Конспект по Програмни Среди
ИмеКонспект по Програмни Среди
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер48.59 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://angelowa.com/ps/konspekt_ps_2011.doc
Конспект по Програмни Среди


( 2011 )1. Въведение в програмирането в среда Windows. Вход чрез опашки и съобщения. Независим интерфейс. Многозадачност. Управление на паметта.

2. Въведение в .NET среда. .NET framework архитектура. Поддържане на единна езикова среда.

3. Движение на съобщенията в среда Windows. Примери на обработка на базови съобщения. Последователност на извличане на съобщенията от опашка.

4. Класическа структура на Windows приложение. Пример. Анализ на различията с конзолен еквивалента на същата програма. Стандартизирано именоване. Базови типове и структури.

5. Класическа структура на приложение в среда Windows: главна програма и proc- функция; прозоречен клас и регистрация на класа; създаване на прозорец и визуализация;структура на прозоречната функция.

6. Обща класификация на класове в MFC среда. Структура на Windows приложение в MFC среда. Основни класове. Последователност при конструиране на класовете. Изчислителен процес.

7. Съобщения и карти на съобщения. Макроси свързани с картите на съобщенията. Последователност при търсене на съответствие.

8. Методика на изграждане на работоспособно приложение във визуална среда. Пример с VISUAL C++ приложение.

9. Преход към програмиране за .NET - конзолно приложение. Програмиране за .NET с Windows форми. .NET версия на приложение: с диалог - без форма. .NET приложение с форма.

10. Добавяне на манипулатор на събитие. Структура с наследяване на форма. Манипулатори на събития или On… методи ? Последователност на обработките.


11. Windows Forms в .NET. Контроли и йерархия на графичните конролите. Създаване на дъщерни форми и контроли. Пример.

12. Опционални и списъчни контроли. Основни пропъртита и събития. Приложение – пример.

13. Диалози – стандартни и потребителски. Видове и приложение. Пример за употреба.

14. SDI и MDI приложения. Структура и пример.
15. Свързване с база данни. Свързване на данни с контроли (Data Binding). DataGrid. Master-Details. Пример.

16. GDI+. Методи за изчертаване на основните фигури. Запълване, контур и специални ефекти.

17. Вход/Изход в .NET. Работа с файлове, директории, потоци, четци и писци.

18. Windows Presentation Foundation (WPF).XAML.Контроли и логическо дърво. Примери.

19. LINQ – Language INtegrated Query. Query Expressions – Заявки вградени в езика. Ламбда изрази.

20. Таймер (Timer). Работа с таймери. Пропъртита, събития. Пример.


21. Езикови средства за създаване устойчив код. Предоставени от 32 битова среда възможности за целта. Въведение в SEH механизма. Терминираща обработка (__finally). Възможни двусмислия .

22. Филтър за обработка на изключения (__except). Събиране информация при събитие.

23. Вграден в С++ механизъм за реакция на изкл. събития (C++ Exception Handling). Стандартни обекти в ANSI C++ стандарт. Обработка на изключения при конструиране на обект.

24. Повторно генериране на изключението. Изключения във вложени конструкции.

25. Съвместяане на механизмите за реакция на изкл. събития (Win32 SEH и C++ Exception Handling).

26.Изключения в .NET . Дефиниране на собствено изключение.

27.Правила за работа с изключения в .NET среда


27. Вход/изход и сериализация. Работа с файлови обекти без сериализация. Цел и предимства на архивните обекти. Предефиниране на операциите за сериализация.

28. Създаване на собствени класове, поддържащи сериализация. Пряко използване на Serialize().

29. Версии при сериализации. Работа с указатели към обекти и проблеми при използване на псевдоними на обекти при сериализация.

30. Същност на механизма на сериализация. Сериализиране на обекти с вградени класове.

31. Run-time сериализация в .NET.


32. Управление на паметта в Windows. Защита на пространството, виртуална памет, разширяване на оперативната памет към диск, валидизиране на страници, охраняеми страници, shared блокове, динамична резервация и ангажиране на блокове памет. Copy-on-write механизъм.

33. Работа с динамични блокове памет. Предимства на използването на собствени динамични блокове в рамките на процес, нишка или клас.

34. Memory- mapped файлове. Избягване на фрагментацията при работа с малки блокове памет.

35. Стратегии на управление на памет и събиране на ‘боклук’ в .NET среда. Алгоритъм за “ събиране на боклук”

36. Финализация в .NET среда.

37 Модел на явна финализация в .NET среда.Интегриране на Finalize() и Dispose()

38. Поколения в .NET среда. Управление на поколенията.


39. Програмна архитектура документ / изображение. Основни класове, структуриращи приложението: документен клас, клас на изображение, класове – рамки.

40. Основи класове свързани с изгледите в MFC – йерархия. Скролиращо изображение, HTML изглед, дървовиден изглед, списъчен изглед. Създаване собствени изгледи, базирани на контроли.

41*. Основни различия в SDI и MDI приложение. Много изгледи и много документи в MDI приложение. Проблемът за синхронизация на промените.

42*. Различни типове документи в едно MDI приложение.

43*. Разцепени изображения – динамични и статични. Пример.


44*. Елементи на потребителския интерфейс: икона, курсор, bitmap изображение, области. Поддръжка в MFC среда. Дефиниране и свързване с програмата. Примери.

45*. Меню в среда на Windows. Типове менюта. Създаване, зареждане и показване на меню. Събития, свързани с меню. промени в меню в run-time. Системно меню, каскадно меню, контекстно меню.

46*. Диалогови кутии в Windows: дефиниране, свързване и обработки. Типове. Поддържащи класове в MFC. Обмен на данни с диалог и валидизация. Примери.

47*. Графичен интерфейс в Windows (GDI). Устройствен контекст: атрибути, основни типове устройствен контекст, поддържащи класове в MFC.

48. Режим на съответствие (mapping mode) в GDI. Преобразувания в координатните системи при рисуване.

49*. GDI обекти и поддържаща среда (MFC) - писалка,четка, растери и битмапи, палитра,

50*. GDI обекти и възможности преоставени от поддържащата среда - текст и шрифтове. Атрибути на шрифт. Логически шрифт. Избор на шрифт в програма. Пример.


51.NET Framework и системата за управление на общи типове. Типовете в CLR.

52.Стойностни типове. Стандартни и user-defined.

53. Елементи на типа: методи, събития, полета, properties. Примери.

54.Събития. Кратък пример.

55.Проектиране на тип, предлагащ събитие. Проектиране на тип, използващ събитие. Същността на нещата.

56.Пакетирани типове (boxed types). Проблеми с достъпа.

57.Референтни типове.

58.Интерфейсни типове. Използване на интерфейси със стойностни типове.

59. Проблеми при присвояване и съвместимост на типовете.

60.Делегати. Дефиниране, използване.

61. Вътрешно представяне на делегат.

62. CLR поддръжка за делегатите.


63. Единно представяне на данни в .NET. Метаданни.

64. Инспектиране на метаданни в .NET среда. Динамично създаване на типове и работа с тях.

65. Асемблита и манифести в .NET среда


Съставил:

проф. д-р О. Наков

Свързани:

Конспект по Програмни Среди iconКонспект по Програмни Среди 2002г
Ооп реализация в асемблерите. Реализация на обект. Деклариране на обект. Деклариране на наследник
Конспект по Програмни Среди iconКонспект за ia-32 и Intel-64 процесорни архитектури
Основни програмни регистри, указатели и флагов регистър за ia-32 и Intel-64 архитектура
Конспект по Програмни Среди iconКонспект Начало на курса
В програмата е предвидено и запознаване на студентите със съвремените програмни средства, които се използуват за целите на моделирането,...
Конспект по Програмни Среди iconВъведение в
В дисциплината са включени и някои специфични програмни продукти имащи конкретна връзка със счетоводните програмни продукти. Такива...
Конспект по Програмни Среди iconУтвърждавам: Проф д-р А. Драйшу Декан на Физическия ф-т на су конспект
Обща характеристика на кондензираната материя. Основни типове кондензирани среди
Конспект по Програмни Среди iconЛабораторно упражнение №1
В заданието за разработка на лабораторното упражнение са включени програмни решения за организиране на потребителски интерфейс с...
Конспект по Програмни Среди iconВ риге завершился турнир памяти первого чемпиона мира по шахматам среди любителей Херманиса Матисонcа. В конкуренции 19 шахматистов из стран Балтии, Испании и
Кайдо Кулаотс (Эстония) — 31,5, Нормунд Миезис (Латвия) — 30 Что интересно, лучший результат среди женщин (22,5) показала жена Алексея...
Конспект по Програмни Среди iconКонспект Механични вълни. Уравнение на бягаща плоска вълна. Вълново уравнение. Интерференция на механични вълни. Стоящи вълни. Собствени трептения на ограничени среди
Електромагнитно поле. Уравнения на Максуел. Електромагнитни вълни. Вълнови уравнения за е и Н. Получаване на електромагнитните вълни....
Конспект по Програмни Среди iconРеферат по курсу " Русская народная культура и православие"
И вот перед нами целый круг праздников, которые выдержали многовековые испытания и не оказались забытыми ни во времена страшных войн,...
Конспект по Програмни Среди iconПоложение о 4-м городском фестивале-конкурсе художественного самодеятельного творчества «Волгодонск город талантов» среди
«Волгодонск город талантов» среди предприятий, учреждений и общественных организаций города Волгодонска
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом