Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни
ИмеТест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни
страница5/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.76 Mb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/TMO - lekcii by Nelcheto.doc
1   2   3   4   5

Структурна конфигурация е тип система в МО, различните видове международни модели. Има многобройни класификации на теоретичните модели на системата на МО.

Една от тези класификации е според пространствено-географските характеристики на структурната конфигурация имаме следните видове системи:

 • глобална система – тя се състои от регионалните подсистеми

 • регионална система – тя може да включва субрегионални системи. Пример за субрегионална система е арабска, близкоизточна.

Друга класификация на видовете системи дава Стенли Хофман. Той ги дели на:

 • стабилни

 • нестабилни – нарича ги революционни системи.

Впоследствие на основата на тази класификация той дава още една класификация на видовете системи:

 • конфликтни системи

 • системи на сътрудничество

Връзката е, че на стабилните съответстват системите на сътрудничество, на нестабилните – системите на конфликт.

Друга класификация е според критерия доколко и как системата си взаимодейства с външната среда:

 • открита система

 • закрита система

 • автономна

 • хаотична

Откритата система е реално образувание. Повечето подсистеми са открити. Открита система има в теорията, и в практиката. Под открита система се предполага, че системата си взаимодейства с външната среда, но системата има стабилна структура, достатъчно стабилна, за да не позволява външната среда да й влияе до степен да я промени или разруши.

Закритата система остава преди всичко на теория. При нея се предполага, че няма взаимодействия с външната среда. Това би означавало една държава да се изолира до такава степен, че да не общува с никоя друга – напр. Албания в миналото.

Автономната система е система, която си взаимодейства с външната среда. Тя е с много здрава структура и взаимодействайки си запазва своята индивидуалност. Не позволява на външната среда да я промени.

Хаотичната система предполага система, която е подвластна и на най-малките изменения в международната среда. Не е особено стабилна, няма стабилна структура и затова най-малкото изменение във външната среда й влияе.

Следващата класификация на типовете структурни конфигурации е на политическите реалисти. Те делят системата на МО на 4 вида. Според тях имаме:

 • биполярен модел

 • мултиполярна структурна конфигурация

 • равновесна

 • имперска

Следваща класификация е на Мортън Каплън. Той е системник. Разграничава следните структурни конфигурации:

 • баланс на силата

 • свободна биполярна система – под това разбира Студената война.

Тези 2 модела са исторически съществували. Останалите са само на теория все още. Другите структурни конфигурации по неговата класификация са:

 • йерархична система – тя според него е модел, при който начело на системата стои една държава или един блок от държави. Според него такава йерархична система може да бъде в равна степен демократична и авторитарна.

 • универсална система – според него е система, в която водещата роля ще играе един универсално действащ участник, защото такъв трябва да е глобална международна организация.

 • отслабена биполярна система – под това разбира едни международни отношения, в които всички държави в света ще се групират в 2 блока. Тя е много неустойчива.

 • система на единното вето – под единно вето се разбира притежаването на ядрено оръжие. Под система на единно вето Каплън разбира един модел на МО, в който масово държавите в света ще разплогат с ядрено оръжие и модел, в който международната политика ще се развива съобразно този фактор – притежаването на ядрено оръжие.

Класификацията на Никълсън. Тя е според критерия йерархичност и взаимодействие на участниците в МО.Според този критерий Никълсън говори за:

- напълно йерархична система

- система на пълното взаимодейстивие

- проста реалистична система

- смесена система

Напълно йерархична система.
Система на пълното взаимодействие.
Проста реалистична система.
Смесена система.
1   2   3   4   5

Свързани:

Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconУпражнение №26: колоквиум и тест
Аудиторен тест върху върху противомикробни средства в края на съответната лекция
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconТест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
Паметта като психически процес има 3 етапа – запомняне, съхраняване и възпроизвеждане. В такъв случай тя ни
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconВлиянието на Интернет и високите технологии върху международния маркетинг
Маркетинга на национално ниво. Интернет, който преживя истински бум в своето развитие и разпространение през 90-те години и днес...
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconТестови изпитни въпроси за медици
Тестовете по-долу са 70% от тестовите въпроси за изпита по фармакология за 2009 г. Първият етап на изпита е свързан с тестово изпитване...
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconСекретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. "Джеймс Баучер" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су "Св. Кл. Охридски" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми
Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователната квалификационна...
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconУпражнение №12
Колоквиум и тест (пред квестори) върху невротропни средства (без анестетици и aналгетици) и тест
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconВажна информация
При избор на система за измерване на кръвна захар е необходимо освен върху техническите характеристики, да се обърне внимание и върху...
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Тест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни iconИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом