Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер15.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/Waste_consult.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция - Пловдив


На основание чл. 52 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО),


Отказвам


издаването на регистрационен документ, поискано със заявление с Вх. № УО – 1955 от 29.12.2011год. на „УЕЙСТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК: 200814912, със седалище обл. Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен, ул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №12, ет.9, ап.27, представлявано от Мирослав Добролюбов Лантовски, с адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен, ул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №12, ет.9, ап.27,

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:


Заявителят не е спазил изискванията по чл.50 и чл. 51, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, а именно:


1. За извършване на търговска дейност по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства е необходимо заявителят да притежава лицензия, издадена по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, съгласно чл. 12, ал.3 от ЗУО.


2. Дейността по транспортиране на опасните отпадъци не се извършва от заявителя, а от „Си Транс” ЕООД видно от представен договор.


Отказът може да се обжалва чрез РИОСВ - Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пловдив в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.


Инж. Валя Атанасова

Директор на регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив

Дата: 09.01.2012г.


4000, гр. Пловдив, бул. “Марица” №122, тел./факс 032/628-994 в.101, Зелен телефон/факс: 032/ 643-245,

e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg; www.riosv-pd.hit.bg

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом