Връзки с обществеността на неправителствените организации
ИмеВръзки с обществеността на неправителствените организации
страница1/8
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/ird/tempus/S2/Docs/Part2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

Връзки с обществеността на неправителствените организации

2.1 Тенденции в развитието на разбиранията за връзките с обществеността


Теорията предлага стотици определения за понятието “връзки с обществеността”. Една от първите научни дефиниции, формулирани от Рекс Харлоу през 1976г. въз основа на 472 известни определения гласи:

“Пъблик рилейшънс са отличителна функция на управлението, която помага да се установят и поддържат на взаимна основа комуникации за одобрение и сътрудничество между една организация и нейните публики; за подпомагане на мениджмънта да поддържа информираност и да бъде отговорен към общественото мнение; да подпомага мениджмънта при дефинирането и подчиняването на обществения интерес; да помага на управлението да бъде в течение и ефективно да използва промените, като го предупреждава за предусещани тенденции към промяна на системата; да използва изследването, сондирането и етичните комуникационни техники като свои принципни инструменти”.

Още тук са очертани онези насоки в разбирането за ПР, които се оказват валидни и перспективни за развитието на технологията в следващите няколко десетилетия:

 • ВО са функция на мениджмънта – те подпомагат мениджмънта в поддържане за информираност, в отговорност към общественото мнение и в мисията да се служи на обществения интерес;

 • ВО са двупосочна комуникация – те целят да постигнат взаимноизгодни отношения( одобрение, доверие, сътрудничество) между организацията и нейните публики.


ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИКИ

 • ВО са насочени вътре и навън от организацията;

 • ВО са перманентна дейност;

 • ВО са планирана (подготвена, целенасочена, обмислена) комуникация. Изследванията (обсъждане, анализ, формиране на стратегии) са необходими преди стартирането на всяка ПР програма.

 • ВО си поставя специфични цели


Схема 1


 • ВО се отнасят до добрата воля и репутацията – за организацията се съди по нейното поведение.

Наред с изведените традиционни характеристики през последното десетилетие на XX век се наблюдават нови тенденции в развитието на ВО. Тези тенденции са свързани с навлизането и все по-широкото приложение на новите мултимедийни технологии, които променят начина, по който хората живеят, работят, забавляват се и мислят. Естествено тези промени се отразяват (и то в голяма степен) върху ПР. Те се изразяват както в организацията на работа, така и в изискванията към специалистите и проектите; а също така отразяват директно динамиката на публичната среда, която отправя към ПР изискването за ефективен комуникационен мениджмънт

С развитието на новите средства за комуникация, превърнали света в “глобално село”, ПР се оказва пред една мултинационална и мултикултурна общност.

От една страна, специалистът вече се намира пред една разпръсната и непрекъснато активна аудитория. Чрез новите медии 24 часа в денонощието, 365 дни в годината милиони хора са активни участници в комуникацията. Те имат възможност да подбират информацията, която желят да получат, да игнорират тази, която не намират за интересна и полезна. Традиционните методи сред такава аудитория се оказват неефективни.

От друга страна, се наблюдава засилен интерес на публиките към дейностите на организациите, свързани с обществения интерес, Обществото настоява за прозрачност на дейността на корпорациите и техните организации и за контрол над дейности, които биха могли да застрашат обществените интереси. Поради тази причина изискванията към ПР комуникациите непрекъснато се засилват. Не е достатъчно те да бъдат истинни и да представят новостите в организацията, а трябва да посрещнат нуждите на аудиторията. Основната роля на ПР през 90-те години не е свързана с убеждаването, а с прогнозиране на процесите и водене на преговори.

Диверсификацията на аудиторията, както скоростта и многообразието на информацията, поставят едно ново предизвикателство пред ПР – как сред океана от информация съобщението да достигне до целевите групи, към които е ориентирано.

Имайки предвид всичко това, могат да се очертаят следните насоки в развитието на ПР:

 • ПР стават реактивни и тясно свързани с кризисния мениджмънт – отговорността за конкретните действия при управлението на ситуацията пада върху ръководството;

 • Обратната връзка става неделима част от дефиницията на комуникацията – методът на комуникация “отвътре навън” е отживелица, съвременните ПР са диалог.

 • Необходимо е широко интерпретиране на ПР-тактиките;

 • Целевите групи използват информация от електронни бази данни’

 • Не трябва да се избягват спорните теми и адресатите, готови да опонират

 • На преден план излиза моделът на действие, съобразен с мултикултурната и интернационална аудитория.

В този смисъл, за осъществяването на ефективни ВО се налага едно разбиране за ВО в аспектите на комуникационния мениджмънт: ПР управляват, оценяват, поддържат и повишават репутацията на организацията и връзките й с публиките, използвайки пълноценно световните комуникационни мрежи както за външни, така и за вътрешни комуникации.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Връзки с обществеността на неправителствените организации iconПлан за ангажиране на заинтересованите страни Изготвен от: Гергана Тодорова, Мениджър отдел „Връзки с обществеността
Утвърдено от: Ирена Стамболиева, Директор 'Здраве, безопасност, околна среда и връзки с обществеността
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconМагистърска програма: Връзки с обществеността
По този начин студентите – магистри по връзки с обществеността, придобиват нови познания и умения за социалните, социално-психологическите...
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconРеферат: връзки с обществеността – същност, значение, методи и средства
Как да се провежда ефективна кампания и дейност за Връзки с обществеността – цели, избор на подходящо време и методи спрямо аудитория...
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconУстав на българско дружество за връзки с обществеността наименование на сдружението
Българско дружество за връзки с обществеността (на английски език Bulgarian Public Relations Society, съкратено бдво, съотв. Bprs)...
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconПрограма VІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс
...
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconАни Алашка е директор „Връзки с обществеността на Българската стопанска камара. Притежава 15-годишен професионален опит в сферата на публичните комуникации в
Съучредител и член е на Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността” към Съюза на българските журналисти (сбж). Има дългогодишен...
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconЗа осма поредна година департамент Масови комуникации на Нов Български университет проведе станалата традиционна Лятна школа по Връзки с обществеността
От 06 до 08 юли 2006 г в І корпус, зала 310 на Нов български университет бе проведена за осми пореден път лятна школа по Връзки с...
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconПрограма на Годишната национална конференция на неправителствените организации, работещи за опазване на околната среда и устойчиво развитие Основни цели
Да сплоти неправителствените организации от страната, работещи в сферата на опазване на околната среда и устойчивото развитие, около...
Връзки с обществеността на неправителствените организации iconОрганизиране на вътрешен отдел по връзки с обществеността
Връзките с обществеността специално развиват, изпълняват и оценяват организационни програми, които внушават и улесняват размяната...
Връзки с обществеността на неправителствените организации icon4. Сътрудничеството залог за успех и високи резултати на местните власти и неправителствените организации 14 октомври 2012 г., Международен панаир Пловдив
Сътрудничеството залог за успех и високи резултати на местните власти и неправителствените организации
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом