Българско кристалографско дружество
ИмеБългарско кристалографско дружество
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер25.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgcryst.com/files/12.doc
БЪЛГАРСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

BULGARIAN CRYSTALLOGRAPHIC SOCIETY


П Р О Т О К О Л № 12


От съвместно заседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество

и Организационния комитет на Четвърти национален кристалографски симпозиум

проведено на 21.03.2012 от 14.00 ч.,

в сградата на ИМК – БАН, ул. „Академик Г. Бончев” бл. 107


На заседанието присъстваха: Огнян Петров – председател на УС на БКД,

Росица Петрова

Томас Керестеджиян,

Владислав Костов

Зара Желева

Борис Шивачев

Ирена Михайлова


Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред, който беше единодушно приет.

Дневен ред:

  1. Информация за хода на подготовката на IVти Национален Кристалографски Симпозиум.

  2. Приемане на финансовия отчет за 2011 г. на Българското Кристалографско Дружество.

  3. Обсъждане на въпроса за поемане на разходи за поканени лектори на IVти Национален Кристалографски Симпозиумот БКД.

  4. Информация за подготовката на международна кристалографска школа в Гюлечица през 2014 г.

  5. Текущи.


По т. 1. Огнян Петров представи информация за хода на подготовката на IVти Национален Кристалографски Симпозиум. Отчетено беше, че са изпратени покани на 160 участници от предходните симпозиуми; поканени са лектори, почти всички са потвърдили участието си и са уточнили темите на докладите си. Активиран е сайта на на IVти Национален Кристалографски Симпозиум и предстои да се добави информация за темите на докладите на поканените лектори. Бяха обсъдени и нови предложения за поканени лектори, възможности да се изпрати информация за симпозиума до учени от чужбина и предимно от съседните ни държави. Предложено беше всеки от ОК да се ангажира лично да съдейства за привличането на 10 участници в подготяния симпозиум.


По т. 2. Владислав Костов ни запозна с информация за финансовия отчет за 2011 г. на Българското Кристалографско Дружество. УС на БКД разгледа и одобри представения финансов отчет за 2011г. Предстои отчетът да се предаде в Министерство на правосъдието и да се подаде данъчна декларация в НАП. Актуалното финансово състояние на БКД, след заплащане на таксите за членски внос в JUCr за 2011 и 2012 г., възлиза на около 5000 лв.


По трета точка от дневния ред след обсъждане участниците в заседанието взеха решение БКД да покрие разходите за 4 нощувки в хотел на поканените лектори – чужденци.


По т. 4. Росица Петрова информира за подготовката на международна кристалографска школа в Гюлечица през 2014 г. Цената на пълен пансион за един ден в базата в Гюлечица е 50 лв. На сайта на JUCr е качена информация за провеждането на събитието. Попълнени са необходимите формуляри за кандидатстване за финансиране от JUCr и са изпратени. Необходимо е одобрение на комисията по учебна дейност на JUCr. Чака се отговор. Уточнени бяха евентуалните параметри на школата – участници 40, от които 15 българи; такса за правоучасие 280 $. Евентуалното финансиране от JUCr покрива разходи за път и стипендии за 10 участника.


В последната точка от дневния ред беше обсъдено и прието да БКД да подкрепи кандидатурата за членство в ECA на Ирландската Кристалографска Асоциация. Постъпи предложение да се кандидатства в текущия конкурс на МОН за монографии за финансиране на книжката с трудове от IIIти Национален Кристалографски Симпозиум.

Беше решено следващото заседание на Организационния комитет на Четвърти национален кристалографски симпозиум да се проведе на 10. 05. 2012 г. от 14:00 h в ИМК-БАН.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.


21.03.2011 г.

гр. София

За протокола: Ирена Михайлова

Свързани:

Българско кристалографско дружество iconПротокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество
Днес, 27. 02. 2010г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Българско кристалографско дружество iconПротокол от трето общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Днес, 10. 2011г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Българско кристалографско дружество iconПротокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество
Общото събрание на Българското Кристалографско Дружество се проведе на 22. 10. 2010г., в Националния музей „Земята и хората” гр....
Българско кристалографско дружество iconБългарско кристалографско дружество
Анализ на подготовката и състоянието на пълните текстове на работи, представени на ІІІ нкс
Българско кристалографско дружество iconБългарско кристалографско дружество
И организационния комитет по провеждането на Международна Школа по Кристалография в България през 2013 г.,проведено на 21. 06. 2012...
Българско кристалографско дружество iconБългарско кристалографско дружество
Владислав Костов, Росица Николова, Борис Шивачев, Мая Маркова-Величкова, Петър Цветков, Милен Кадийски
Българско кристалографско дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане следния дневен ред
Българско кристалографско дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред
Българско кристалографско дружество iconБългарско кристалографско дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред, който беше единодушно приет
Българско кристалографско дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред, който беше единодушно приет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом