Отношения на дължини на отсечки
ИмеОтношения на дължини на отсечки
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер87.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.math.bas.bg/hssi/docFiles/sc06-list-proj.docШЕСТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

27–29 януари 2006 г., Пловдив


Проекти по математика


Александър Кирилов Даскалов

Милена Стефанова Георгиева

СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: p-адични числа. Редици от остатъци по модул просто число

Научен ръководител: Иван Симеонов, преподавател по математика, СМГ


Александър Николаев Ковачев

Георги Георгиев Керчев

СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Отношения на дължини на отсечки

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика, СМГ


Ана-Мария Кирилова Тенекеджиева

МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10 клас

Тема: Емпирично изследване на методи за оценка на едномерна полезност

Научен ръководител: ас. Наталия Николова, ТУ Варна


Ангел Николаев Найденов

Димитър Кирилов Филипов

СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Квадратични остатъци и неостатъци

Научен ръководител: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ


Владимир Венциславов Велинов

Пламен Димитров Митрев

ГПЧЕ “Хр. Ботев”, Кърджали, 11 клас

Тема: Прогресии в геометрията

Научен ръководител: Вълчо Милчев


Галин Красимиров Статев

НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София, 9 клас

Тема: Някои приложения на геометрията в алгебрата

Научен ръководител: Боянка Савова, преподавател по математика, НПМГ


Димитър Симов Панайотов

Весела Иларионова Иларионова

СМГ “П. Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Редица на Фибоначи, златното сечение и спиралите в природата

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика, СМГ


Емил Емилов Костадинов

ПМГ “Акад. С. Корольов”, Благоевград, 11 клас

Тема: Задачи на Малфати

Научен ръководител: Даниела Жекова, преподавател по математика, ПМГ Благоевград


Живко Недялков Георгиев, 10 клас

Мария Георгиева Петкова, 8 клас

СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали

Тема: Теоремата на Питагор върху квадратна мрежа

Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали


Калина Николаева Илиева

Златина Стефанова Цветкова

СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Полуинварианти

Научни ръководители: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ,

Илиана Цветкова, преподавател по математика, СМГ


Маргарита Николаева Николова

НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София, 9 клас

Тема: Математически игри

Научен ръководител: Боянка Савова, преподавател по математика, НПМГ


Мариела Бицкова Левиева

Мария Петрова Янчева

СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Метод на безкрайното спускане

Научен ръководител: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ


Мая Станимирова Лекова

Антоана Костадинова Петкова

СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Комбинаторни игри

Научен ръководител: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ


Надежда Андреева Аплакова

СМГ ”Паисий Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Питагорова теорема. Питагорови тройки числа

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика в СМГ


Надежда Димитрова Лазова

София Иванова Атанасова

СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Хомотетия

Научен ръководител: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ


Николай Стоянов Димитров

НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас

Тема: Теореми на Менелай и Чева

Научен ръководител: Боянка Савова, преподавател по математика, НПМГ


Oвсанна Агоп Черкишян

Цветомира Делчева Колева

СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас

Тема: Вероятности в окръжност

Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали


Пенка Ганчева Ганчева

ПМГ “Акад. Никола Обрешков”, Бургас, 10 клас

Тема: За математиката е подходящо да се запита как е възможна;

Защото че да е възможна се доказва от действителността й

Научен ръководител: не е посочен


Стела Николаева Петрова

ПМГ Ловеч, 11 клас

Тема: Принцип на Дирихле

Научен ръководител: Мария Касалийска, преподавател по математика в ПМГ Ловеч


Тодор Атанасов Биларев

НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас

Тема: Уравнения на Пел

Научен ръководител: Боянка Савова, преподавател по математика, НПМГ


Тодор Васков Цонков

ПМГ “Акад. Иван Ценов”, Враца, 12 клас

Тема: Екстремална теория на графите. Алгоритми и тяхното приложение

в олимпиадни задачи

Научни консултанти: Веселка Вълова, Цветанка Василева,

преподаватели по математика в ПМГ Враца


Проекти по информатика и ИТ


Александър Антонов Атанасов

Ивайло Тодоров Цанев

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Компютърен урок на тема: “Теория върху алгоритми на графите за начинаещи”

Научен ръководител: Лилия Иванова, преподавател по информатика в ОМГ Пловдив


Александър Петков Горанов

ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 12 клас

Тема: Mатематическа лаборатория MathGraph-Plus

Научен ръководител: Ирина Горанова, преподавател по информатика, ПМГ Гоце Делчев


Александър Руменов Коларски

Мартин Кирилов Димитров

ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 9 клас

Тема: Web-сайт “CSS самоучител”

Научни ръководители: Георги Димитров, Трифон Статков,

ученици в 12 клас, ПМГ Монтана

Научен консултант: Красимир Кирилов, преподавател по информатика и информационни технологии, ПМГ Монтана


Атанас Миленов Игнатов

Сергей Сергеев Василков

Кирил Георгиев Бузев

МГ “Гео Милев”, Плевен, 12 клас

Тема: Тестове по езикова култура за кандидат-студенти

Научен ръководител: не е посочен


Боян Славев Георгиев

Ангел Недков Владов

СОУ “Вичо Грънчаров”, Горна Оряховица, 12 клас

Тема: Интерактивни карти – уеб приложение

Научен ръководител: Ваня Христова, преповател в СОУ “В. Грънчаров”, Г. Оряховица


Васил Костов Гъров

Езикова гимназия, Пловдив, 12 клас

Тема: Развитие на мобилните технологии и приложението им в обучението

Научен ръководител: гл. ас. Динко Георгиев, ПУ “П. Хилендарски”


Владимир Бойчев Маринов

НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас

Тема: Приложение на невронните мрежи в оптическото разпознаване на символи. Библиотеката OCRAPI

Научен ръководител: Тодор Колев, Gugga


Георги Александров Димитров

Трифон Русев Сатков

ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 12 клас

Тема: VBO “Visual Basic Online” (http://vbopld.itencyclopedia.info)

Научен ръководител: Красимир Кирилов, преподавател по информатика и информациоони технологии, ПМГ Монтана


Георги Валентинов Стамболджиев

Иван Ангелов Мавров

Александър Панайотов

Владимир Желязков

Ангел Николов

Атанас Вълев

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Светлината движи света

Научен ръководител: не е посочен


Георги Красимиров Челев

Добромир Пенков Диков

OМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Компютърен урок на тема “Философия на екзистенциализма”

Научни ръководители: Стоян Зайков, преподавател по философия, ОМГ Пловдив,

Бистра Танева, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив


Димитър Калинов Калинов

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас

Тема: Образователен сайт “Училище за родители”

Научен ръководител: не е посочен


Добромир Стоянов Минчев

СОУ “Св. Патриарх Евтимий”, Пловдив, 12 клас

Петър Валериев Калчев

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас

Тема: Приложение на JSP и Firebird за изграждане на CMS-система за управление на съдържанието на туристически уеб-сайт

Научен ръководител: Владимир Темелков, студент в ПУ “П. Хилендарски”

Научен консултант: доц. д-р Асен Рахнев, ПУ “П. Хилендарски”


Илиян Христов Георчев

Частна математическа гимназия Пловдив, 12 клас

Тема: Информационна система за структурно преподаване на HTML

Научен ръководител: гл. ас. Ангел Голев, ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив

Научен консултант: доц. д-р Асен Рахнев, ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив


Костадин Огнянов Обретенов

Георги Максимов Дунчев

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас

Тема: Мултимедиен урок по история – “Управлението на цар Симеон Велики”

Научен ръководител: Лили Иванова, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив


Костадин Филипов Воденичаров

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 10 клас

Тема: Информационна система за обслужване на библиотека

Научен ръководител: Виолета Вазова, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив


Любомир Любенов Стефанов

Светлозар Тихомиров Николов

МГ “Баба Тонка”, Русе, 11 клас

Тема: “Електронен дневник”

Научен ръководител: Росица Лясковска, преподавател в МГ Русе


Мария Милчева Русева

Георги Атанасов Сулаков

СОУ “Хр. Смирненски”, гр. Брезово, 12 клас

Тема: Информационна система”Virtual School Library” версия 2.0

Научен ръководител: Тодорка Глушкова, преподавател по информатика и информационни технологии, СОУ “Хр. Смирненски”, гр. Брезово


Мартин Веселинов Маргаритов

Николай Руменов Петков

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Компютърен урок на тема “България – Раят на Балканите”

Научен ръководител: Снежа Загорчева, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив


Найден Ангелов Недев

МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 клас

Тема: Организация на събития във времето с генетични алгоритми

Научен ръководител: Дейвид Коли, University of Exeter, UK


Недялко Василев Стефанов

Калин Георгиев Мирчев

Тихомир Кунчев Петров

Национална Априловска гимназия, Габрово, 12 клас

Тема: Самодиагностична система за автомобили Форд

Научни ръководители: инж. Светла Данаилова Колева, инж. Васил Недялков Стефанов


Николай Пенков Рисков

Пламена Веселинова Замова

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Опознай България и ще я обикнеш

Научни ръководители: Снежа Загорчева, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив

Веселина Карапеева, преподавател в ОМГ Пловдив


Николай Цветков Ценков

СОУ “Васил Левски”, Кула, 12 клас

Петер Стоянов Филипов

ПМГ “Екзарх Антим I”, Видин, 12 клас

Радослав Цветанов Томов

СОУ “Васил Левски”, Кула, 12 клас

Тема: Нека обърнем поглед към родното, за да съзрем...”славата българска”

Научен ръководител: Йордан Йончев, преподавател по информатика,

СОУ “В. Левски”, Кула


Петко Иванов Иванов

Йордан Константинов Кралев

ПМГ “Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас

Тема: Самолетен симулатор “Planes 2006”

Научен ръководител: Светлозар Кондаков, студент във ФМИ, ПУ ”П. Хилендарски”

Научен консултант: Тихомир Недялков, студент в Cyprus College, Nicosia, Cyprus


Петър Димитров Петров

МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 клас

Тема: Проектиран и създаване на Grid Computing software с Java

Научен ръководител: не е посочен


Светослав Ганчев Андонов, 11 клас

Димитър Апостолов Дунчев, 11 клас

Пламен Веселинов Мушков, 12 клас

ПМГ “Д. Чинтулов”, Сливен

Тема: Приложение на Web Broker технологията

Научен ръководител: инж. Пепа Пенчева, ПМГ Сливен


Слави Симеонов Славев

Никола Иванов Саджаклиев

МГ “Баба Тонка”, Русе, 11 клас

Тема: F-edu - фитнес образование

Научен ръководител: Росица Лясковска, преподавател по информатика

и информационни технологии в МГ Русе


Станислава Станимирова Александрова

Георги Георгиев Петков

ПМГ “Н. Обрешков”, Казанлък, 10 клас

Тема: Долината на тракийските царе

Научен ръководител: Цветанка Георгиева Савова,

преподавател по информатика, ПМГ Казанлък


Стоян Христов Попов

ПМГ “Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас

Тема: Експлозив v1.0 – Софтуер за изчисляване характеристиките на взривни вещества и смеси от взривни вещества

Научен ръководител: инж. Пепа Пенчева, ПМГ Сливен


Тоня Николаева Ноева

Национална Априловска гимназия, Габрово, 11 клас

Тема: On-line ученическа борса за употребявани учебници и книги

Научни ръководители: инж. Ганчо Донев, студент в ТУ Габрово

Светла Колева, преподавател по информатика, НАГ Габрово


Христо Любомиров Ганеков

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас

Тема: “Програма за четене на повече от един файл”

Научен ръководител: Лили Иванова, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив


Цветомир Ангелов Русенов

Димитър Златков Димитров

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас

Тема: Мултимедиен урок по физика за девети клас

Научни ръководители: Бистра Микова, преподавател по физика, ОМГ Пловдив,

Бистра Танева, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив

Свързани:

Отношения на дължини на отсечки icon1. Сила и съотношение на силите в международните отношения. Противоречия, конфликти и сътрудничество в международните отношения
Система на международните отношения същност, формиране, среда, елементи и структура. Типове системи на международни отношения
Отношения на дължини на отсечки iconИзчертаване на отсечки и окръжности

Отношения на дължини на отсечки iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Увод в Международните бизнес отношения" Тема: "
Отношения при необходимост за международна закрила на обектите на интелектуална собственост 7 стр
Отношения на дължини на отсечки iconКонспект по
Международни отношения и система на международните отношения. Характерни черти и развитие на международните отношения до 16 в
Отношения на дължини на отсечки iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Теория на международните отношения" Тема: "
Тема: “Структурни трансформации в системата на международните отношения след края на Студената война”
Отношения на дължини на отсечки iconЗа кандидат-докторантски конкурс по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения (Международни икономически отношения) Развитие и структура на международните икономически отношения
Световно стопанство и международни икономически отношения” (Международни икономически отношения)
Отношения на дължини на отсечки iconТеория на международните отношения
...
Отношения на дължини на отсечки iconНа българо-румънските отношения политически отношения
База за правното им регламентиране в новите условия е Договорът за приятелство, сътрудничество и добросъседство (подписан на 27 януари...
Отношения на дължини на отсечки iconДвустранни отношения между българия и хърватия политически отношения
Двете страни поддържат приятелски отношения, в които няма открити или спорни въпроси от политически, икономически, финансов, граничен...
Отношения на дължини на отсечки icon„ Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: булевард „25-ти септември", улица „Поп Богомил" и улица „Калиакра " декларира м, че
Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: булевард „25-ти септември”, улица „Поп Богомил” и улица „Калиакра“
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом