Диофантови уравнения
ИмеДиофантови уравнения
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер108.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.math.bas.bg/hssi/docFiles/ss06-list-projects.docУЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ

на XXXV Пролетна конференция на СМБ

5–8 април 2006 г., Боровец


Проекти по математика, допуснати за докладване


Александър Кирилов Даскалов

Милена Стефанова Георгиева

СМГ “Паисий Хилендарски”, 10 клас

Тема: p-адични числа. Редици от остатъци по модул просто число

Научен ръководител: Иван Симеонов, СМГ


Борис Николаев Колев

СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Диофантови уравнения

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика, СМГ


Веселка Николаева Вескова

СМГ “П. Хилендарски”, 8 клас

Тема: Приложение на векторите при решаване на някои геометрични задачи

Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ


Георги Добромиров Терзиев

ПМГ “Св. Климент Охридски”, Силистра, 11 клас

Тема: Функционални уравнения

Научен ръководител: Виолета Павлова, ПМГ “Св. Климент Охридски”, Силистра


Емил Емилов Костадинов

ПМГ “Акад. С. Корольов”, Благоевград, 11 клас

Тема: Задачи на Малфати

Научен ръководител: Даниела Жекова, преподавател по математика, ПМГ Благоевград


Живко Недялков Георгиев

Мария Георгиева Петкова

СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали, 10 клас

Тема: Теоремата на Питагор върху квадратна мрежа

Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали


Калина Николаева Илиева

Златина Стефанова Цветкова

СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Полуинварианти

Научни ръководители: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ,

Илиана Цветкова, преподавател по математика, СМГ


Маргарита Николаева Николова

Боряна Николаева Николова

Александър Людмилов Александров

НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София, 9 клас

Тема: Математически игри

Научен ръководител: Боянка Савова, преподавател по математика, НПМГ


Мария Тонкова Василева

ПМГ “Св. Климент Охридски”, Силистра, 11 клас

Тема: Рекурентно зададени редици

Научен ръководител: Виолета Павлова, ПМГ “Св. Климент Охридски”, Силистра


Мая Станимирова Лекова

Антоана Костадинова Петкова

СМГ “П. Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Комбинаторни игри и стратегии за решаването им

Научен ръководител: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ


Надежда Димитрова Лазова

София Иванова Атанасова

СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 10 клас

Тема: Хомотетия

Научен ръководител: Линка Минчева, преподавател по математика, СМГ


Николай Стоянов Димитров

НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас

Тема: Теореми на Менелай и Чева

Научен ръководител: Боянка Савова, преподавател по математика, НПМГ


Тодор Атанасов Биларев

НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 клас

Тема: Уравнения на Пел

Научен ръководител: Боянка Савова, преподавател по математика, НПМГ


Тодор Васков Цонков

ПМГ “Акад. Иван Ценов”, Враца, 12 клас

Тема: Екстремална теория на графите. Основни техники и тяхното приложение

в олимпийски задачи

Научни консултанти: Веселка Вълова, Цветанка Василева,

преподаватели по математика в ПМГ Враца


Проекти по математика, допуснати за представяне в постер сесия


Владимир Венциславов Велинов

Пламен Димитров Митрев

ГПЧЕ “Христо Ботев”, Кърджали, 11 клас

Тема: Прогресии в геометрията

Научен ръководител: Вълчо Милчев


Георги Георгиев Керчев

Александър Николаев Ковачев

СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Отношения на дължини на отсечки

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика, СМГ


Димитър Симов Панайотов

Весела Иларионова Иларионова

СМГ “П. Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Редица на Фибоначи, златното сечение и спиралите в природата

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика, СМГ


Ина Веселинова Димова

ПМГ “Акад. Иван Ценов”, Враца, 11 клас

Тема: Защо да изберем да останем в часовете по математика?

Научен ръководител: Цветанка Василева, ПМГ Враца


Любослав Николаев Панчев

Теодор Спасов Илиев

СМГ “П. Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Метод на математическата индукция

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика, СМГ


Надежда Андреева Аплакова

СМГ ”Паисий Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Питагорови тройки числа и диофантови уравнения, в които се използват

Научен ръководител: Ваня Данова, преподавател по математика в СМГ


Oвсанна Агоп Черкишян

Цветомира Делчева Колева

СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали, 11 клас

Тема: Вероятности в окръжност

Научен ръководител: Вълчо Милчев, СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали


Пенка Ганчева Ганчева

ПМГ “Акад. Никола Обрешков”, Бургас, 10 клас

Тема: Числа на Мерсен

Научен ръководител: не е посочен


Светослав Илков Енчев

ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново, 11 клас

Тема: Прави на Симсън

Научен ръководител: Цеца Байчева, ПМГ “Васил Друмев”, Велико Търново

Научен консултант: Невена Събева, ИМИ-БАН


Стоян Иванов Иванов

МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 10клас

Тема: Забележителни неравенства и техните приложения

Научен ръководител: Бойка Паланчова, МГ “Д-р Петър Берон”, Варна


Стоян Илиев

ПМГ “Васил Левски”, Смолян, 9 клас

Тема: Върху топологичната теорема на Брауер за неподвижните точки

Научен ръководител: не е посочен


Явор Валентинов Папазов

СМГ “П. Хилендарски”, София, 8 клас

Тема: Сравнения по модул

Научен ръководител: Ваня Данова, СМГ


Проекти по информатика и информационни технологии, допуснати за докладване


Александър Руменов Коларски

Мартин Кирилов Димитров

ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 9 клас

Тема: Web-сайт “CSS самоучител”

Научни ръководители: Георги Димитров, Трифон Статков,

ученици в 12 клас, ПМГ Монтана

Научен консултант: Красимир Кирилов, преподавател по информатика и ИТ, ПМГ Монтана


Божидар Пламенов Божанов

ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 12 клас

Тема: Уеб-базирана игра Време-пространство (Spacetime)

Научен ръководител: Христо Христов, преподавател в ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград


Боян Бойков Петров

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас

Александър Боянов Тодоров

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 9 клас

Тема: Система за обслужване на компютърни зали (School Network 2005)

Научен ръководител: Лилия Иванова, преподавател по информатика в ОМГ, Пловдив


Боян Михайлов Михайлов

ПМГ “Екзарх Антим І”, Видин, 11 клас

Тема: Виртуална химична лаборатория

Научен ръководител: Цветан Илиев, студент І курс, Пловдивски Университет


Боян Славев Георгиев

Ангел Недков Владов

СОУ “Вичо Грънчаров”, Горна Оряховица, 12 клас

Тема: Интерактивни карти – уеб приложение

Научен ръководител: Ваня Христова, СОУ “В. Грънчаров”, Г. Оряховица


Владимир Бойчев Маринов

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 10 клас

Тема: Приложение на невронните мрежи в оптическото разпознаване на символи.

Библиотеката OCRAPI

Научен ръководител: Тодор Христов Колев, студент ІІ курс, ФМИ – СУ


Георги Александров Димитров

Трифон Русев Сатков

ПМГ “Св. Климент Охридски”, Монтана, 12 клас

Тема: VBOVisual Basic Online” (http://www.vboschool.info)

Научен ръководител: Красимир Кирилов, преподавател по информатика и ИТ, ПМГ Монтана


Димитър Александров Темелков

ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 11 клас

Тема: ChemicalTable – периодична система

Научен ръководител: Александър Горанов, ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 12 клас


Димитър Иванов Димитров

Йонко Василев Василев

ПМГ “Н. Обрешков”, Казанлък, 10 клас

Тема: ЕСПО Създаване, редактиране и изпълнение на тестове в електронен вид

Научен ръководител: Цветанка Савова, преподавател по информатика, ПМГ Казанлък


Димитър Калинов Калинов

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 12 клас

Тема: Система за отчитане на резултати и визуално представяне на анкетно проучване http://it.piene.net

Научен ръководител: Петър Вълков, преподавател по информатика в ПГСАГ, Пловдив


Димитър Шопов

СОУ “Св. Седмочисленици”, Пловдив, 12 клас

Никола Атанасов Павлов

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 12 клас

Тема: Битка.Нет – web базирана online походова стратегия

Научен ръководител: гл. ас. Иван Димитров, катедра Компютърни системи, ПУ “Паисий Хилендарски”


Лъчезар Цветанов Долмов

ПГЕ “А. Попов”, Велико Търново, 12 клас

Мартин Олегов Александров

ПМГ “В. Друмев”, Велико Търново, 12 клас

Тема: Автосвят

Научни ръководители: ст. н. с. д-р Галина Богданова, Мирена Тодорова, ИМИ-БАН


Мая Христова Дойчева

Атанас Миленов Игнатов

МГ “Гео Милев”, Плевен, 12 клас

Тема: E-TEST

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Стоянов, ПУ “П. Хилендарски”


Недялко Василев Стефанов

Тихомир Кунчев Петров

Национална Априловска гимназия, Габрово, 12 клас

Тема: Виртуален фитнес инструктор

Научни ръководители: инж. Светла Данаилова Колева, Иван Господинов, фитнес инстуктор


Радослав Деянов Станков

ПМГ “Иван Вазов”, Добрич, 12 клас

Тема: Starcluster: online–походова космическа стратегия

Научен ръководител: Милена Николова, ПМГ “Иван Вазов”, Добрич


Станислава Станимирова Александрова

Георги Георгиев Петков

ПМГ “Н. Обрешков”, Казанлък, 10 клас

Тема: Долината на тракийските царе

Научен ръководител: Цветанка Георгиева Савова,

преподавател по информатика, ПМГ Казанлък


Стоян Христов Попов

ПМГ “Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас

Тема: Експлозив v2 – Софтуер за работа с взривни вещества

Научен консултант: Тихомир Недялков, студент във ФМИ, ПУ

Научен ръководител: инж. Пепа Пенчева, ПМГ Сливен


Тоня Николаева Ноева

Национална Априловска гимназия, Габрово, 11 клас

Тема: On-line ученическа борса за употребявани учебници и книги

Научни ръководители: Ганчо Донев, студент в ТУ Габрово

Светла Колева, преподавател по информатика, НАГ Габрово


Христофор Борисов Георгиев

Николай Станимиров Станоев

МГ “Гео Милев”, Плевен, 12 клас

Тема: Електронен справочник за кандидат-студенти

Научен ръководител: Велислава Емилова, преподавател в МГ “Гео Милев”, Плевен


Проекти по информатика и информационни технологии, допуснати за представяне в постер сесия


Александър Петков Горанов

ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев, 12 клас

Тема: Mатематическа лаборатория MathGraphPlus, версия 2.0

Научен ръководител: Ирина Горанова, преподавател по информатика, ПМГ Гоце Делчев


Ангел Запрянов Козлуджов

Добрин Василев Добрев

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Прости числа

Научен ръководител: не е посочен


Владимир Бойчев Маринов

Венцислав Христов Бухлев

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София, 10 клас

Тема: Класификация на алгебрични вектори чрез невронни мрежи

Научен ръководител: Тодор Колев, студент ІІ курс, ФМИ – СУ


Георги Атанасов Дангалов

Веселин Димитров Бъков

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Виртуална историческа библиотека

Научен ръководител: не е посочен


Георги Красимиров Челев

Добромир Пенков Диков

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Компютърен урок на тема “Философия на екзистенциализма”

Научни ръководители: Стоян Зайков, преподавател по философия, ОМГ Пловдив,

Бистра Танева, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив


Йоан Йорданов Епитропов

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас

Тема: TextMaker

Научен ръководител: гл. ас. Йордан Епитропов, ПУ “П. Хилендарски”


Йордан Венциславов Стефанов

ПМГ “Добри Чинтулов”, Сливен, 9 клас

Тема: Handlanguage

Научен консултант: инж. Юлия Стефанова


Костадин Филипов Воденичаров

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 клас

Тема: Примерен графичен редактор. Основни стъпки при обработка на изображения

Научен ръководител: не е посочен


Мартин Веселинов Маргаритов

Николай Руменов Петков

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: “Централен Балкан – Непознатият Рай на България”

Научен ръководител: Дора Петрова, преподавател по география, ОМГ Пловдив


Мартин Пейчев Пеев

Станислав Руменов Анков

Найден Младенов Младенов

ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Войната с тероризма

Научен ръководител: не е посочен


Михаела Деянова Пухтева

Катерина Николаева Станчева

СОУ “Христо Смирненски”, Брезово, 11 клас

Тема: Древни градове

Научен ръководител: Невена Узунова


Михаил Иванов Минков

МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 клас

Тема: Динамично оптимиране и теория на графите

Научен ръководител: не е посочен


Недялко Василев Стефанов

Калин Георгиев Мирчев

Тихомир Кунчев Петров

Национална Априловска гимназия, Габрово, 12 клас

Тема: Самодиагностична система за автомобили

Научни ръководители: инж. Светла Данаилова Колева, инж. Васил Недялков Стефанов


Николай Ивайлов Цанов

ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 12 клас

Тема: Е-магазин

Научен ръководител: не е посочен


Петко Иванов Иванов

Йордан Константинов Кралев

ПМГ “Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас

Тема: Система за електронно изпитване

Научен ръководител: Светлозар Кондаков, студент във ФМИ, ПУ ”П. Хилендарски”

Научен консултант: Тихомир Недялков, студент във ФМИ, ПУ ”П. Хилендарски”


Пламена Веселинова Замова

Николай Пенков Рисков

ОМГ “Акад. К. Попов”, Пловдив, 11 клас

Тема: Природногеографски области на България

Научни ръководители: Дора Петрова, преподавател по география, ОМГ Пловдив

Снежа Загорчева, преподавател по информатика, ОМГ Пловдив


Румен Иванов Койрушки

Станимир Йовков Пенишев

СОУ “Христо Смирненски”, Брезово, 11 клас

Тема: Виртуален туристически пътеводител из Средногорието

Научен ръководител: Тодорка Глушкова, СОУ “Христо Смирненски”, Брезово


Светослав Ганчев Андонов

Димитър Апостолов Дунчев

Александър Панов Троплев

ПМГ ”Д. Чинтулов”, Сливен, 11 клас

Тема: SFORUM 2

Научен ръководител: инж. Пепа Пенчева, ПМГ Сливен


Тодор Петев Петков

Хамде Сами Муса

ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград, 11 клас

Тема: Защитени територии в Източни Родопи и Сакар планина

Научен ръководител: Добринка Донева, ПМГ “Иван Вазов”, Димитровград

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Диофантови уравнения iconБългария Фондация "еврика"
Надежда Аплакова, смг, 8 клас: Питагорови тройки числа и диофантови уравнения, в които се използват

Диофантови уравнения iconМатематически анализ- втора част
...

Диофантови уравнения icon10. Уравнения на вихъра и дивергенцията
Системата уравнения на термохидродинамиката на атмосферата, т е системата уравнения на времето, съдържа производни по времето на...

Диофантови уравнения iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Тя е представена под формата на текст, 11 фигури, 23 релационни таблици, 2 системи от уравнения в явна форма, 1 система от уравнения...

Диофантови уравнения iconКонспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление
Уравнения. Системи уравнения. Неравенства с едно неизвестно. Методика на изучаването им

Диофантови уравнения iconПрограма по математика за кандидат студентски изпит (тест) 2011/2012 г
Рационални изрази. Уравнения и неравенства от I ва степен с едно неизвестно. Рационални уравнения и неравенства

Диофантови уравнения iconПрограма по математика
Рационални изрази. Уравнения и неравенства от і-ва степен с едно неизвестно. Рационални уравнения и неравенства

Диофантови уравнения iconМеханични вълни. Уравнение на бягаща плоска вълна. Вълново уравнение
Електромагнитно поле. Уравнения на максуел. Електромагнитни вълни. Вълнови уравнения за е и н. Получаване на електромагнитните вълни....

Диофантови уравнения iconИз истории квадратных уравнений
Квадратные уравнения умели решать около 2000 лет до н э вавилоняне. Применяя современную алгебраическую запись, можно сказать, что...

Диофантови уравнения iconЛитература Bradley G. L., Smith K. J., Calculus (3e), Prentice-Hall, 2002
Семинарните занятия включват използване на математически пакети за компютърно решаване на линейни системи уравнения, приближено решаване...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом