Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ
ИмеКонкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер36.79 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/news_docs/2011/advertisement_bp_04.doc

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА нестопанскИ организациИ


Най-добрите три бизнес плана ще получат 25,000 лева, за да развият идеите си


Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право, обявяват програма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствена организация, подготовка на бизнес план за стартиране на стопанска дейност и участие в конкурс за най-добър бизнес план. Медиен партньор на програмата е вестник Капитал.


Трите неправителствени организациите, наградени в конкурса ще си разпределят награден фонд от 25 000 лева.


През 2011 г. в програмата се включиха 37 организации, от които седем достигнаха до финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителят, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) получи награда в размер на 10 000 лева, а журито реши да даде две втори награди (всяка по 6 500 лева) на Алтернатива 55, Стара Загора и Фондация „Бетел България”.


Описание на програмата

Програмата за социално предприемачество включва следните три етапа:


Първи етап обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и примери за успешни развити бизнес дейности със социален характер в България. В обученията освен презентации и съвети от практиката ще бъдат включени групови занимания и ролеви игри. Програмата е публикувана на уеб сайта trainings.bcnl.org.


Втори етап след приключване на обученията участниците ще имат на разположение три месеца, за да подготвят собствените си бизнес планове. По време на този етап те ще могат да ползват безплатни консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.


Трети етап разработените бизнес планове ще бъдат оценени и най-добрите от тях ще бъдат представени пред специално жури, което ще определи победителите. Кандидатите ще получат съвети как да подобрят своите идеи, а отличените проекти ще получат финансиране.


За кого е подходящо да кандидатства

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели.

За участие могат да кандидатстват НПО, които:

  • съществуват повече от 2 години (т.е. регистрирани преди 30 юни 2010 г.);

  • имат най-малко три успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 3 години;

  • имат годишни приходи над 20 000 лева за последната година (2011 г.) или повече от 50 000 лева за последните две години (2010 и 2011 г.).


Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. При избора на организациите ще се обърне внимание и на тяхното цялостно развитие и наличието на ресурси. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.


Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на електронен адрес info@bcnl.org или по поща на адрес: София 1000, ул. „Добруджа” № 6, за БЦНП.


Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!


График

  • Срок за кандидатстване – 16 юли 2012 г.;

  • Обявяване на одобрените за участие кандидати – 24 август 2012;

  • Провеждане на първи обучителен семинар в София – 24-25 септември 2012 г.;

  • Провеждане на втори обучителен семинар в София – края на октомври 2012 г.;

  • Период за подготовка на бизнес плановете – октомври, ноември и декември 2012 г.;

  • Представяне на най-добрите бизнес планове пред жури – януари 2013 г.


За участие в обученията и конкурса одобрените кандидати трябва да заплатят такса в размер на 100 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.


Краен срок за получаване на документите е 16 юли 2012 година.


За повече информация, моля посетете сайта trainings.bcnl.org.


Инициативата се организира в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България".


С медийното партньорство на

Свързани:

Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconПрограма "Укрепване на капацитета на български нестопански организации, работещи с млади хора"
Програма “Укрепване на капацитета на български нестопански организации, работещи с млади хора”
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconУчебен план социално предприемачество, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебният план на специалността “Социално предприемачество”, магистър е със срок на обучение 2 семестъра за завършилите образователно-квалификационна...
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconРаботна програма
Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи “
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд
Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия / пилотна фаза
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд
Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия / пилотна фаза
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconРегионална агенция за предприемачество и иновации варна
Образователни и изследователски организации (оио), Неправителствени организации (нпо)
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconПредставена за участие в конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление, член на кат. "Стопанско управление" иу гр. Варна Рецензент: проф д-р Ангел Георгиев Ангелов кат. "Управление", унсс софия
Йордан петров коев, представена за участие в конкурс за научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление,...
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ icon1869 българска академия на науките
Приложението се попълва и подписва от ръководителите на кандидатстващите предприятия и нестопански организации на официална бланка...
Конкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ iconЗа проекта
Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна след конкурс на правителството на Република България за подкрепа на неправителствените...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом