Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война
ИмеАспекти на външната политика на Германия след края на Студената война
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер58.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/63714/516205/version/1/file/Aspekti-na-va

Код. Наименование на учебната дисциплина: Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война

Титуляри на курса: д-р Християна Христова

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Вид на дисциплината: ИЗБИРАЕМ

Кредити: 3

Форма на обучение: РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

Часове: 0л.+30у.

Език на обучение: български

Методи на оценяване:


Предварителни изисквания:


Цели на курса:

Цел на курса е запознаване с някои централни аспекти на външната политика след обединението. Курсът предполага основни знания по европейска интеграция, история на ХХ. век, както и на институционални механизми на взимане на външнополитическо решение. Курсът започва с кратък исторически преглед, целта на който е да се покаже конфронтативната стратегия към Европа, довела до нормативния и институционалния приоритет на европейската интеграция, както и до германската „историческа отговорност.” Анализът на външната политика обхваща международните и вътрешнополитическите актьори и институтиции.

Курсът разглежда четири етапа на германската външна политика: конфронтативна стратегия межу двете световни войни, стратегията на обвързване с европейските институции като начин за възвръщане на суверенитета и обединение през Студената война, външнополитическата приемственост при Кол след обединението и постепенната еманципация и акцентуиране на германски интереси, както и приоритета на европейската интеграция при настиящето правителство на Меркел/ Щайнмайер. Курсът завършва с представяне на различни теоретични подходи, с което се цели стимулирана на дискусия за евристичните аспекти на отделните теории.


Съдържание на дисциплината (анотации и теми)

I. Исторически предпоставки

 1. Исторически преглед I: външна политика на Ваймарската република и Третия Райх: възход на крайната десница, институционални предпоставки на тоталитарна експанзивна външна политика, Втора световна война

 2. Исторически преглед II: ограничен суверенитет на ГДР и ФРГ по време на Студената война, дилема на външната политика между „германски въпрос” и блокова интеграция, съотношение между загуба на суверенитет и отграничаване на европейско равнище

II. Краят на Студената война и процесът на германското обединение

 1. Международни рамкови условия: край на биполярната система, нов международен ред, институционална интеграция на ГДР във ФРГ, договори 2+4, Парижка харта от 21.11.1990

 2. Институционални и ценностни предпоставки на външната политика. Основна компетенция на канцлера; вертикално и хорозонтално разграничаване на компетенциите между федерални и провинциални органи, „европеизация” на основния закон на Германия с приемане на договора от Маастрихт (член 23 ОЗ)/ „историческа отговорност” на Германия на фона на националсоциализъм и холокост, нормативна предпоставка на задълбочаване и разширяване на европейската интеграция, европейски програми на партиите, обществено мнение

III. Фаза на ориентация: Германска външна политика при Хелмут Кол и Ханс Дитрих Геншер/ Клаус Кинкел (1989-1994-1998): външнополитическа приемственост

 1. Координати на европейската политика: стратегия на доброволно обвързване, суверенитет под формата на интеграция и кооперация, предложения на Шойбле/ Ламерс (отхвърлени), Германия и Амстердамската конференция, отношения с Франция

 2. Германия и разпадането на Съветския Съюз. Оттегляне на съветските войски от Германия, проблеми на новообразуванте държави

 3. Германия и войната в залива: дипломация на „чекова книжка”

 4. Германия и войната в Югославия

IV. „Самоуверената нация:”1 Германска външна политика при Герхард Шрьодер и Йошка Фишер (1998-2002-2005): частична еманципация

 1. Европейска политика: концепция на Йошка Фошер за “гравитационен център” от Германия и Франция и Европа на “различните скорости,” Германия и договорът от Ница, въвеждане на „процеса след Ница” и европейската конституция, подкрепа на Турция в рамките на геостратегическа концепция за Европа

 2. Германия и конфликтът в Косово: първо out-of-area-участие на германски войски след 1945 г.

 3. Отношения с Русия

 4. Отнпшения със САЩ от 11.9.2001 до войната в Ирак

V. Нови координати на външната политика при Голямата коалиция/ Ангела Меркел и Франк-Валтер Щайнмайер (2005-)

 1. Институционално разграничаване между Меркел и Щайнмайер, край на германския „Sonderweg,“ балансиране между САЩ и Русия

VI. Научна дискусия

 1. Мултилатерализъм и интеграция vs. Национални интереси? Теоретични подходи към германската външна политика, опити за концептуализация от перспективата на неореализма, либералния неоинституционализъм, конструктивизма, тезата за „цивилната сила”

 2. Дискусия, обсъждане на изпита


Препоръчана литература:

 Извори


Fischer, Joschka: Europa auf der Suche nach politischer Ordnung (2004), URL: http://www.zeit.de/reden/europapolitik/200404_fischer_bertelsmann?page=all

Fischer, Joschka: Europa wird offen sein (2004), URL: http://www.zeit.de/reden/europapolitik/200408_fischer?page=all

Goebbels, Joseph: The Coming Europe, URL http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/goeb31.htm

Аденауер, Конрад: Германският народ отново ще влезе в семейството на народите, в: Малинов, Светослав (съст.): Германската християндемокрация, София 2006, стр. 400 – 409.

Аденауер, Конрад: Единството на Германия ще служи за укрепване на мира, в: Малинов, Светослав (съст.): Германската християндемокрация, София 2006, стр. 410 – 416.

Кол, Хелмут: Отговорност за бъдещето на Германия, в: Малинов, Светослав (съст.): Германската християндемокрация, София 2006, стр. 508 – 514.

Кол, Хелмут: Пробивът в Маастрихт, в: Малинов, Светослав (съст.): Германската християндемокрация, София 2006, стр. 522 – 524.

Малинов, Светослав (съст.): Германската християндемокрация, София 2006

Християндемократическа партия: Да използваме възможностите на Германия. Растеж, работа, сигурност. Управленска програма за периода 2005 – 2009 г., приета на 11 юли 2005 г., в: Малинов, Светослав (съст.): Германската християндемокрация, София 2006, стр. 697 – 702.

Шойбле, Волфганг: Договорът за обединението, в: Малинов, Светослав (съст.): Германската християндемокрация, София 2006, стр. 533 – 535.

 Германска външна политика


Baumann, Rainer, Volker Rittberger und Wolfgang Wagner. 2001. "Neorealist Foreign Policy Theory". In Rittberger, Volker (Hrsg.). German Foreign Policy since Unification. Theories and Case Studies. Manchester 2001, 37-67.

BBC News: Profile: German foreign minister Frank-Walter Steinmeier, URL: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/europe/4339302.stm

Bierling, Stephen: No More “Sonderweg”: German Foreign Policy Under Chancellor Merkel, URL: www.kas.de/db_files/dokumente/veranstaltungsbeitraege/7_dokument_dok_pdf_9114_1.pdf

Boekle, Henning, Volker Rittberger und Wolfgang Wagner. 2001. "Constructivist Foreign Policy Theory". In Rittberger, Volker (Hrsg.). German Foreign Policy since Unification. Theories and Case Studies. Manchester 2001, 105-137.

Freund, Corinna und Volker Rittberger. 2001. "Utilitarian-liberal Foreign Policy Theory". In Rittberger, Volker (Hrsg.). German Foreign Policy since Unification. Theories and Case Studies. Manchester 2001, 68-104.

Gatzke, Hans: Russo-German Military Cooperation During the Weimar Republic, in: The American Historical Review 63 (1958) 3, S. 565 – 597.

Hacke, Christian: Die Auβenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Weltmacht wider Willen?, Berlin 1997

Hänisch, W.: Geschichte der Auβenpolitik der DDR, Berlin 1984

Hanson, Stephen: Can Europe Work? Germany and the Reconstruction of Postcommunist Societies, Seattle 1995

Hildebrand, Klaus: Deutsche Auβenpolitik 1933 – 1945. Kalkuel oder Dogma?, Stuttgart 1980

Kurz, Heinz (Ed.): United Germany and the New Europe, Aldershot 1993

März, Peter (Hg.): 40 Jahre Zweistaatlichkeit in Deutschland. Eine Bilanz, München 1999

Maull, Hanns. 2001. "Germany's foreign policy, post-Kosovo: still a 'Civilian Power'?". In Harnisch, Sebastian, und Hanns Maull (Hrsg.). Germany as a Civilian Power? The Foreign Policy of the Berlin Republic. Manchester 2001, 106-127.

Michalka, Wolfgang: Deutsche Auβenpolitik 1920 – 1933, в: Bracher, K.D./ Funke, Manfred/ Jacobsen, Hans-Adolf (Hg.): Die Weimarer Republik 1918 – 1933. Politik – Wirtschaft – Gesellschaft, Bonn 1988, S. 303 – 326.

Peters, Dirk (2001): "The Debate about a New German Foreign Policy After Unification", in: Volker Rittberger (Hg.): German Foreign Policy since Unification: Theories and Case Studies,: Manchester 2001, 11-33.

Schöllgen, Gregor (2004): Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2004

Schulze, Hagen: German Unification in the Context of European History, in: German Studies Review 15 (1992), S. 7 – 20.

Weber, Hermann: Die DDR 1945 – 1990, München 1993

Weber, Jürgen: Deutsche Geschichte 1945 bis 1990. Grundzuege, München 2001

Wettig, Gerhard: Sowjetische Deutschlandpolitik vom Kriegsende bis zum Ende des Kalten Krieges, in: März, Peter (Hg.): 40 Jahre Zweistaatlichkeit in Deutschland. Eine Bilanz, München 1999, S. 63 – 98.

www.auswaertiges-amt.de (официален сайт на Външното министерство на Германия)

www.eu2007.de (официален сайт на германското председателство на ЕС)

Российская Академия Наук (Съст.): Объединенная Германия в Европе и мире (сборник статей), Москва 1994

 Европейска интеграция


Gasteyger, Kurt: Europa von der Spaltung zur Einigung, Bonn 1997

Александров, Валентин: Европейската идея, София 2000

Георгиева, Емилия/ Симеонов, Калоян: Европейска интеграция, София 2005

Иванова, Ружа: Основи на еврoпейската интеграция, София 1994

Российская Академия Наук (Съст.): Идеи европеизма во второй половине ХХ века. Реферативный сборник, Москва 2000


1 Schwilk, Heimo (Hg.): Die selbstbewusste Nation. „Anschwellender Bockgesang“ und weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte, Berlin 1994
Свързани:

Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconАспекти на външната политика на Германия след 1989 г
Политическа система на Германия. Нормативни основи и теоретични подходи към външната политика на обединена Германия. Държавно устройство...
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconИкономически аспекти на въоръжените конфликти в Персийския залив след студената война

Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconОбластта на външната политика, политиката за сигурност и отбрана и в курс за служители  в областта на външната политика и сигурността в Центъра за изследвания
Центъра за изследвания на въпросите на сигурността, отбраната и външната политика „Джордж С. Маршал”, Гармиш-Партенкирхен, Германия;...
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconРадиостанция студената война
Един поглед към международното радиоразпръскване в Студената война, по-специално Радио "Свободна Европа" и Радио "Свобода"
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Теория на международните отношения" Тема: "
Тема: “Структурни трансформации в системата на международните отношения след края на Студената война”
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconСветовния ред" излиза в края на 1996 г и още тогава е преведена на 22 езика. Семюел Хънтингтън първи отбелязва, че: "Световната политика навлиза в нова фаза и
Най-значимите констелации от държави вече не могат да бъдат отъждествени с трите блока от периода на студената война, а със седемте...
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconТема: Външни отношения Унгария и нато за периода от 1990г до 1999г
След края на “студената война”, много европейски страни, в това число и Унгария, поемат външнополитически курс на присъединяване...
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconПроблеми на сигурността на балканите в периода на студената война
Код. Наименование на учебната дисциплина: проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconМеждународна научна конференция
Евреите в източна европа и съветския съюз по време на втората световна война и студената война (1939-1989)“
Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война iconКвалификационна характеристика
Студентите получават задълбочена подготовка по история и теория на международните отношения и външната политика, методи и техники...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом