Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на
ИмеОбяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер8.83 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://rzi-pleven.com/wp-content/uploads/2012/01/Отдел.docx
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ – София:

ОБЯВИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № РД-21-9 от 01.12.2011 г. на Министъра на здравеопазването, съгласно Номенклатурата на специалностите по Приложение №1 от Наредба №34 от 29.12.2006 г.на Министерството на здравеопазването във вестник „Новинар” бр.4 от 06.01.2012 г.

Документи за конкурсите се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ София, бул.”Акад.Иван Гешов”№ 15,ет 12, стая №7 в едномесечен срок от публикуването на обявата - от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 часа всеки работен ден.

Информация за базите и видовете специализации, броя на местата и необходимите документи, утвърдени със заповед № РД-21-9/ 01.12.2011 г., може да получите на сайта на МУ София в Интернет /www.mu-sofia.bg/.

Цена за участие в конкурс за зачисляване на специализация, съгласно заповед № РК-36-6/03.01.2012 г. на Ректора на МУ-София както следва:

• Цена за участие в конкурс за една специалност с писмен изпит – 150 лв.

• Цена за участие в конкурсен изпит за зачисляване на специализация по документи – 60лв.

Попълване на кодове на бази за специализация става на място при подаване на документите.

Получаването на конспектите за писмен изпит става в момента на подаване и приемане на молбата с приложените документи

Свързани:

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconМинистерство на здравеопазването
Консултантите по ал. 1 са хабилитирани лица по упражняваната от тях специалност на медицината, денталната медицина, фармацията, здравните...
Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconНа кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на
Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на су„Св. Климент Охридски” и утвърдени със Заповед...
Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на iconВоенната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Генчо Начев със името на специалността кардиохирургия съдова хирургия, висцерална хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом