Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)?
ИмеКакво представлява антиретровирусната терапия (арт)?
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер50.35 Kb.
ТипВопрос
източникhttp://www.aidsinfonet.org/uploaded/factsheets/40_bul_403.doc

AIDS InfoNet www.aidsinfonet.org

www.sevt.info


Листовка 403

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИРЕТРОВИРУСНАТА ТЕРАПИЯ (АРТ)?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРТ?


Антиретровирусна терапия (АРТ) означава лечение на специфични вирусни инфекции, част от които е ХИВ-инфекцията, с медикаменти. Лекарствата не унищожават вируса. Те обаче забавят развитието на инфекцията. Използваното съкращение (акроним) за антиретровирусни медикаменти е АРВ.


КАКЪВ Е ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ НА ХИВ?


Жизненият цикъл на ХИВ се състои от няколко фази.

1. Вирусът свободно циркулира в кръвния поток.


2. Вирусът се прикрепя към клетка.


3. ХИВ влива съдържанието си в клетката (заразява клетката).


4. Генетичният код на ХИВ (РНК) се променя в ДНК с помощта на ензима

обратна транскриптаза. 
5. ДНК на ХИВ се изгражда в ДНК на заразената клетка с помощта на

ензима интеграза. 
6. Когато заразената клетка се дели, тя активира ДНК на ХИВ, която

произвежда суровия материал за нови ХИВ частици. 
7. “Пакетчетата” материал за новия вирус се събират постепенно в единно

цяло.
8. Вирусът във все още незавършена форма започва да излиза от клетката. 9. Вирусът добива завършен вид извън клетката: суровите материали се

нарязват от ензима протеаза и се събират във функциониращ вирус.

 

ОДОБРЕНИ АНТИРЕТРОВИРУСНИ МЕДИКАМЕНТИ


Всеки тип (или клас) АРВ атакува ХИВ по различен начин. Първият клас медикаменти, който беше одобрен за лечение на ХИВ-инфекция, беше класът нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези медикаменти действат във фаза 4, когато генетичният материал на ХИВ се обръща от РНК в ДНК. Засега одобрените лекарства от този клас включват:

• AZT (ZDV, zidovudine, Ретровир®)

• ddI (didanosine, Видекс®)

• ddC (zalcitabine, Хивид®)-излязъл от употреба

• d4T (stavudine, Зерит®)

• 3TC (lamivudine, Епивир®)

• Abacavir (Зиаген®)

• Tenofovir (Виреад®)

• Комбивир® (AZT/3TC в комбинация)

• Тризивир® (AZT/3TC/Abacavir в комбинация)

• Emtricitabine (FTC, Емтрива®)

• Кивекса™ (3TC/abacavir в комбинация). Този медикамент е регистриран с търговско име Epzicom™ в САЩ

• Трувада™ (tenofovir/emtricitabine в комбинация)


Друг клас медикаменти, които блокират вирусния жизнен цикъл в същата фаза, но по друг начин, е класът на не-нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ). Засега има три одобрени ННИОТ:


• Nevirapine (NVP, Вирамюн®)

• Delavirdine (DLV, Рескриптор®)

• Efavirenz (EFV, Сустива®). Този медикамент е регистриран с търговското име Стокрин® в определени части на света, включително България.


Третият клас антиретровирусни медикаменти блокира фаза 9, където суровият материал за новия вирус се нарязва на специфични части. Засега са одобрени десет протеазни инхибитора (ПИ):


• Saquinavir (SQV, Инвиразе®)

• Indinavir (IDV, Криксиван®)

• Ritonavir (RTV, Норвир®)

• Nelfinavir (NFV, Вирацепт®)

• Amprenavir (APV, Агенеразе®). Медикаментът е излязъл от употреба.

• Lopinavir/RTV (LPV/RTV, Калетра®)

• Atazanavir (AТZ, Рейатаз®)

• Fosamprenavir (908, Телзир®). Този медикамент е регистриран с търговско име Лексива® в САЩ.

• Tipranavir (PNU140690, Аптивус®)

• Darunavir (TMC-114)


Най-новият клас АРВ е класът на инхибиторите на сливането. Те не позволяват на ХИВ да се прикрепи към клетката, блокирайки фаза 2 от жизнения цикъл на вируса. Засега има само един одобрен инхибитор на сливането:


• Enfuvirtide (T-20, Фузеон®)

 


КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛЕКАРСТВАТА?

 

Когато ХИВ се възпроизвежда, повечето от новите копия са мутантни, т.е. те се различават леко от първоначалния вирус. Някои от мутантните форми продължават да се възпроизвеждат дори, когато приемаш АРВ. Ако това се случи, лекарството може да спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност” към лекарството.


Ако се използва само един медикамент вирусът лесно развива резистентност. Ако се използват два, мутантната форма ще трябва да се “справи” и с двата едновременно. Ако ли пък се използват три медикамента, които атакуват вируса в различни фази от неговия жизнен цикъл, то за него е почти невъзможно да изгради резистентност.


Използването на тройна комбинация означава, че развиването на резистентност ще отнеме много време. Поради тази причина използването само на едно лекарство (монотерапия) не се препоръчва.

 


МОГАТ ЛИ ТЕЗИ ЛЕКАРСТВА ДА ИЗЛЕКУВАТ СПИН?


Един кръвен тест, наречен вирусен товар, измерва количеството вирус в твоя кръвен поток. Хората с по-нисък вирусен товар остават в по-добро здравословно състояние за по-дълго. Вж. листовка 125 за повече информация относно вирусния товар.


Вирусният товар на някои хора е толкова нисък, че тестът не може да улови наличие на вирус в кръвта. Това не означава, че вирусът е изчезнал. Преди години изследователите вярваха, че АРТ може евентуално да изчисти ХИВ от тялото. Понастоящем вече се знае, че това е малко вероятно. Лекарствата не “излекуват” СПИН. Те дават възможност на хората с ХИВ-инфекция да живеят дълго време.

 


КОГА ДА ЗАПОЧНА?


Повечето лекари ще вземат няколко неща под внимание преди да ти предложат да започнеш терапия. Това са 1) броят на твоите CD4 клетки; 2) твоят вирусен товар; и 3) симптоми или опортюнистични инфекции, които си имал или имаш в момента. АРТ се започва обикновено, когато твоите CD4 клетки са между 350 и 200 или ако твоят вирусен товар е твърде висок, независимо от броя на CD4 клетките. При определени условия лекарите могат да преценят, че дадени опортюнистични инфекции или ясно изразени симптоми са също явен показател за започване на терапия. Началото на терапия е важен момент и трябва добре да го обсъдиш със своя лекар.

 


КОИ ЛЕКАРСТВА ДА ИЗБЕРА?


Всеки един медикамент има странични ефекти. Някои от тях могат да бъдат сериозни. Повече информация можеш да получиш ако прочетеш листовките за всеки отделен медикамент. Някои комбинации са по-лесни за прием от други.

Някои действат по-добре от други. Всеки човек е различен и поради тази причина ще трябва да обсъдите внимателно със своя лекар или консултант коя комбинация ще е най-подходяща за теб.


Понастоящем вирусният товар се използва като клиничен индикатор за това дали терапията действа. Ако вирусният товар не намалява или ако намалява, но впоследствие се покачва, то най-вероятно ще ти се наложи да смениш лекарствата си.


А ПОСЛЕ?


Нови лекарства се разработват от всички четири съществуващи класа. Изследователите се опитват да разработят и нови типове медикаменти, които ще блокират функционирането на ХИВ в други фази от неговия жизнен цикъл, както и медикаменти, които ще подсилват действието на имунната система. В листовки 460, 470 и 480 има повече информация за новите класове лекарства.


Проект на New Mexico AIDS Education and Training Center. Частично финансиран от National Library of Medicine

Листовките могат да бъдат изтеглени от http://www.aidsinfonet.org Преводът е от www.sevt.info

Свързани:

Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconDdI (Видекс®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (арт). Произвежда се от фирмите Bristol-Myers Squibb и Barr Laboratories ddI
Видекс®) е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (арт). Произвежда се от фирмите Bristol-Myers Squibb...
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconКакво е atazanavir?
Рейатаз®, е медикамент, използван като компонент на антиретровирусната терапия (арт). Преди беше познат като bms-232632. Atazanavir...
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconИзточно европейска асоциация по арт-терапия
Провеждане на открит тридневен курс-семинар /20уч ч/ по „Телесно-движенческа и гласова арт-терапия“ 19. 02 21. 02. 2013
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? icon11 14 юни 2012 г в София
Източно –Европейска Асоциация по Арт-Терапия и Държавен Институт по Педагогика и Психология-Москва организират курсове по повишаване...
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconКакво е „ Фотодинамична терапия pdt ?
При относително новата фотодинамичната терапия с EmunDo® не се налага интервенция, например както при хирургична манипулация. Това...
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconБългарска асоциация по арт-терапия (баат) Европейски програми за обучение по психотерапия и психологично консултиране практически учебен курс първа част
Се запознаят чрез собствени преживявания с арт терапевтични техники при групова работа с деца
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconКакво представлява водата ?
Какво представлява водата ? От къде е дошла? Знаем ли каква тайна носи в себе си тази удивителна стихия?
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconКакво представлява демокрацията?
Какво представлява демокрацията? Пагубно ли е, ако се използва за еднолично управление? Възможно ли е това? Защо в V в пр. Хр е бил...
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconИзточноевропейска Конференция по лечебна педагогика и социална терапия
Конференция по лечебна педагогика и социална терапия. Конференцията бе организирана от преподаватели от Холандия и Швейцария и предствители...
Какво представлява антиретровирусната терапия (арт)? iconКакво представлява Корупционният индекс?
Ки представлява ли благонадеждна мярка за вземането на решения относно разпределението на помощи?
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом