«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1
Име«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1
страница1/64
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер6.32 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ferdun/THE_MASQUERADE.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

VAMPIRE: THE MASQUERADE


Сборен набор от правила


«By becoming a monster

one learns what is to be human.»

Съдържание

Съдържание 1

От съставителите 19

Въведение 19

Повествование (Storytelling) 19

Играч и Разказвач (Storyteller) 19

Кои са вампирите? 20

Ловът 21

Нощния свят на вампирите 21

Превръщане (The Embrace) 21

Светът на Мрака 22

Готик-Пънк (Gothic-Punk) 22

Историята на Света на Мрака 22

Каин и първите нощи 23

Второто поколение и Първият град 23

Патриарси (Antediluvians) и кланове 23

Тъмните вековe 23

Великият Бунт на отстъпниците 23

Днешните нощи и Геенна 24

Джихад (Jyhad) 24

Старците (Methuselahs) 24

Други обетатели на Света на Мрака 25

Ловците (Hunters) 25

Съвременната Инквизиция – Обществото на Леополд 25

Арканиум 25

Държавни агенции 26

Гули (Ghouls) 26

Смъртни, пиещи кръв 26

Преимущества 27

Недостатъци 27

Лупини (Lupines) 27

Гару (Garou) 27

Историята на Гару 27

Маговете (Mages) 28

Възход (Ascension) 28

Секти и групи вампири 28

Камарилия (The Camarilla) 29

Шесте Традиции (Six Traditions) 29

Клановете на Камарилия 30

Обществото на Камарилия 30

Бдящите и Вътрешният Кръг (Justicars and Inner Circle) 30

Архонти (Archons) 30

Княз (Prince) 30

Благородните (Primogen) 31

Старейшини (Elders) 31

Служители (Ancillae) 31

Новообърнати (Neonates) 31

Елизиум (Elysium) 31

Сабат (Sabbat) 32

Миланския Кодекс (Code of Milan) 33

Клановете на Сабата 34

Организацията на Сабата 34

Регент (Regent) 35

Кардинали (Cardinal) 35

Примаси (Priscus) 35

Архиепископи (Archbishop) 35

Епископи (Bishop) 35

Предводители (Ductus) 36

Свещенници (Priest) 36

Паладини (Paladin) 36

Черната Ръка (Black Hand) 36

Инквизиция 36

Ритуали 37

Независимите 37

Независимите кланове 37

Анархи (Anarch) 37

Инконню (Inconnu) 37

История 37

Членство 38

Изгоди 39

Задължения 39

Напускане на Инконню 39

Съветът на Дванадесетте 40

Наблюдатели 40

Фракции 40

Кланове и Кръвни линии 41

Пътищата на Просветлението 42

Катакомби 42

Женева 42

Shalkamense 42

Стереотипи 42

Лъже-Инконню 44

Истинската Черна Ръка (True Black Hand) 44

История 44

Настоящето 45

Членство 45

Организация 46

Цели 46

Инферналисти (Infernalists) 47

Кланове 48

Клановете на Камарилия 49

Бруджа 49

Гангрел 50

Малкавиан 52

Носферату 53

Тореадор 54

Тремер 56

Вентру 57

Каитифи (Caitiffs) 59

Клановете на Сабата 60

Ласомбра 60

Цимице 62

Отстъпници Ассамити 64

Отстъпници Бруджа 65

Отстъпници Гангрел 65

Отстъпници Малкавиан 65

Отступники Носферату 66

Пандери (Panders) 66

Отстъпници Равнос 66

Отстъпници Тореадор 67

Отстъпници Тремер 67

Отстъпници Вентру 67

Змеите на Светлината (Serpents of the Light) 67

Независимите кланове 68

Асамити 68

Джовани 70

Равнос 71

Последователите на Сет 73

Кръвни Линии (Bloodlines) 75

Аримейн (Ahrimanes) 75

Баали (Baali) 76

Кървавите Братя (Blood Brothers) 77

Децата на Осирис (Children Of Osiris) 78

Дъщерите на Какафонията (Daughters Of Cacophony) 80

Гаргоили (Gargoyles) 81

Каесид (Kiasyd) 82

Нагараджа (Nagaraja) 83

Старият клан Цимице (Old Clan Tzimisce) 84

Салюбри (Salubri) 85

Самеди (Samedi) 87

Истинските Бруджа (True Brujah) 88

Създаване на персонаж 90

Таблица за разпределяне на точките 90

Точки за създаване (Creation Points) - СР 90

Свободни точки (Freebie Point) - FP 91

Точки Опит (Experience Points) - ЕР 91

Стъпка I: Концепция на персонажа 91

Концепция 91

Природа и Маска (Nature and Demeanor) 92

Архитипове (Archetypes) 92

Творец (Architect) 92

Автократ (Autocrat) 92

Аутист (Autist) 92

Авангардист (Avant-Garde) 92

Бонвиван (Bon Vivant) 92

Бандит (Bravo) 93

Покровител (Caregiver) 93

Рицар (Cavalier) 93

Дете (Child) 93

Състезател (Competitor) 93

Довереник (Confidant) 94

Конформист (Conformist) 94

Хитрец (Conniver) 94

Критик (Critic) 94

Циник (Curmudgeon) 94

Директор (Director) 94

Асоциал (Deviant) 95

Фанатик (Fanatic) 95

Жиголо (Gallant) 95

Правдолюбец (Honest-Abe) 95

Шут (Jester) 95

Съдия (Judge) 96

Самотник (Loner) 96

Манипулатор (Manipulator) 96

Мъченик (Martyr) 96

Мазохист (Masochist) 96

Посредник (Mediator) 96

Оптимист (Optimist) 97

Педагог (Pedagogue) 97

Каещ се (Penitent) 97

Перфекционист (Perfectionist) 97

Педант (Plotter) 97

Страхливец (Poltroon) 98

Търсач на признание (Praise-Seeker) 98

Бунтар (Rebel) 98

Майстор на оцеляването (Survivor) 98

Подлизурко (Sycophant) 98

Авантюрист (Thrill-Seeker) 98

Традиционалист (Traditionalist) 99

Мечтател (Visionary) 99

Чудовище (Monster) 99

Клан 99

Стъпка II: Избор на Атрибути 99

Специализации (Specialties) 100

Физически Атрибути (Physical) 100

Сила (Stregnth) 100

Ловкост (Dexterity) 101

Издръжливост (Stamina) 101

Социални Атрибути (Social) 101

Чар (Charisma) 101

Манипулиране (Manipulation) 102

Външност (Appearance) 102

Ментални Атрибути (Mental) 102

Възприятие (Perception) 103

Интелект (Intelligence) 103

Съобразителност (Wits) 103

Стъпка III: Избор на Способности 104

Таланти (Talents) 104

Бдителност (Alertness) 104

Хитрост (Subterfuge) 104

Избягване (Dodge) 105

Сплашване (Intimidation) 105

Емпатия (Empathy) 105

Лидерство (Leadership) 105

Ръкопашен бой (Brawl) 106

Актьорство (Acting) 106

Атлетизъм (Atheletics) 106

Познаване на улиците (Streetwise) 107

Умения (Skills) 107

Етикет (Etiquette) 107

Шофиране (Drive) 107

Маскировка (Stealth) 108

Музика (Music) 108

Хладно оръжие (Melee) 108

Ремонт (Repair) 108

Огнестрелно оръжие (Firearms) 109

Сигурност (Security) 109

Знания за животните (Animal Ken) 109

Оцеляване (Survival) 109

Познания (Knowledge) 110

Бюрокрация (Bureaucracy) 110

Компютър (Computer) 110

Финанси (Finance) 110

Право (Law) 111

Езици (Linguistics) 111

Медицина (Medicine) 111

Разследване (Investigation) 111

Наука (Science) 112

Окултизъм (Occult) 112

Политика (Politics) 112

Способности в 3-тата редакция на Вампирите 113

Таланти 113

Умения 113

Познания 114

Вторични Способности 114

Таланти 114

Власт над сънищата (Dreaming) 114

Художествена Експресия (Artistic Expression) 115

Гуляйджия (Carousing) 115

Дипломация (Diplomacy) 115

Предсказание (Fortune Telling) 115

Търговия (Haggling) 116

Инструктаж (Instruction) 116

Разпит (Interrogation) 116

Интрига (Intrigue) 117

Маскарад (Masquerade) 117

Подражаване (Mimicry) 117

Просия (Panhandling) 117

Поетическа Експресия (Poetic Expression) 118

Ораторско изкуство (Public Speaking) 118

Сканиране (Scan) 118

Оправност (Scrouging) 118

Търсене (Search) 119

Прелъстяване (Seduction) 119

Детектор на лъжата (Sense Deception) 119

Стил (Style) 120

Плуване (Swimming) 120

Хвърляне (Throwing) 120

Вентрологизъм (Ventriloquism) 120

Умения 121

Канатоходец (Tightrope Walking) 121

Изменение на тялото (Body Alteration) 121

Акробатика (Acrobatics) 121

Дресиране (Animal Training) 121

Стрелба с лък (Archery) 122

Артилерия (Artillery) 122

Ковач (Blacksmith) 122

Сляп бой (Blind Fighting) 122

Лодкар (Boat Handling) 123

Дестилация (Brewing/Distilling) 123

Подкупи (Bribery) 123

Камуфлаж (Camouflage) 123

Дърводелство (Carpentry) 124

Алпинизъм (Climbing) 124

Готвач (Cooking) 124

Танци (Dancing) 124

Дебати (Debate) 125

Експлозиви (Demolitions) 125

Дигизировка (Disguise) 125

Измъкване (Escapology) 125

Птичар (Falconry) 126

Бърз стрелец (Fast-Draw) 126

Бързо говорене (Fast-Talk) 126

Първа помощ (First Aid) 126

Риболов (Fishing) 127

Фалшифициране (Forgery) 127

Хазарт (Gambling) 127

Игри (Game Playing) 127

Оръжейник (Gunsmithing) 128

Тежко въоръжение (Heavy Weapons) 128

Билкар (Herbalism) 128

Лов (Hunting) 128

Хипноза (Hypnotism) 129

Ювелир (Jeweler) 129

Журналистика (Journalism) 129

Кожар (Leatherworking) 129

Четене по устни (Lip Reading) 130

Отключване (Lockpicking) 130

Механик (Mechanic) 130

Медитация (Meditation) 130

Парашут (Parachuting) 130

Фотография (Photography) 131

Джипчия (Pickpocket) 131

Пилот (Pilot) 131

Полицейска Процедура (Police Procedure) 131

Грънчар (Pottery) 132

Психоанализа (Psychoanalysis) 132

Изследвания (Research) 132

Акваланг (Scuba) 132

Пеене (Singing) 133

Ски (Skiing) 133

Ловкост на ръцете (Sleight of Hand) 133

Бързо четене (Speed Reading) 133

Изтезания (Torture) 134

Следотърсач (Tracking) 134

Капани (Traps) 134

Познания 134

Счетоводство (Accounting) 134

Алхимия (Alchemy) 135

Антропология (Anthropology) 135

Археология (Archaeology) 135

Архитектура (Architecture) 135

Познаване на местността (Area Knowledge) 136

История на изкуствата (Art History) 136

Астрология (Astrology) 136

Астрономия (Astronomy) 136

Биология (Biology) 137

Знания за Камарила (Camarilla Lore) 137

Химия (Chemistry) 137

Тайните на града (City Secrets) 137

Знания за клан (Clan Knowledge) 138

Хакерство (Computer Hacking) 138

Криминология (Criminology) 138

Криптография (Cryptography) 138

Икономика (Economics) 139

Електроника (Electronics) 139

Инженерство (Engineering) 139

Знания за Феи (Faerie Lore) 139

Геология (Geology) 140

Хералдика (Heraldry) 140

История (History) 140

Знание за вампири (Kindred Lore) 140

Литература (Literature) 141

Знания за Лупини (Lupine Lore) 141

Знания за Магове (Mage Lore) 141

Математика (Mathematics) 141

Металургия (Metallurgy) 142

Метеорология (Meteorology) 142

Военна Наука (Military Science) 142

Натуралист (Naturalist) 142

Физика (Physics) 143

Психология (Psychology) 143

Знания за Сабата (Sabbat Lore) 143

Познаване на канализациите(Sewer Lore) 143

Знание за Призраци (Spirit Lore) 144

Теология (Theology) 144

Токсикология (Toxicology) 144

Знания за Уирм (Wyrm Lore) 144

Стъпка IV: Избора на Преимущества 145

Дисциплини 145

Допълнения 145

Съюзници (Allies) 145

Контакти (Contacts) 146

Известност (Fame) 146

Поколение (Generation) 146

Стадо (Herd) 147

Влияние (Influence) 147

Ментор (Mentor) 147

Ресурси (Resources) 148

Слуги (Retainers) 148

Статус (Status) 149

Добродетели 149

Съзнателност (Conscience) 149

Самоконтрол (Self-Control) 150

Смелост (Courage) 150

Добродетели на вампири, нямащи Човечност. 150

Греховност (Conviction) 151

Инстинкт (Instinct) 151

Смелост (Courage) 151

Стъпка V: Последни щрихове 152

Човечност (Humanity) 152

Влиянието на Човечността 152

Човечност 10-8 153

Човечност 7 153

Човечност 6-5 153

Човечност 4 153

Човечност 3-2 153

Човечност 1 153

Човечност 0 154

Отхвърлянето 154

Йерархията на Греха за Човечността 154

Пътища на Просветлението (Paths Of Enlightenment) 154

Пътищата на Сабата 155

Пътят на Каин (Path Of Caine) 155

Пътят на Катари (Path Of Cathari) 155

Пътя на Смъртта и Душата (Path Of Death & The Soul) 156

Пътят на Откровеното Зло (Path Of Evil Revelations) 156

Пътят на Хармонията (Path Of Harmony) 156

Пътят на Съглашението на Честта (Path Of Honorable Accord) 157

Пътят на Властта и Вътрешния Глас (Path Of Power & Inner Voice) 157

Пътят на Дивото Сърце или Пътят на Звяра (Path of the Feral Heart) 157

Пътят на Метаморфозата (Path of Metamorphosis) 158

Пътят на Нощта (Path of Night) 158

Пътищата на Истинската Черна Ръка 158

Пътят на Лилит (Path Of Lilith) 158

Пътят на Изгореното Сърце (Path Of Scorched Heart) 159

Пътят на Вътрешния Фокус (Path Of Self Focus) 159

Пътища на Независимите кланове 160

Пътят на Кръвта (Path Of Blood) 160

Пътят на Парадокса (Path Of Paradox) 160

Пътят на Екстаза (Path Of Ecstasy) 160

Пътят на Тифон (Path Of Typhon) 161

Пътят на Воина (Path Of The Warrior) 161

Пътят на Костите (Path of Bones) 161

Сила на Волята (Willpower) 162

Използването на точките Сила на Волята 162

Възстановяване на точките на Силата на Волята 163

Запас на Кръв (Blood Pool) 163

Използването на Запаса на Кръв 164

Възстановяване на Запаса на Кръв 164

Свободни точки 165

Предистория 165

Здраве (Health) 165

Таблица за Здравето 165

Плюсове и Минуси (Merits And Flaws) 166

Система 166

Психологически (Psychological) 166

Кодекс на честта (Code of Honor) (Плюс, 1 СО) 166

Висша цел (Higher Purpose) (Плюс, 1 СО) 167

Берсерк (Berserker) (Плюс, 2 СО) 167

Двойнствена Природа (Dual Nature) (Плюс, 2 СО) 167

Фикс-идея (Compulsion) (Минус, 1 СО) 167

Тъмна тайна (Dark Secret) (Минус, 1 СО) 167

Нетърпимост (Intolerance) (Минус, 1 СО) 167

Кошмари (Nightmares) (Минус, 1 СО) 167

Лека Фобия (Phobia (Mild)) (Минус, 1 СО) 168

Придирчивост (Prey Exclusion) (Минус, 1 СО) 168

Прекалена самоувереност (Overconfident) (Минус, 1 СО) 168

Стеснителност (Shy) (Минус, 1 СО) 168

Мекосърдечен (Soft-Hearted) (Минус, 1 СО) 168

Дефект на речта (Speech Impediment) (Минус, 1 СО) 168

Низко самоуважение (Low Self-lmage) (Минус, 2 СП) 168

Раздразнителност (Short Fuse) (Минус, 2 СО) 168

Териториалност (Territorial) (Минус, 2 СО) 168

Отмъстителност (Vengeance) (Минус, 2 СО) 169

Обладан от цел (Driving Goal) (Минус, 3 СО) 169

Омраза (Hatred) (Минус, 3 СО) 169

Сериозна Фобия (Phobia (Severe)) (Минус, 3 СО) 169

Ментални (Mental) 169

Ранобудник (Early Riser) (Плюс, 1 СО) 169

Здрав смисъл (Common Sense) (Плюс, 1 СО) 169

Концентрация (Concentration) (Плюс, 1 СО) 169

Светкавично смятане (Lightning Calculator) (Плюс, 1 СО) 169

Чувство за време (Time Sense) (Плюс, 1 СО) 170

Еидическа памет (Eidetic Memory) (Плюс, 2 СО) 170

Лек Сън (Light Sleeper) (Плюс, 2 СО) 170

Спокойствие (Calm Heart) (Плюс, 3 СО) 170

Желязна воля (Iron Will) (Плюс, 3 СО) 170

Мързел (Lazy) (Минус, 1 СО) 170

Дълбок сън (Deep Sleeper) (Минус, 1 СО) 170

Амнезия (Amnesia) (Минус, 2 СО) 170

Объркване (Confused) (Минус, 2 СО) 170

Слаба воля (Weak-Willed) (Минус, 2 СО) 170

Разсеяност (Absent-Minded) (Минус, 3 СО) 171

Сетива (Awareness) 171

Остър слух (Acute Hearing) (Плюс, 1 СО) 171

Остър нюх (Acute Sense of Smell) (Плюс, 1 СО) 171

Чувствителен вкус (Acute Sense of Taste) (Плюс, 1 СО) 171

Остър поглед (Acute Vision) (Плюс, 1 СО) 171

Цветна слепота (Color Blindness) (Минус, 1 СО) 171

Лош слух (Hard of Hearing) (Минус, 1 СО) 171

Лошо Зрение (Bad Sight) (Минус, 2 СО) 171

Едно око (One Eye) (Минус, 2 СО) 171

Глухота (Deaf) (Минус, 4 СО) 172

Слепота (Blind) (Минус, 6 СО) 172

Дарби (Aptitudes) 172

Близост с животните (Animal Affinity) (Плюс, 1 СО) 172

Предприемач (Entrepreneur) (Плюс, 1 СО) 172

Роден лидер (Natural Leader) (Плюс, 1 СО) 172

Очарователен глас (Enchanting Voice) (Плюс, 2 СО) 172

Святост (Sanctity) (Плюс, 2 СО) 172

Двуръкост (Ambidextrous) (Плюс, 1 СО) 172

Боравене с компютри (Computer Aptitude) (Плюс, 1 СО) 172

Добър шофьор (Crack Driver) (Плюс, 1 СО) 172

Добър механик (Mechanical Aptitude) (Плюс, 1 СО) 173

Жалостен вид (Pitiable) (Плюс, 1 СО) 173

Полиглот (Natural Linguist) (Плюс, 2 СО) 173

Смелчага (Daredevil) (Плюс, 3 СО) 173

Добър ученик (Fast Learner) (Плюс, 3 СП) 173

Широк светоглед (Jack-Of-AII-Trades) (Плюс, 5 СО) 173

Неграмотност (Illiterate) (Минус, 1 СО) 173

Бездарност (Inept) (Минус, 5 СО) 173

Необразованост (Uneducated) (Минус, 5 СО) 173

Несръчност (Unskilled) (Минус, 5 СО) 174

Физически (Physical) 174

Котешко равновесие (Catlike Balance) (Плюс, 1 СО) 174

Гъвкавост (Double-Jointed) (Плюс, 1 СО) 174

Бебешко лице (Baby Face) (Плюс, 2 СО) 174

Изместено сърце (Misplaced Heart) (Плюс, 2 СО) 174

Ефективно усвояване (Efficient Digestion) (Плюс, 3 СО) 174

Огромни размери (Huge Size) (Плюс, 4 СО) 174

Силна кръв (Strong Blood) (Плюс, 5 СО) 174

Алергия (Allergic) (Минус, 1-3 СО) 174

Стърчащи зъби (Irretractable Fangs) (Минус, 1 СО) 175

Джудже (Short) (Минус, 1 СО) 175

Грозота (Disfigured) (Минус, 2 СО) 175

Дете (Child) (Минус, 3 СО) 175

Уродливост (Deformity) (Минус, 3 СО) 175

Накуцване (Lame) (Минус, 3 СО) 175

Безплодна кръв (Infertile Vitae) (Минус, 3 СО) 175

Бавно възстановяване (Slow Healing) (Минус, 3 СО) 175

Зависимост (Addiction) (Минус, 3 СО) 175

Чудовищност (Monstrous) (Минус, 3 СО) 176

Една ръка (One Arm) (Минус, 3 СО) 176

Постоянна рана (Permanent Wound) (Минус, 3 СО) 176

Ням (Mute) (Минус, 4 СО) 176

Слаба кръв (Thin-Blooded) (Минус, 4 СО) 176

Парализа (Paraplegic) (Минус, 6 СО) 176

Свръхестествени (Supernatural) 176

Влияние на луната (Lunar Influence) (Плюс, 1 СО) 176

Чувствителност към магия (Magic Sensitivity) (Плюс, 1 СО) 176

Тишина (Silence) (Плюс, 1 СО) 177

Видения (Mystic Ability) (Плюс, 2 СО) 177

Пророческа дарба (Oracular Ability) (Плюс, 3 СО) 177

Предвиждане (Precognition) (Плюс, 4 СО) 177

Вродени магически способности (Innate Magical Ability) (Плюс, 5 СО) 177

Девет живота (Nine Lives) (Плюс, 6 СО) 177

Безобидност за животни (Inoffensive to Animals) (Плюс, 1 СО) 177

Истинска любов (True Love) (Плюс, 2 СО) 177

Медиум (Medium) (Плюс, 2 СО) 178

Чувство за опасност (Danger Sense) (Плюс, 2 СО) 178

Приятелство с феите (Faerie Affinity) (Плюс, 2 СО) 178

Съпротивление на магия (Magic Resistance) (Плюс, 2 СО) 178

Окултна библиотека (Occult Library) (Плюс, 2 СО) 178

Дух-ментор (Spirit Mentor) (Плюс, 3 СО) 178

Имунитет към Кръвни връзки (Unbondable) (Плюс, 3 СО) 178

Приятел-върколак (Werewolf Companion) (Плюс, 3 СО) 179

Приятел-маг (Mage Companion) (Плюс, 3 СО) 179

Късмет (Luck) (Плюс, 3 СО) 179

Мисия (Destiny) (Плюс, 4 СО) 179

Омагьосаност (Charmed Existence) (Плюс, 5 СО) 179

Ангел-хранител (Guardian Angel) (Плюс, 6 СО) 179

Истинска Вяра (True Faith) (Плюс, 7 СО) 179

Чувствителност към сребро (Vulnerability to Silver) (Минус, 2 СО) 180

Лунатизъм (Lunacy) (Минус, 2 СО) 180

Липса на отражение (Cast No Reflection) (Минус, 2 СО) 180

Зловеща аура (Eerie Presence) (Минус, 2 СО) 180

Проклятие (Cursed) (Минус, 1-5 СО) 180

Знак на разложение (Taint of Corruption) (Минус, 1 СО) 180

Чувствителност към чесън (Repulsed by Garlic) (Минус, 1 СО) 180

Чувствителност към магия (Magic Susceptibility) (Минус, 2 СО) 180

Чувствителност към кръстове (Repelled by Crosses) (Минус, 3 СО) 181

Невъзможност да се пресича течаща вода (Can\'t Cross Running Water) (Минус, 3 СО) 181

Обладан от Духове (Haunted) (Минус, 3 СО) 181

Зла съдба (Dark Fate) (Минус, 5 СО) 181

Чувствителност към светлина (Light-Sensitive) (Минус, 5 СО) 181

Връзки с Братството (Kindred Ties) 181

Особена връзка (Special Rapport) (Плюс, 2 СО) 181

Ценна тайна (Valuable Secret) (Плюс, 1-3 СО) 181

Роднина-вампир (Family Member) (Плюс, 1 СО) 182

Дълг (Boon) (Плюс, 1-5 СО) 182

Авторитетен Господар (Prestigious Sire) (Плюс, 1 СО) 182

Особен дар (Special Gift) (Плюс, 1-3 СО) 182

Репутация (Reputation) (Плюс, 2 СО) 182

Приятелство с клан (Clan Friendship) (Плюс, 3 СО) 182

Заложник (Pawn) (Плюс, 3 СО) 182

Шантаж (Blackmailed) (Минус, 1 СО) 182

Враг (Enemy) (Минус, 1-5 СО) 182

Не уважаван Господар (Infamous Sire) (Минус, 1 СО) 183

Луд Господар (Insane Sire) (Минус, 1 СО) 183

Прилика с друг вампир (Mistaken Identity) (Минус, 1 СО) 183

Нелюбов на Господаря (Sire\'s Resentment) (Минус, 1 СО) 183

Лошо възпитание (Twisted Upbringing) (Минус, 1 СО) 183

Вражда с клан (Clan Enmity) (Минус, 2 СО) 183

Господар-диаблерист (Diabolic Sire) (Минус, 2 СО) 183

Лоша слава (Notoriety) (Минус, 2 СО) 183

Връзки със света на смъртните (Mortal Society) 183

Връзки с правосъдието (Judicial Ties) (Плюс, 2 СО) 184

Имение (Mansion) (Плюс, 2 СО) 184

Връзки с медиите (Media Ties) (Плюс, 2 СО) 184

Нощен клуб (Nightclub) (Плюс, 2 СО) 184

Връзки с духовенството (Church Ties) (Плюс, 3 СО) 184

Връзки в деловите среди (Corporate Ties) (Плюс, 3 СО) 184

Връзки в полицията (Police Ties) (Плюс, 3 СО) 184

Връзки с престъпния свят (Underworld Ties) (Плюс, 3 СО) 184

Влияние в корпорация (Corporation CEO) (Плюс, 5 СО) 184

Анахронизъм (Anachronism) (Минус, 2 СО) 185

Опека (Ward) (Минус, 3 СО) 185

Жертва (Hunted) (Минус, 4 СО) 185

Точки Опит (Expierience Points) 185

Нови Характеристики 186

Раздаване на ТО 186

В края на сесията 187

В края на хрониката 187

Създаване на НИГ-ове (None Players Characters) 188

Служители и Старейшини (Ancillae and Elder Characters) 188

Точки за Създаване 188

Служители 188

Старейшини 188

Свободни точки 189

Опит 189

Допълненията на Старейшините 189

Възраст (Age) 189

Статус на Старейшината (Elder Status) 190

Поколението на старейшина (Elder Generation) 190

Влияние (Influence) 191

Ресурси (Resources) 191

Въоръжени сили (Military Force) 191

Вторични Способности на членовете на Истинската Черна Ръка 192

Умения 192

Познания 192

Плюсове и Минуси на Старейшините 193

Лоялен потомък (Child, Loyal) (Плюс, 3 СО) 193

Просветление (Enlightened) (Плюс, 1-7 СО) 193

Недвижима собственост (Holdings) (Плюс, 1-5 СО) 193

Спътник-мумия (Mummy Companion) (Плюс, 5 СО) 194

Любовник (Paramour) (Плюс, 3-5 СО) 194

Ограничена параноя (Paranoia, Limited) (Плюс, 2 СО) 194

Търпение (Patience) (Плюс, 3 СО) 194

Могъщ потомък (Powerful Childe) (Плюс, 1-5 СО) 194

Аерогара (Airport) (Плюс, 4 СО) 194

Замък (Castle) (Плюс, 5 СО) 194

Група Екстремисти (Extremist Group) (Плюс, 4 СО) 195

Университет (University) (Плюс, 4 СО) 195

Способен помощник (Capable Assistant) (Плюс, 7 СО) 195

Владеене на Елизиум (Elysium Domain) (Плюс, 1 СО) 195

Помощник от Инконню (Inconnu Associate) (Плюс, 4 СО) 195

Свободно преминаване (Safe Passage ) (Плюс, 1 СО) 195

Убежище (Sanctuary) (Плюс, 2 СО) 195

Студент (Student) (Плюс, 1 СО) 195

Пътешественик (Well-Traveled) (Плюс, 2 СО) 195

Проклятие на Демон (Demon Plagued) (Минус, 2 СО) 196

Незаконен потомък (Bastard Child) (Минус, 2 СО) 196

Отмъстителен потомък (Chide, Vengeful) (Минус, 2 СО) 196

Желанието да умре (Death Wish) (Минус, 1-5 СО) 196

Известен Диаблерист (Diabolist, Known) (Минус, 5 СО) 196

Таен Диаблерист (Diabolist, Secret) (Минус, 2 СО) 196

Емоционална хладност (Emotional Isolation) (Минус, 2 СО) 197

Скука (Ennui) (Минус, 2 СО) 197

Убийство на Господаря (Matricide/Patricide) (Минус, 4 СО) 197

Изоставен любовник (Paramour, Jilted) (Минус, 1-3 СО) 197

Бедност (Poverty) (Минус, 1 СО) 197

Неотдавна събудил се (Recently Arisen) (Минус, 3 СО) 197

Рутина (Routine) (Минус, 2 СО) 197

Тщеславие (Vainglorious) (Минус, 1-3 СО) 198

Жажда на старец (Methuselah\'s Thirst) (Минус, 7 СО) 198

Новопревърнат от Сабата (Sabbat Neonates) 198

Точки за Създаване 198

Свободни Точки 198

Точки Опит 198

Вторични Способности на Сабата 199

Умения 199

Познания 200

Допълненията на Сабата 200

Друга самоличност (Alternate Identity) 200

Членство в Черната Ръка (Black Hand Membership) 201

Признание на глутницата (Pack Recognition) 201

Изменения в основните Допълнения за Сабата 201

Контакти 201

Известност 201

Плюсове и Минуси на Сабата 202

Уважението на глутницата (Pack Distinction) (Плюс, 2 СО) 202

Наказание на глутницата (Pack Punishment) (Минус, 1 СО) 203

Съперник в глутницата (Pack Rival) (Минус, 1 СО) 203

Специална отговорност (Special Responsibility) (Минус, 1 СО) 203

Немилост сред глутницата (Pack Disgrace) (Минус, 2 СО) 203

Враг в глутницата (Pack Enemy) (Минус, 2 СО) 203

Кандидат-член на сектата (Probationary Sect Member) (Минус, 4 СО) 203

Позволени контакти (Accepted Ally) (Плюс, 1 СО) 203

Позволено приятелство (Approved Friendship) (Плюс, 2 СО) 203

Таен приятел (Secret Friendship) (Минус, 1 СО) 204

Носител на болест (Disease Carrier) (Минус, 3 СО) 204

Гули (Ghouls) 204

Точки за Създаване 204

Свободни Точки 204

Точки Опит 204

Пределно значение на нивата на Дисциплините 204

Вторични Способности 205

Таланти 205

Познания 205

Допълненията на Гулите 206

Домитор (Domitor) 206

Плюсове и Минуси на Гулите 206

Бледа Аура (Pale Aura) (Плюс, 1 СО) 206

Имунитет към Пороците на Кръвта (Blood Flaw Immunity) (Плюс, 1 СО) 206

Доброжелателен Домитор (Benevolent Domitor) (Плюс, 1 СО) 206

Върколак (Kinfolk) (Плюс, 4 СО или Минус, 4 СО) 207

Свръхестествен компаньон (Supernatural Companion) (Плюс, 4 СО) 207

Истински циганин (True Gypsy) (Плюс, 5 СО) 207

Имунитет към Кръвни Връзки (Unbondable) (Плюс, 6 СО) 207

Модификация на Промяна (Vicissitude Modifications) (Плюс, променливи СО) 207

Смъртоносен Удар (Virulent Strike) (Плюс, 1 СО) 208

Изкуствено Старение (Artificially Aged) (Минус на Ревенант, 2 СО) 208

Домитор-пария (Domitor Pariah) (Минус, 2 СО) 209

Романтични Представи (Romantic Notions) (Минус, 2 СО) 209

Загуба на кръв (Vitae sink) (Минус, 3 СО) 209

Смъртни Ловци на Вампири (Mortal Hunters) 209

Точки за Създаване 209

Свободни Точки 209

Точки Опит 210

Допълненията на Ловците 210

Репутация 210

Артефакт 210

Длъжност 211

Вторични Способности 211

Познания за съществуването на свръхестествени същества 211

Особени познания за свръхестественото 211

Висши Сили (Numina) 211

Истинската Вяра (Faith) 212

Психически Способности (Psychic Abilities) 212

Нисша магия (Hedge Magic) 214

Плюсове и Минуси на Ловците 216

Психологически 216

Физически 217

Ментални 217

Свръхестествени 217

Дисциплини (Disciplines) 219

Анимализъм (Animalism) 219

Първо ниво - Сладък шепот (Sweet Whispers) 219

Второ ниво – Зов (The Beckoning) 219

Трето ниво - Песен на Сирените (Song of Serenity) 220

Четвърто ниво – Сливане на душите (Sharing of Spirits) 220

Пето ниво – Вселяване на Звяра (Drawing Out the Beast) 220

Прорицателство (Auspex) 220

Първо ниво – Усилване на сетивата (Heightened Senses) 221

Второ ниво – Възприемане на Аура (Aura Perception) 221

Трето ниво – Докосване на духа (Spirits Touch) 222

Четвърто ниво - Телепатия (Telepathy) 222

Пето ниво – Астрална проекция (Psychic Projection) 222

Бардо (Bardo) 223

Първо ниво – Възстановяване на Човечност (Restore Humanitas) 223

Второ ниво – Прогонващ знак на Тот (Banishing Sign of Thoth) 224

Трето ниво - Дарът на Апис (Gift of Apis) 224

Четвърто ниво – Стълб на Озирис (Pillar of Osiris) 224

Пето ниво - Парадокс (Paradox) 224

Бързина (Celerity) 225

Фантасмагория (Chimerstry) 225

Първо ниво – Блуждаещи огньове (Ignis Fatuus) 225

Второ ниво – Мираж (Fata Morgana) 225

Трето ниво - Видение (Apparition) 225

Четвърто ниво - Постоянство (Permanency) 226

Пето ниво – Ужасяваща Реалност (Horrid Reality) 226

Демонизъм (Daimoinon) 226

Първо ниво – Усещане на Греха (Sense the Sin) 226

Второ ниво – Страх от Бездната (Fear of the Void Below) 226

Трето ниво – Пламъците на Ада (Flames of the Netherworld) 227

Четвърто ниво – Призоваване на Звяра (Psychomachia) 227

Пето ниво - Проклятие (Curse) 227

Помешателство (Dementation) 227

Първо ниво – Разпалване на Страстта (Incubus Passion) 227

Второ ниво – Душевно безпокойство (Haunt the Soul) 228

Трето ниво – Очите на Хаоса (Eyes of Chaos) 228

Четвърто ниво - Объркване (Confusion) 228

Пето ниво – Рев на безумие (Howling Lunacy) 228

Доминиране (Dominate) 229

Първо ниво - Заповед (Command the Wearied Mind) 229

Второ ниво - Хипноза (Mesmerize) 229

Трето ниво - Забрава (The Forgetful Mind) 229

Четвърто ниво – Промиване на мозъци (Conditioning) 230

Пето ниво - Обсебване (Possession) 230

Устойчивост (Fortitude) 231

Кинетицизъм (Kineticism) 231

Първо ниво - Отслабване (Dampening) 231

Второ ниво - Отклонение (Redirection) 231

Трето ниво – Ударът на Отмъщението (Vengeful Strike) 231

Четвърто ниво - Разреждане (Discharge) 231

Пето ниво – Кинетичен щит (Kinetic Shield) 232

Мелпомена (Melpominee) 232

Първо ниво – Липсващ Глас (The Missing Voice) 232

Второ ниво – Пътешестващ Глас (Tourette\'s Voice) 232

Трето ниво – Проклятието на Тореадор (Toreador\'s Bane) 232

Четвърто ниво – Изкуство на разрушение на съзнанието (Art\'s Traumatic Essence) 232

Пето ниво – Смъртоносен Звук (Death of the Drum) 232

Мистерия (Mytherceria) 233

Първо ниво – Вълшебно зрение (Fey Sight) 233

Второ ниво – Тъмни номера (Darkling Trickery) 233

Трето ниво - Гоблинизъм (Goblinism) 233

Четвърто ниво - Феирическа защита (Faerie Wards) 233

Пето ниво – Фантастична гатанка (Riddle Phantastique) 234

Нихилизъм (Nihilistics) 234

Първо ниво – Очи на Призрак (Eyes of the Wraith) 234

Второ ниво – Поглъщане на Мъртвите (Consume the Dead) 234

Трето ниво – Аура на Разложение (Aura of Decay) 234

Четвърто ниво – Тъмно докосване (The Dark Touch) 235

Пето ниво – Нощен вопъл (Nightcry) 235

Лечение (Obeah) 235

Първо ниво - Панацея (Panacea) 235

Второ ниво – Обезболяващо докосване (Anesthetic Touch) 235

Трето ниво – Неутрална защита (Neutral Guard) 235

Четвърто ниво – Лечение на болен разум (Treat the Sick Mind) 236

Пето ниво - Успокояване на ожесточени души (Unburdening of the Bestial Soul) 236

Затъмнение (Obfuscate) 236

Първо ниво – Плащ от Сенки (Cloak of Shadows) 236

Второ ниво – Невидимо присъствие (Unseen Presence) 236

Трето ниво – Маска на 1000 Лица (Mask of the Thousand Faces) 236

Четвърто ниво – Пълно изчезване (Vanish from Mind\'s Eye) 237

Пето ниво – Скриване на околните (Cloak the Gathering) 237

Власт над Сянката (Obtenebration) 237

Първо ниво – Театър на сенките (Shadow Play) 237

Второ ниво – Засенчване на поглед (Shroud of Sight) 237

Трето ниво - Ръце от бездната (Arms of the Abyss) 237

Четвърто ниво – Нощни сенки (Nightshades) 237

Пето ниво – Сенчесто Тяло (Shadow Body) 238

Могъщество (Potence) 238

Очарование (PRESENCE) 238

Първо ниво - Благоговение (Awe) 238

Второ ниво – Поглед на Ужаса (Dread Gaze) 238

Трето ниво - Възторг (Entrancement) 239

Четвърто ниво - Призоваване (Summon) 239

Пето ниво - Величие (Majesty) 239

Превращане (PROTEAN) 240

Първо ниво – Блясък на червените очи (Gelam of Red Eyes) 240

Второ ниво – Вълчи нокти (Wolf Claws) 240

Трето ниво – Сливане със земята (Earth Meld) 240

Четвърто ниво – Сянката на Звяра (Shadow of the Beast) 240

Пето ниво – Форма от мъгла (Form of Mist) 240

Смъртоносност (Quietus) 240

Първо ниво – Смъртоносна тишина (Silence of Death) 241

Второ ниво – Слабост (Weakness) 241

Трето ниво - Болест (Disease) 241

Четвърто ниво – Агония на Кръвта (Blood Agony) 241

Пето ниво – Вкус на Кръвта (Taste of Blood) 241

Сангвинус (Sanguinus) 242

Първо ниво – Братска кръв (Brother\'s Blood) 242

Второ ниво – Органи под наем (Borrow Organs) 242

Трето ниво – Координирана Атака (Coordinate Attacks) 242

Четвърто ниво – Концентрация на Поколенията (Concentrate Generation) 242

Пето ниво – Единство на телата (Coagulate Entity) 242

Серпентис (Serpentis) 243

Първо ниво – Змийски очи (The Eyes of the Serpent) 243

Второ ниво – Змийски език (The Tongue of the Serpent) 243

Трето ниво – Мумифициране (Mummify) 243

Четвърто ниво - Змийска форма (Form of the Serpent) 243

Пето ниво – Сърце на Мрака (The Heart of Darkness) 243

Шаманство (Spiritus) 243

Първо ниво – Разговор с духове (Speak with Spirits) 244

Второ ниво – Извикване на дух на животно (Summon Spirit Beasts) 244

Уровень 3 Возможность Зверя (Aspect of the Beast) 244

Уровень 4 Ярость духа (Engling Fury) 244

Уровень 5 Дикость (Wildebeest) 245

Власть над Временем (Temporis) 245

Уровень 1 Чувство времени (Time Sense) 245

Уровень 2 Круговорот (Ramble On) 245

Уровень 3 Проклятье зомби (Zombie\'s Curse) 245

Уровень 4 Привидение-двойник (Cowalker) 246

Уровень 5 Заморозка (Frozen Object) 246

Умерщвление (Thanatosis) 246

Уровень 1 Морщины ведьмы (Hags\' Wrinkles) 246

Уровень 2 Разложение (Putrefaction) 246

Уровень 3 Прах к праху (Ashes to Ashes) 247

Уровень 4 Иссушение (Withering) 247

Уровень 5 Сжатие (Compress) 247

Изменчивость (Vicissitude) 247

Уровень 1 Подмена (Changeling) 247

Уровень 2 Изменение плоти (Fleshcraft) 248

Уровень 3 Изменение скелета (Bonecraft) 248

Уровень 4 Образ ужаса (Horrid Form) 248

Уровень 5 Экстракт (Inner essence) 248

Висцератика (Visceratika) 249

Уровень 1 Шепоты покоев (Whispers of the Chamber) 249

Уровень 2 Кожа хамелеона (Skin of the Chameleon) 249

Уровень 3 Голоса замка (Voices of the Castle) 249

Уровень 4 Узы с землей (Bond With Terra) 249

Уровень 5 Твердость камня (Stonestrength) 249

Чародейство (Thaumaturgy) 249

Пути Чародейства 249

Путь Магии Крови (Path Of Blood Magic) 249

Путь Искажения (Path Of Corruption). 250

Путь Движения Разума (Movement Of The Mind) 251

Путь Мощи Нептуна (Neptunes Might). 251

Путь Привлечения Огней (Lure Of Flames) 252

Путь Призрачного Чародейства (Spirit Thaumaturgy) 252

Путь Управления Погодой (Weather Control) 253

Путь Даров Морфея (Gift Of Morpheus) 253

Путь Сил Природы (Elemental Mastery) 254

Путь Сотворения (Path Of Conjuring) 255

Новые Пути Чародейства (New Thaumaturgical Path) 255

Путь Биотауматургических Экспериментов (Biothaumaturgic Experimentation) 256

Ритуалы Чародейства 256

Ритуалы Первого Уровня 257

Ритуалы Второго Уровня 258

Ритуалы Третьего Уровня 260

Ритуалы Четвертого Уровня 261

Ритуалы Пятого Уровня 262

Некромантия (Necromancy) 263

Путь Склепа (Sepluchre Path) 263

Путь Кости (Bone Path) 265

Путь Праха (Ash Path) 267

Ритуалы 268

Уровень 1 268

Уровень 2 268

Уровень 3 269

Уровень 4 269

Уровень 5 269

Колдовство (Koldunic Sorcery) 270

Путь Земли (Way of the Earth) 271

Путь Огня (Way of Fire) 272

Путь Воды (Way of Water) 273

Путь Ветра (Way of Wind) 274

Ритуалы Колдовства 275

Правила 277

Време 278

Действия 278

Автоматизми 279

Зарове 279

Стойности 279

Трудност 280

Неуспешно действие 280

Провал 281

Автоматичен Успех 281

Нов опит 281

Усложнено действие 282

Разширено действие 282

Действие против съпротивление 282

Работа в екип 282

Система и Драма 284

Драматическая Система 284

Автоматизмы 284

Физические Действия 285

Социальные действия 289

Ментальные действия 291

Система боя 292

Виды боя 293

Фазы боя 293

Фаза первая: Инициатива 293

Фаза вторая: Атака 293

Фаза третья: Окончание 294

Применение дисциплин в бою 294

Виды повреждений 294

Сопротивление повреждения 295

Доспехи, бронежилеты и прочее 295

Боевые маневры 295

Общие маневры 296

Защитные маневры (Dodge) 296

Характеристики маневра 297

Маневры ближнего боя 298

Маневры дальнего боя 299

Усложнения маневров 301

Здоровье 301

Торпор 302

Повреждения 303

Тупые повреждения 304

Смертельные повреждения 305

Не поглощаемые повреждения 305

Опциональное правило: Статисты 305

Выздоровление смертных 306

Состояния бытия 307

Узы Крови (BloodBond) 307

Братание 308

Рейтинг Винкулума 309

Диаблери (Diablerie) 309

Преступление 309

Проклятье Диаблери 310

Опасности Диаблери 310

Игровая механика Диаблери 311

Отторжение 312

На грани отторжения 312

Иерархия греха 312

Безумие и Пирофобия 313

Безумие (Frenzy) 313

Пирофобия, Красный Ужас (Rotschreck) 315

Голконда (Golconda) 315

Возрождение 317

Психозы (Derangements) 317

Яды и наркотики 319

Болезни 320

Экстремальные температуры 320

Огонь 321

Солнечный свет 321

Удар током 322

Падение 322

Разложение 323

Истинная Вера 323  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Свързани:

«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconСъдържание съдържание 2 встъпление 3
Речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата на съдебните служители 34
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 icon3. Оптимално водно съдържание – wopt
Параметри, определящи уплътняването са: уплътнителната работа А; водното съдържание (w), и обемната плътност на скелета (d). Зависимостите...
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1 iconКратко съдържание Том 1 Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом