-2009 Актуална българистика задочно обучение Международни балканистични студии редовно обучение
Разширена магистърска програма английски език и методика 6 семестъра задочно обучение
Програма tpi преходна програма за обучение iconДо директора на
През учебната 2010/2011 г. Столична община продължава реализацията на програма Волейбол в Столичните училища и програма за обучение...
Програма tpi преходна програма за обучение iconСекторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
За всяка промяна на първоначално заложените дейности следва да се иска писмено разрешение от Център за развитие на човешките ресурси...
Програма tpi преходна програма за обучение iconПрограма за обучение по "Оценка на влиянието върху околната среда"
Кралство Швеция в България, заедно с Шведската агенция за международно развитие и сътрудничество (sida), кани нсорб да номинира участници...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом