Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2007 г
ИмеУчебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2007 г
на студиите
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер108.15 Kb.
ТипУчебник
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4577/17204330611156665425.docДоц. дфн Албена Хранова

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

МОНОГРАФИИ

 1. Двете български литератури. Граници на лирическия  контекст, Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1992 г.

 2. Литературният човек и неговите български езици. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1995 г.

 3. Подстъпи към приказката. Пепеляшка - Cendrillon и Aschenputtel. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1996 г.

 4. Яворов. Диалектики и алхимии. Пловдив: ИК “Жанет-45”, 1998 г.

 5. Езикът и неговите речи. София: ИК “Фигура”, 2000 г.

 6. Български интертекстове. С: “Просвета”, 2002 г.САМОСТОЯТЕЛНО ИЗДАДЕНИ СТУДИИ

 1. Георги Господинов: разроявания. Пловдив: ИК “Жанет-45”, Пловдив, 2004 г.УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
А) Висше образование


В: Николова, Ю., Славова, М., Хранова, А., Шнитер, М., Янев, В. Поглед към детската литература. Помагало за студентите от филологическите и педагогическите специалности, Пловдив, 1990. Автор на студиите:


1. Сънят и страхът в някои творби от литературата за деца през 20-те и 30-те години (с оглед отношението между литературата за възрастни и литературата за деца), стр. 45-75

2. Към въпроса за спецификата на лириката за малките в типологически и литературно-исторически аспект, стр. 76-101.

3. Метаприказката или към проблема за самосъзнанието на писателя-приказник (в съавторство с Мария Шнитер), стр. 156-181.


Б) Средно и начално образование

1.Учебник по литература за 11 клас (в съавторство с Инна Пелева), ИК “Просвета”, София, 2001

 1. Христоматия по литература за 11 клас (в съавторство с Инна Пелева), ИК “Просвета”, София, 2001 г.

 2. Учебник по литература за 12 клас (в съавторство с Инна Пелева), ИК “Просвета”, София, 2002 г.

 3. Христоматия по литература за 12 клас (в съавторство с Инна Пелева), ИК “Просвета”, София, 2002 г.

 4. Читанка за 2 клас (в съавторство с И. Цанев и Вл. Попов), ИК “Просвета”, София, 2003 г.

 5. Учебник по литература за 5. клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ИК „Просвета”, София, 2006 г.

 6. Учебник по литература за 6. клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ИК „Просвета”, София, 2007 г.

 7. Тестови задачи по български език и литература за 7. клас (в съавторство с М. Васева, Т. Ангелова, Б. Николова, В. Михайлова, Й. Тишева, Г. Дачева, И. Пелева, В. Герджикова, В. Божинов). С: Просвета, 2007 г.

 8. Литература за 7. клас (в съавторство с Инна Пелева и Нелида Перянова). С: Просвета, 2008 г.

 9. Литература за 8. клас (в съавторство с Инна Пелева). С: Просвета, 2009 г.СЪСТАВИТЕЛСТВА

 1. Съставителство, редакция и авторство на предговора на сборника “Нова публичност. Българските дебати: 1999”/”New Publicity. Bulgarian Debates 1999 (на български и английски език), София: Център за изкуства “Сорос” и издателска къща “Сонм”, 2000 г.

 2. Съставителство на тематичен брой на сп. Критика и Хуманизъм „Литература. Историография. Социология”, кн. 29, бр. 2/2009 г.


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ


 1. Юни - Октомври 1999. Индивидуален проект Българската неология: граници на дебата - по договор със Секцията по Теория на литературата в Института за литература към БАН.

 2. Ноември 2000 – Септември 2000, София. Участник в международния колективен научен проект Nexus на Центъра за Академични изследвания - София: How to Think About the Balkans: Region, Culture, Identities. Автор на студията The Balkan Fictional History: No More European, Not Only Ottoman, and Not Yet National. A Case Study on the Historical Novel, публикувана на CD Nexus Project: The Balkans, 2003

 3. 1998-2005, Холандия: Участник в международния колективен научен проект A Comparative History of the Literary Cultures of East Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Автор на статиите Bulgarian Literature: The Decade 1868-1878 (with N. Czernokozhev). In: “History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries”. Ed. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Vol. 1, 2004, p. 258-261, и The Uses of Folklore: The Bulgarian Case (в съавторство с Александър Кьосев – под печат).

 4. Март 2002 – Гост на Института Institut fur die Wissenshaften vom Menshen (IWM), Vienna с индивидуален проект Nationalism, Language, Gender.

 5. Октомври 2002 - Януари 2004 – гост на Института за академични изследвания New Europe College - Bucharest с индивидуален проект The Problems of “National Language and the Politics of Modernity. The Bulgarian Case in Comparative Perspective.”

 6. Април – Юни 2004 – гост на Института NIAS, Wassenaar, the Netherlands с индивидуален проект “Colonial Adventure and Postcolonial Fantasy”.

 7. Октомври 2004 – Юли 2005. Участник в международния колективен научен проект на Центъра за Академични изследвания - София: “Roles, Identities, and Hybrids”. Автор на студията “Hybrid Discourses and Their Institutional Matrix”.

 8. 2003-2006. Участник в колективния научен проект “Balkan Comparative Literatures”, съвместна инициатива на Bilgi University – Istanbul, Centre for Advanced Study – Sofia, New Europe College – Bucharest.
9. 2007-2008 г. участие в международния проект "Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe" at the Institute of Slavic Studies of the University of Leipzig (Maria Todorova, Stefan Troebst) in cooperation with St. Kliment Okhridski University Sofia and sponsored by VolkswagenStiftung, Sofia, Bulgaria.

10. 2009-2010 г. – участие в проекта „Национализъм на микро ниво”, Академична лига за югоизточна Европа - София , рък. доц. д-р Александър Кьосев (с финансовата подкрепата на Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe и Институт "Отворено общество").

11. От 2009 г. участие в проекта на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” „Междукултурни орбити – следи и търсения” (МОСТ), рък. Доц. д-р Живко Иванов, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПУ „Паисий Хилендарски”.

12. От 2009 г. участие в тригодишния проект "Нация и гражданство", Изследователски център по социални науки към СУ, финансиран по Тематичен конкурс 2008 г. на Фонд "Научни изследвания", рък. доц. д-р Петя Кабакчиева, срок: 01.01.2009 - 31.12.2011 г.АВТОРЕФЕРАТИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ


 1. Към въпроса за спецификата на българската лирика за деца до Втората световна война в литературно-исторически ракурс. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Кандидат на филологическите науки", Пловдив, 1994 г.

 2. Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век: теоретични рамки и казуси. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките за културата”. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2009 г.ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА


 1. Гусли и гуслари в сравнителния план на романтизма. Konference ke 150 vyroci zalozeni stolice slovanske filologie na Universite Karlove. Praha, 8-10 юни, 1998. В: Сб. K aktualnim problemum literarnevedne slavistiky, Praha, 1999, стр. 283-286.

 2. Nationalist Literature as a Mystifier of Folklore: The Hristo Botev Case. In: Literarni Mystifikace, etnicke myty a jejich uloha pri formovani narodniho vedomi. Studie Slovackeho muzea 6/2001.

 3. Plovdiv, Erzahlung ohne Sujet. In: Lichtungen. 91/XXIII. Jg. 2002.

 4. “Щрихи към 90-те: “Преходът” и българският случай”, Knizevna Smotra 2/ 2002, Zagreb.

 5. The Balkan Fictional History: No More European, Not Only Ottoman, and Not Yet National. A Case Study on the Historical Novel. CD Nexus Project: The Balkans, 2003.

 6. Language: Borders, Identities, and Utopias. In: New Europe College, Bucharest, Regional Program, NEC Yearbook 2004.

 7. Vynalezt jazyk. In: Host 04/ 2004, Brno, s. 65-67.

 8. Bulgarian Literature: The Decade 1868-1878 (with N. Czernokozhev). In: “History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Ed. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Vol. 1, 2004, p. 258-261.

 9. Автор на статиите за всички застъпени в енциклопедията български писатели - Entries for all Bulgarian Writers (in German) in: Lexicon der Welt-Literatur, Alfred Kroener Verlag Stuttgart, Vol 1, 2, 2004.

 10. Historical Myths: The Bulgarian Case of Pride and Prejudice. In: “Myths and Boundaries in South-Eastern Europe”, ed. Pal Kolsto, London: Hurst, 2005, p. 297-325.

 11. Das Kind in der Welt der Führer. Die Bulgarische Kinderliteratur als Mittler Mittler des Ideologems. In: Geschichte (ge-) brauchen. Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. Ed. by Angela Richter, Barbara Beyer. Leipzig: Frank&Timme, 2006, pp. 179-190.

 12. Bibical Femininity (a review). Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Berghahn Journals, Vol. 2, 2008, pp. 250-252.

 13. L’ esthétique de la rupture: la littérature bulgare des années 1990 (with Marie Vrinat). Litterall 15/16, 2008, pp. 110-115.

 14. Iconic Sites and Images of Language. In: Words and Images. Iconicity of the Text/ Слова и образы. Иконичность текста. Ed. by T. Dobrzynska, R. Kuncheva, S, 2008, pp. 195-214.

 15. The Turkish Thesaurus and the Emergence of Style. In: Balkan Literatures in the Era of Nationalism. Edited by Murat Belge and Jale Parla. Istanbul: Bilgi University Press, 2009, pp. 215-222.

 16. Linguistic Canon and Literary Canon: Mimicries and Alibis. In: Balkan Literatures in the Era of Nationalism. Edited by Murat Belge and Jale Parla. Istanbul: Bilgi University Press, 2009, pp. 223-230.


СТАТИИ И СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В БЪЛГАРИЯ


 1. Трите посоки на пътя  - предговор към романа на Владимир Неф "Кралиците нямат нозе". С: "Народна култура", 1987 г. ,стр. 5-12.

 2. За един текст и две творби на Асен Разцветников - сп. "Деца, изкуство, книги", 1/1990, стр. 5-9.

 3. Дете в света на вождовете (лириката за деца в края  на 40-те и началото на 50-те години) - В: "Литературен форум", бр. 36 от 6. IХ. 1990 г., стр. 4.

 4. Стереотипи и процеси в събитието на играта (върху четири стихотворения на Ст. М. Попов) - В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 28, кн. 1, 1990, Филологии, стр. 334-339.

 5. Гатанка, метафора и лирика за деца. Научни трудове на Пловдивския  университет, т.29, кн.1, 1991 - Филологии, с. 383-389.

 6. Тривиалното в уникална позиция. "Аз съм българче" като повод за прочит на Вазовата лирика - В: "Литературна мисъл", 3/1991, стр. 67-89.

 7. Смъртта на пионера и възкресението на бога - сп. "Българска книга", 4/1992, с. 6-8.

 8. Ботев и българската детска лирика - история  на едно профаниране - сп. "Език и литература", кн. 5, 1992 г., с. 20-24 и в сборника Христо Ботев. Съвременни оценки, критически анализи, литературни разработки, Велико Търново, 1995, с. 186-191.

 9. "Ние, врабчетата". Как се случва текстът - "Литературен вестник", бр. 27, 1994 г., с. 10-11.

 10. Немият пророк. Етюд върху Чапековата приказка "Омагьосаният скитник" - Научни трудове на Пловдивския университет, том 31, кн. 1, 1993, Филологии, стр. 93-97.

 11. Българският национално-исторически сюжет ("Легенда за Сибин"). В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. т. II. Литературознание, 1995, с. 43-48.

 12. Език и смисъл на спасението. "Цената на златото". Научни трудове на Пловдивския университет, том 32, кн. 1, 1994, Филологии, стр. 439-444.

 13. Фолклорът и кризата на литературното очакване. Ботев. В: Сб. „Българският канон? Криза на литературното наследство”. София: ИК „Александър Панов” ,1998, стр. 83-100.

 14. Април 1876: Намаляване на езиците. В: "Литературен вестник", бр. 22, 28. 06.-4. 07. 1995, стр. 12-13 и в сборника "Литературата и литературната наука днес", С., 1996 г., стр. 142 - 151.

 15. Април 1876: Педагогът и Преводачът. "Култура", бр 35, 01.09.1995., с. 6.

 16. Dementia Praecox на Viola Odorata. Яворов. Начини на употреба. В: "Литературен вестник", бр. 27., 2.-8. 08., 1995, с. 20-22. и в сборника „Теменуги. Другият роман на Яворов”, съст. М. Николчина, София: изд. „Литературен вестник”, 1998 г., стр. 65-83.

 17. Дядо Йоцо гледа Иван Вазов. В: "Творчеството на Иван Вазов. Критически прочити", Шумен, 1996, стр. 65-89.

 18. Даскал Петър Бонев. "Семиотично versus фактологично". В: "Литературата", бр. 2 (4), 1995 г., с. 130-145.

 19. "Защо сме такива?" или раждането на българина: история на народопсихологическия наратив. Дискусия на Департамента по нова българистика към НБУ - София и Етнографския музей в Пловдив, 27 май 1995 г., Пловдив; публикувана със съкращения в "Литературен вестник", бр. 21, 21-27. 06, 1995 г., стр. 12-13.

 20. Вазов. Новонагласяването. "Бръчков, тоест Станка". В: "Литературен вестник", бр. 3, 24-30. 01. 1996 г., стр. 9 - 12-13.

 21. Литературноисторическият наратив "Баща ми в мен". "Литературен вестник", бр. 23, 19 - 26. 06. 1996 г., стр. 10-11.

 22. Идеята за "първи" и българската литературна история. В сборника "Предци и предтечи, митове и утопии на Балканите", Благоевград, 1997 г., стр. 356-363.

 23. К проблематике болгарской литературной истории. Пушкин как фигура метаязыка. В: НТПУ, т. 34, кн. 1, 1996 - Филология, стр. 317-320.

 24. Баташкото клане на Робърт Джаспър Мор. В: "Архив", издание на "Критика и хуманизъм", бр. 1/2, 1996, стр. 75-80.

 25. "На Острова на блажените" и "Кървава песен" - начин на съучастие. "Литературен вестник", бр. 37, 20-26. 11. 1996, стр. 12-13.

 26. "Не пей ми ся" и "Жестокостта ми се сломи" - несъществуване на интертекста. В: НТПУ, т. 34, кн. 1, 1996 - Филология, стр. 307-312.

 27. Бай Ганьо на Острова. „Демократически преглед”, кн. 33, Есен 1997, стр. 444-450.

 28. Гьоте, подлогът на сравнението. „Литературен вестник”, бр. 19, 4-10. 06. 1997 г., стр. 6-7.

 29. "Не пей ми ся" и "До моето първо либе": от звука до традицията. „Литературна мисъл”, кн. 2, 1995-1996 г., стр.71-91.

 30. Петте новонагласявания на "Новонагласената гусла". „Език и литература”, кн. 1-2, 1997 г., стр. 105-118.

 31. Вината на мислителите. В: „Анархистът законодател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Никола Георгиев”. С., 1997, стр. 325-338.

 32. Речи и пароли на метаезика. Доклад на Националната конференция Реторики на литературоведския дискурс, БАН, София, 27-28. ХI. 1997.

 33. Архитектите. Върху една метафора от метаезика на европейската литературна приказка. „Литературна мисъл”, кн. 4, 1995-1996, стр. 28-33.

 34. Два критически етюда върху Пенчо Славейков. В: Сб. "Съвременни прочити на класиката. Нови изследвания върху българската литература", С., 1998, стр. 117-137.

 35. Яворов: диалектики и алхимии. Състояние на антитезата. В сборника “120 години Пейо Яворов”, С., 2000, с. 245-253.

 36. Народът и езикът: еманципацията. Вазов и Паисий. „Литературен вестник”, бр. 14, 14-20. 04. 1999 г., стр. 9-10.

 37. Две версии на фламенкото. „Литературен форум”, бр. 33, 2-8. 11. 1999 г., стр. 9.

 38. Вавилон. „Литературен вестник”, , бр. 39, 1-7. 12. 1999 г., стр. 13.

 39. Езикът-майка: сгрешаване и поправяне на метафората. „Литературен вестник”, бр.42, 22-31. 12. 1999 г., стр. 9-11.

 40. Две думи за Вазов. В сборника “Иван Вазов и...”, състав. М. Бодаков, С., 2000., с. 10-13.

 41. Удължаването на гласа. Щрихи върху медиалното самосъзнание на литературата. В сборника “Медии и митове”, състав. Г. Лозанов и О. Спасов, С., 2000, с. 288-299.

 42. Езикът и неговите врагове. В “Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева”, състав. М. Кирова, Н. Чернокожев, С., 2000, с. 43-53.

 43. Друго” и “Чуждо” в разделното време. В сборника „Да мислим другото: образи, стереотипи, кризи”, София, “Кралица Маб”, 2001 г.

 44. Старопланински легенди” – мислене, спомняне, виждане, приказване. В: “Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Янев”, ИК “Феномен”, С., 2002 г.

 45. Полша и Европа в приключението. В: “Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф Боян Биолчев”. УИ “Св. Климент Охридски”, с., 2002 г.

 46. Митопоетическият текст: приключвания. В: “Литературни култури и социални митове”. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Том 1, София, НБУ, 2003, с. 51-65.

 47. Септември” и “Хоро” в обмена на различието. В: “Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов”, ИЦ “Боян Пенев”, С., 2004 г.

 48. Андерсен и Оскар Уайлд: два танца. В сборника“Датската литература в България: един век очарование” и в: “Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн. Симеон Хаджикосев”, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2004 г.

 49. Речник и обект, или какво се случва със старата литература. В сб. “Изпитания на теорията, ИК “Ал. Панов”, София, 2004, с. 171-196.

 50. Еко и еднорозите. „Литературен вестник”, бр. 24, 29.6-5-7. 2005, стр. 9-12 и в сборника „Около Умберто Еко. Семиотика и идентичност”, съст. И Знеполски, С: Дом на науките за човека и обществото, 2005 г., стр. 193-205.

 51. The Postmodern Fall of Constantinople: Umberto Eco. Etudes Balkaniques, 2/ 2005, pp. 15-24.

 52. Съчинение за Ани Илков. Сп. „Алтера” бр. 6/ юни 2006, с. 62-66.

 53. Сюжети и предикати. Отново за учебниците по история. Сп. „Критика и хуманизъм”, кн. 21, 1/ 2006 г., с. 275-290.

 54. Батак: презареждане. „Литературен вестник”, бр. 17, 2-8. 05. 2007, с. 4-5.

 55. Вера Мутафчиева: История и романови генеалогии. Сп. „Литературни балкани”, бр. 1 (11), 2007 г., с. 269-315.

 56. Априлското въстание на пътя на културите. Сп. „Критика и хуманизъм”, кн. 25, бр. 1/2008, с. 199-228.

 57. История на понятията – инструментални и дисциплинарни чертежи. „Литературна мисъл”, кн. 2/2008, с. 20-58.

 58. Детето в света на вождовете. В сборника „Социалистическият реализъм. Нови изследвания”. Съст. Пламен Дойнов. С: Нов български университет, 2008, с. 352-365.

 59. Родно, дясно и ляво: Антон Дончев. „Литературен вестник”, бр. 10 (19-25.03. 2008), стр. 3, 9-16.

 60. Записки по понятията за българските въстания. І. Движение, бунт, въстание, революция. Сп. „Страница”, 4/2008, с. 147-196.

 61. Записки по понятията за българските въстания. ІІ. Априлското въстание. Сп. „Страница”, 1/2009, с. 179-202.

 62. За „продуктивното слисване” – обрати, интердисциплинарност и културни изследвания. „Литературен вестник”, бр. 9, 11-17. 03. 2009, с. 9-11.

 63. Историография и литература: „спорът” на факултетите. Сп. „Критика и хуманизъм”, кн. 29, бр. 2/ 2009, с. 107-128.

 64. Априлското въстание като бунт срещу Възраждането. В: „Не съм от тях”. Канонът на различието”. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев. Съст. М. Николчина, И. Александрова, К. Михайлов, К. Захова, К. Спасова, Г. Иванова. С: УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 58-68.

 65. Понятието вулгарен социологизъм, или за българските версии на сталинистката интердисциплинарност. В сборника „Соцреалистически канон / Алтернативен канон”. Съст. П. Дойнов, С: Нов български университет, 2009, стр. 121-152.

 66. Граници, мостове, пътища, кръстопътища. За една фигуративна карта на Балканите. В: Подвижните Балкани. Изследвания на проекта NEXUS (2000-2003). Съст. Александър Кьосев. С: Просвета, 2009 г.РЕЦЕНЗИИ И ДР. 1. За книгата "Седмо небе" В: сп. "Тракия ", 3/1990, стр. 101-105.

 2. Мемоари за знаците на 1990 - в. "Култура", бр. 52, 28. ХII. 1990 г., стр. 3.

 3. Трети българо-полски колоквиум на славистичните катедри при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и университета "Адам Мицкевич", Познан (8-9 ноември 1990 г.) - обзор в съавторство с К. Чакърова и И. Пелева. В: НТПУ, т. 29, кн. 1, стр. 469-472.

 4. "Карел Хинек Маха или Гласът на падналата арфа". В: "Пловдивски университет", бр. 3-4, 21. 03. 1994 г., стр. 10.

 5. Предизвикателствата на повествователя. НТПУ, том 32, кн., 1994, Филологии, стр. 575-576.

 6. Изстрадана индивидуалност. Vypousteni holubice на Вл. Кршиванек. В сборника Чешки триптих. Образи на българската литература в профил и анфас. С., 1995, с. 171-172.

 7. Книгата Мирела. В: "Култура", бр. 34, 25. 08. 1995, с. 1.

 8. Една рецензия. В: "Култура", бр. 38, 22. IX. 1995 г., с. 4.

 9. Завладяването на лириката. Въпросът за Другия. Рецензия за Българска антология на Б. Пенчев, Г. Господинов, П. Дойнов, Й. Ефтимов. В: Литературен вестник, бр. 20, 26.5-1.6. 1999 г., стр. 5.

 10. Пентамерон. В: “Култура”, бр. 1, 12 януари 2001, стр. 10

 11. Малките дни на Петър Чухов. „Литературен вестник”, 2/2003, стр. 3

 12. Моят живот с Гаустин. “Култура”, бр. 24, 13 юни, 2003

Свързани:

Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconЛитература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
Изследване върху „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование в...
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconЛитература Инна Пелева, Просвета
Литература В. Герджикова, Просвета Математика задължителна подготовка Ч. Лозанов, Анубис
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconСписък на учебниците за 10 а клас за учебната 2011 – 2012 година
Учебник зп: история и цивилизация за 9 клас; изд. „ „ просвета- софия „ ад; авт. Б. Гаврилов
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconУрок по литература
Средства на обучението: учебник по литература за ІV клас на издателство „Булвест”; кръстословица за създаване на подходяща нагласа...
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconУчебник по литература за 8 клас / Валери Стефанов и Александър Панов/ препоръчват следните два модела
Авторите на моя учебник по литература за 8 клас / Валери Стефанов и Александър Панов/ препоръчват следните два модела
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconМонографии, справочници, учебници
Теоретични основи на метрологията в ба – част І, Учебник, 121 стр, дви “Св. Г. Победоносец” София, Военно издателство (В съавторство...
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г icon2 Анализ на читанките от 1 до 4 клас Съдържателен анализ на учебниците от началния етап на основната степен на образование (1 – 4 клас)
Читанки за 1 клас на държавно издателство „Народна просвета” – 1990 г и читанка за първи клас на издателство „Народна просвета” от...
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconУчебник клас
Учебник за 8 клас- автори Лазаров и Желев- изд.”Анубис”; Помагало по география на английски език-„Physical Geography for the 9 grade”-...
Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета\", София, 2007 г iconУчебник: Български език 4 клас, издателство „Булвест 2000", Автори: Т. Борисова, Е. Котова, Н. Димитрова Автор на урока: Евения Петкова, оу „Св св. Кирил и Методий ", гр. Мездра
Български език, Книга за учителя 4 клас на издателства: „Булвест 2000”, „Просвета”, „Даниела Убенова”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом