През последните пет години дирекция "Младежки дейности и спорт" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които
ИмеПрез последните пет години дирекция "Младежки дейности и спорт" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер96.81 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.varnanamladite.com/images/pubs/images/654/tekst proekti.doc
МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ - 2009”

През последните пет години дирекция “Младежки дейности и спорт” включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които осъществяват идеи на територията на община Варна.

През април 2009 г. дирекция “Младежки дейности и спорт”, отдел “Младежки дейности”, обяви стартирането на програма “Младежки проекти” за финансово подпомагане (на конкурсен принцип) на разработени проекти от НПО. До 13 май 2009 г., крайния срок за подаване на проектните предложения, постъпиха 91 проекта. От тях за финансиране бяха одобрени 33 проекта на обща стойност 150 000лв.

Дейностите в одобрените проекти се реализираха в периода юни-октомври, като предложиха на децата и младежите на град Варна атрактивни и полезни възможности за организиране на свободното време, неформално образование, за личностно развитие и реализация.


МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2009г.Проект, организация

Резюме

1

„Маестро, разкажи ми за мюзикъла и балета” на Сдружение ”Настоятелство при Професионална гимназия по архитектура Васил Левски”.

Повишаване на музикалната култура на младежи, включване в подготовка и поставяне на образователни спектакли, мюзикъли и балет.

2

„Ученическа астрономическа лаборатория ”Вселената в цвят” на Сдружение ”Общество на учителите новатори в България”.

Астроновинарски сесии: „Слънцето и човекът”, „Слънчева система”, „Звезди и звездни системи, „Галактиките-звездни острови”. Практически и наблюдателни занятия за Слънцето и обработка на звездни наблюдения. Наблюдателни експедиции в НАО-Рожен.

3

„Работилница за театрални кукли – III” на Център за творчество и личностно развитие ”Хомо луденс”.

Беседи в Музея на куклите. Изработване на театрални кукли, кукловодене, сглобяване на самостоятелен етюд. Пленер „Моят първи сценографски проект” – картички с рисунки от пленера. Школа – презентационни умения, култура на речта, пластика на езикът на тялото.

4

„Клуб на знаещите-кога, къде и как да сигнализирам при екологичен проблем” на Сружение ”Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”.

Обучение - „Живеем ли устойчиво?”, запознаване със Законът за достъп до обществена информация. Посещение на институции, отговарящи за екологичното законодателство – РИОСВ, БДЧР и Община Варна. Състезание „Клуб на знаещите - кога, къде и как да сигнализирам при екологичен проблем”.

5

„Документално-игрален филм”Аладжа манастир” и фотоизложба с възстановки по книгата”Легенди за Аладжа манастир” на Сдружение „Землемория”.

Изработване на филм за Аладжа манастир, в партньорство с театър „Щурче”. Фотоизложба. Филма ще бъде представен по училища, ВУЗ, местни телевизии, наши и международни фестивали.

6

Футболен клуб “Гаврош” на Сдружение “Европейски проекти в България”.

Тренировки и сътезания по футбол. Грамоти за успешно завършено обучение по футбол.

7

“Академия на живота – опит за новаторски практики” на Сдружение “GEUM”.

Разработване на концепцията “Зелени хотели” от студенти. Кръгла маса, проучвателна дейност и анкетиране, информационно издателска дейност (издаване на справочник ”Зелени хотели”). Новите тенденции за развитие на туризма. Семинар „Тенденции за прилагане на световните практики в областта на екологичния туризъм в Б-я”.

8

“Предизвикателства и потребности на новите генерации – индиговите деца” на Фондация “Деца на бъдещето”.

Информиране, запознаване с иновативни практики и подходи във възпитанието на новата генерация индигови деца. Информационна кампания, неформални обучения и практически семинари с млади родители. Обществена дискусия, родителски срещи, кръгла маса.

9

“Изкуството извисява духа” на Сдружение “УН Народни будители при СОУ Любен Каравелов”.

Специализирано обучение за стенопис, идейни разработки, стенопис и изрисуване на стена в училището от всички участници в проекта. Нарисуван стенопис с изображението на Св.Иван Рилски с размери 8,50м на 2,50м.(обща площ 21,25 кв.м) във фоайето на училището.

10

“Лятно ателие за социални умения” на Сдружение “Учебно-консултативен център за младежта”.

Обучение по риторика, дебати, решаване на конфликти, работа в екип, лидерски умения, работа в екип. Провеждане на състезание по реторика, дискусия. Основаване на дискусионен клуб.

11

“Природа, море, човек” – международен пленер на детски рисунки на Сдружение “Общество за приятелство с народите на Русия, Украйна, Беларус и ОНД”.

Международен пленер за детски рисунки. Изложба.

12

“Зелена светлина за кърменето” на Сдружение ”Цветно бъдеще”.

Обучения за студенти по медицина, обучаващи се за акушерки, медицински сестри,стажанти, бременни, кърмещи и др. Анкета, сформиране на групи за взаимопомощ, дни на отворени врати.

13

“От извора” на Сдружение ”Настоятелство ОДЗ №24”Иглика”.

Деца и родители в изучаване на занаятите в квартал “Виница”.Изработване на битови предмети за изложба, организиране на изложение и конкурс “От раклата на баба”. Детски град на занаятите-грънчарство, тъкачество, шивачество, симитчийство и дърворезба.

14

“Да открием ресторант” на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения.

Специализирано обучение на младежи с интелектуални затруднения - дейности по готварство, барманство и сервитьорство и хигиена на работното място. Коктейл приготвен от участниците.

15

“Медиацията в училище – нова култура на общуване” на Сдружение ”УН на ОУ”Ангел Кънчев”Варна.

Провеждане на обучения за решаване на конфликти и спорове. Открит урок в съдебна зала – разиграване на граждански процес. Ролеви игри за решаване на конфликти. Сесии по медиация с училищен посредник. Издаване на училищен в-к „Училищен новинар” – теми:медиация и агресия в училище.

16

“Старт в кариерата или как да бъдем най-добрият кандидат” на Сдружение ”Младежки кариерен център-Варна”.

Обучения за стратегии за успешно кандидатстване за работа и умения за успешно представяне пред работодател. Умения за планиране на професионалното развитие, за отсяване на „добрите” от „лошите” обяви за работа, развитие на комуникативни и презентации умения. Отпечатване на наръчник.

17

“Изкуство за всички, всички за изкуството” на Сдружение ”Арт център Варна”.

Работа с деца и младежи в неравностойно положение. Издирване на по-надарени деца с цел професионално развитие. Портрет, архитектурен пейзаж, човешко тяло, иконопис, пластика, стъклопис, папие маше, батик. Изложба.

18

“Младежка инициатива за здравословен начин на живот” на Сдружение ”Център за развитие и подкрепа на бизнеса”.

Информационна и образователна кампания, разработване на програма и учебно помагало за здравословно хранене и здравословен начин на живот срещу затлъстяване, анорексия, булимия и други. Проведен заключителен младежки форум с водещи, обучени по проекта мл.информационни посредници.

19

“Спасители на плажа 2009” на Фондация “Мейдей”.

Дейности за привличане вниманието на местната общност към проблемите за замърсяването на морето и плажовете – демонстрационни почиствания на плажа и морето (от водалази буна 102 и 103) в района трета буна, кампании за разпространение на информационни материали.

20

“Да открием, да направим, да запазим” на Сдружение “Спортен клуб Чудните скали”.

Скално катерене, гребане с кану, бивакуване. Умение за ориентиране, оцеляване сред природата, долекарска помощ и спасителни акции. Лекции по екология и запазване на биоразнообразието. Почистена и маркирана туристическа пътека от с.Аспарухово до Чудните скали.Направен катерачен маршрут за начинаещи.

21

“Мисия да помогнем” на Сдружение ”Междуетническо партньорство”.

Проектът е за обучения за организиране на благотворителност и кампании за решаване на конкретни проблеми. Пет мисии за благотворителност реализиране от доброволци.

22

“Летен тренинг ДИДЖЕЙ СТАРТ” на Сдружение “Наш свят”.

Музикален тренинг, уоркшоп(запознаване с професионална програма за миксиране и бийтване в диджейството – изработване на професионален сет). Лектория ”Искам да бъда DJ-как, какво е нужно, трябва ли талант, колко време е нужно”-писане на есе.

23

“Астрономическо лято – 2009” на Сдружение ”Младежка организация България в Европа.

Занимания по астрономия - лекционни курсове, нощни наблюдения на небесните тела, информационни материали, пресконференция.

24

“Българските църкви в Одрин-пазители на българския дух” на Сдружение Ученически Спортен Клуб ”Първа”.

Създаване на ученически клуб „Родова памет”. Неформално обучение, събирателска и изследователска дейност. Изготвяне на есета, презентации, реферати, филм и др.

25

“Социализация и интеграция на зрително затруднени деца и младежи чрез развитие на социални умения” на Фондация “Сто години училище за слепи”.

Подготовка за независим живот чрез развитие на социални умения – посещение на културни и туристически обекти, запознаване с административни и обществени институции и обекти и др. обекти. Тренинг лагер (семинар)– Обзор.

26

“Водна терапия за деца с увреждания-2009” на Фондация “Радост за нашите деца”.

Специализирана водна терапия за деца с увреждания и деца със затруднения-детска церебрална парализа, умствени затруднения, аутизъм, хиперактивност. Подобряване на двигателната активност, координация на движенията, дишане. Преодоляване на страх или непоносимост от вода. Търпение, спазване на правила, игра в група. Повишаване на общия тонус. Плажни занимания. Подкрепа на родителите.

27

“Играй и остани” на Сдружение Местен център за работа с доброволци към Клуб “Отворено общество”.

Мини тенис за деца с увреден слух.

Забавни сътезателни игри ”Мама, татко и аз”.

28

“Аз съм друга” на НЧ “Явин”.

Превенция на ранни бракове и бременност. Здравна култура, антидискримиционни практики, семейно планиране, консултация с различни специалисти. Психологични лекции и тренинги.

29

“Помогни на своя град” на Сдружение “Спелео клуб”.

Създаване на постоянен младежки доброволчески отряд за съдействие при кризи. Обучения-даване на първа помощ на пострадал, ползване на спелео-алпийска техника и похвати за спасяване.

30

“Моята идея за красива Варна” на Сдружение ”Младежка инициатива за Варна”.

Провеждане на конкурс за проект за изграждане на детска площадка в район “Аспарухово”. Конференция за представяне на проектните предложения. Най-доброто проектно предложение е включено в строителната програма на район „Аспарухово”, класирането на второ място в район „Галата”.

31

“Подобряване на междукултурния диалог на варненските младежки общности” на Сдружение на младите психолози в България.

Стимулиране на младежка инициатива в сферата на междукултурния диалог и социалната подкрепа. Изследователска дейност, обучителен семинар, 4 вечери на испанска, японска, руска и българска общност, презентации.

32

„Нови възможности за развитие на доброволчеството във Варна” на Сдружение “Младежки информационен доброволчески център – Варна”.

Популяризиране на разпространената в Европа форма “Международен доброволчески лагер”. Издаване на практическо помагало. Проведен доброволчески лагер в ПП ”Златни пясъци”- ремонт и поддържане на туристическата инфраструктура /пейки, беседки, туристически пътеки, инф.табели, чешми/, както и почистване на района.Инф.кампания за популяризиране на доброволческия труд.

33

“Ваканция с приятели – щастливо лято” на “Сдружение за устойчиво развитие и екология – Яворов”.

Дейности за свободното време по модули. Екология и фотография, култура и пленер, приложни техники, спорт и туризъм. Издадена песнопейка, флаер, разделител за книги.

Свързани:

През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconПрограма „младежта в действие" организатори община варна дирекция „младежки дейности и спорт"
Младежкия консултативен орган. Участниците в срещата са представители на младежки организации от България. Гости на събитието ще...
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconПрограми и фондове за финансиране на проекти конкурс за проекти на неправителствени организации
Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за финансиране на проекти на следните...
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconПрограма „младежта в действие" организатори община варна дирекция „младежки дейности и спорт"
Друга първостепенна задача на дебатите е провеждането на дейности, свързани с Европейската година на междукултурния диалог
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconBowling наредба
Турнирът по Боулинг „Купа 8-ми декември” се организира и провежда от Отдел „Спорт”, Дирекция „Младежки дейности и спорт” към Община...
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconПрограми и фондове за финансиране на проекти
Американското посолство обявява пролетния кръг за набиране на проекти от български неправителствени организации по програмата “Демократична...
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconГодишни поименни награди на община варна за варненските студенти
Наградените са номинирани от дирекция „Младежки дейности и спорт” и дирекция „Образование”
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconПрограма „партньори за социална промяна" на Българския младежки Червен кръст финансирана от фондация „велукс"
Партньори за социална промяна“, финансирана от Финдация „Велукс“. Тази програма е три-годишна и включва много разнообразни дейности,...
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconКонсултативен младежки съвет 2011г. Председател: Кирил Йорданов – кмет на Община Варна
Зам председател: Калинка Попстефанова директор на дирекция "Младежки дейности и спорт"
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconПрограмата е в приложение 1 към наредбата
Турнирът по мини футбол се организира и провежда от Отдел „Спорт”, Дирекция „Младежки дейности и спорт” към Община Варна
През последните пет години дирекция \"Младежки дейности и спорт\" включва в своята програма финансиране на проекти на неправителствени организации, които iconОбщинскисъвет бурга с постоянна комисия по спорт и младежки дейности
Днес, 19. 05. 2012 г (събота), от 14: 00 ч, в залата на общинските съветници в Община Бургас се състоя заседание на Постоянната комисия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом