Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер39.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad Izlushvane osteoporoza.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д О К Л А Д


на Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане на тема „Проблемът остеопороза-здравен и социален. Основни акценти” и представяне на Асоциация „Жени без остеопороза”.


На свое редовно заседание, проведено на 19 март 2009 г. Комисията по здравеопазването, по предложение на народния представител д-р Ива Станкова, обсъди темата „Проблемът остеопороза-здравен и социален. Основни акценти” и изслуша Асоциацията „Жени без остеопороза” относно тяхното виждане за мерките, които би следвало да се предприемат от страна на държавата за решаването на множеството проблеми, пред които ежедневно са изправени пациентите с това заболяване.

На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов, директорът на Дирекция „Национална здравна политика” в Министерство на здравеопазването д-р Светлана Спасова, експерти на Министерство на здравеопазването, председателят на Асоциация „Жени без остеопороза” г-жа Ая Лилова, представители на пациентски организации и на съсловните организации в здравеопазването.


Г-жа Ая Лилова изрази своята благодарност към председателя на Комисията по здравеопазването за предоставената възможност и поясни, че е помолила да бъде изслушана с цел получаване на подкрепа, съгласие и разбиране от страна на комисията за изключителното значение на профилактиката на остеопорозата. Г-жа Лилова информира членовете на комисията за статистиката в България: 820 000 жени са в риск от остеопорозни счупвания, като 317 000 от тях страдат от остеопороза, а 504 000 са с остеопения. Към момента ефективно лекуващите се жени в страната са около 8 000.


Г-жа Лилова поясни, че основно поради финансови причини, само около 2.5 на сто от нуждаещите се от лечение пристъпват към него, тъй като реимбурсацията на по-голямата част от медикаментите е 25%, което означава, че пациентите с остеопороза трябва да доплащат минимум по около 60 лева месечно за основен медикамент за лечение на заболяването си и необходимите добавки калций с витамин „Д”. От друга страна, диагностицирането на заболяването струва около 150 лв., от които 100 лв. за биохимични изследвания и между 40 и 60 лв. за рентгенова дензитометрия, което също не е по възможностите на голяма част от жените.


Към момента, в България се изразходват около 10 милиона лева годишно за последиците от не лекуването и липсата на профилактика на остеопорозата. Наличието на ранна и адекватна профилактика, както и на достъпно лечение на това заболяване биха спестили на държавата и на пациентите един финансов ресурс, който би могъл да се използва по-рационално в борбата с това социалнозначимо заболяване.


Във връзка с гореизложеното, г-жа Лилова се обърна към членовете на Комисията по здравеопазването с молба за съдействие за увеличаване на процента на реимбурсация на медикаментите до 75% на пациентите с диагностицирана остеопороза и до 100% за претърпелите една остеопорозна фрактура, въвеждане на реимбурсация на остеодензитометричните измервания ( 75% за диагностицираните пациенти и 100% за претърпелите фрактура), въвеждане на диспансеризация на пациентите с остеопороза и създаването на клинична пътека за лечение в болниците за рехабилитация. В подкрепа на своите искания, представителите на Асоциацията дадоха за пример няколко страни-членки на Европейския съюз, където лечението на остеопорозата се реимбурсира от 50 до 100%: Румъния - 50%, Естония - 50%, Гърция – 90%, Унгария – 70%, Португалия – 70 до 85%, Испания – 60-100%.


В хода на проведената дискусия членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че проблемите свързани с профилактиката и лечението на остеопорозата са от изключителна важност за българското общество и изразиха следните мнения:


  • В последно време в нашата страна проблема остеопороза излиза все повече на преден план и би следвало да се поставят основите на една последователна национална политика към ограничаване на рисковите фактори за развиването на остеопороза и подпомагане на факторите, които предпазват жените от това заболяване;

  • Би следвало държавата и обществото да обединят усилията си, от една страна чрез законодателни и административни мерки, от друга чрез широко обществени кампании, за да има реални резултати в ограничаването на самото заболяване остеопороза, на последиците и усложненията свързани с това заболяване и на рязко нарастващата през последните години инвалидизация и смъртност;

  • Всички присъстващи са наясно, че средствата за здравеопазване в България са доста ограничени, а в същото време няма заболяване, което да е по-малко или по-значимо от другите. Би следвало да се преценят възможностите за целево отпускане на средства от страна на Министерство на здравеопазването за профилактика на остеопорозата в страната по съществуващата от 2006 г. Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Република България 2006-2010 г. Също така може да се търсят възможности за финансиране и по проекти на Европейския съюз в тази област.


В заключение, Доц. Кумчев отправи препоръка към Асоциацията „Жени с остеопороза”, официално да депозират своите конкретни предложения и искания към компетентните институции, Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, за да могат да се преценят възможностите за подобряване финансирането на профилактиката и лечението на остеопорозата в нашата страна.


ЗАМЕСТНИК - Председател на

комисия по здравеопазването:

/Доц. д-р ТОДОР КУМЧЕВ/

Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването становище
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на хив/спин в България” между Глобалния фонд...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Проект на декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в Република България, №854-03-4, внесен от Борислав...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом