Конспект по Валутен и митнически контрол
ИмеКонспект по Валутен и митнически контрол
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер14.13 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/13cl/conspects/48.doc
Конспект по Валутен и митнически контрол

1 Национални валути - .Валута. Символи и кодове на валутите; Национални валути в качеството на международни валути

2 Конвертируемост на валутите - Условия за конвертируемост на валутите; Предпоставки; Видове конвертируеми валути

3 Валутен курс - Същност на валутния курс; Котиране на валутите; Пряко котиране; Система за косвено котиране;

4 Валутен пазар - Специфика и участници на валутния пазар; Предпоставки, особености на валутния пазар; Национолен и международен валутен пазар


5.Търгуване на валутите - Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар

6 Финансови инструменти на валутния пазар

7 Валутни позиции

8 Правила и обичаи при търговията с валута

9 Митнически контрол - Контрол върху вноса на физически лица; .Контрол върху износа на физически лица

10 Митнически нарушения - Валутни нарушения; Митнически престъпления; Валутни престъпления; .Административно-наказателно производство провеждано от митническата администрация

11 Органи на валутния контрол - Министерство на финансите ; Контролни функции на МФ; Българска народна банка; Контролни функции на БНБ; Контролни функции на митнически учреждения ; Данъчни органи

12 Субекти на валутните сделки - Физическите лица като субекти на валутните сделки; Местни физически лица; Чуждестранни физически лица; .Юридическите лица като субекти на валутните сделки; .Местни и чуждестранни юридически лица

13 Контрол върху вноса и износа на валутни ценности и върху операциите с благородни метали - .Контрол върху вноса на валутни ценности; .Контрол върху износа на валутни ценности
Литература:

  1. Закон за митниците

  2. Митническо право – Валентин Русев

  3. Данъчен и митнически контрол – Йосиф Аврамов

  4. Валутен закон

  5. Валута и валутни системи – Радко Радков


изготвил: Мария Стойчева

2008 г.

Свързани:

Конспект по Валутен и митнически контрол iconКонспект по Валута и валутен контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект по Валутен и митнически контрол iconКонспект по Валута и валутен контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект по Валутен и митнически контрол iconКонспект Организация и функциониране на митническата дейност 11 клас Външнотърговски режим на Република България и митнически контрол > Разрешителен режим Регистрационен режим
Национална служба Гранична полиция – документи за преминаване на граничните контролно-пропускателни пунктове
Конспект по Валутен и митнически контрол iconНаредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република българия, обслужващи кораби от международно плаване
Организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на...
Конспект по Валутен и митнически контрол iconПроект! Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване Глава първа общи разпоредби
Организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на...
Конспект по Валутен и митнически контрол iconКонспектпо отчитане на външнотърговските сделки
Валутен пазар. Валутен курс в международната сделка. Видове валутни курсове. Вътрешна и международна цена
Конспект по Валутен и митнически контрол iconКонспект Производствена практика
Валутен курс. Системи на котиране. Курс „купува” и „продава”. Фиксинг. Система за „кръстосани” курсове
Конспект по Валутен и митнически контрол iconМитнически режим "Активно усъвършенстване" правни аспекти Право
Съгласно §1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за митниците (ЗМ) митническите режими са: внос, транзит, митническо складиране,...
Конспект по Валутен и митнически контрол iconКонспект по организация и технология на митническата дейност 13-ти клас
Същност на митническото посредничество. Видове услуги, произвеждани от митнически посредник
Конспект по Валутен и митнически контрол iconПлан-конспекти по отчитане на външнотърговски сделки-теория
Валутен пазар. Валутен курс в международната сделка. Видове валутни курсове. Вътрешна и международна цена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом