Конспект за изпит по Философия на културата и религията
ИмеКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер34.47 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uacg.bg/filebank/att_2399.doc
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ”


КОНСПЕКТ

за изпит по Философия на културата и религията


1. КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация – противопоставяне, взаимно допълване, синонимност.


2. КУЛТУРАТА КАТО СИМВОЛЕН СВЯТ. Има ли качествена разлика между човека и животните? Човекът – културно същество. Континуалността на културата. Културата като надиндивидуална реалност.


3. КУЛТУРАТА КАТО ГРУПОВА ИДЕНТИЧНОСТ. Естествена нагласа. Знанието за света във всекидневния живот. Запас от знание и културен образец. Чужденецът. Културни стереотипи и предразсъдъци.


4. КУЛТУРА И ИГРА. Понятието „игра”. Раждането на културата в играта. Игровият елемент в съвременната култура. Игра и спорт.


5. КУЛТУРА И ПАЗАР. Култура на класическото буржоазно общество. Стоковият характер на произведението на изкуството като условие за превръщането му в предмет на свободна преценка и за автономността на неговия автор.


6. КУЛТУРА И ПАЗАР – МАСОВА КУЛТУРА. Културната индустрия. Авторът като наемен работник. Синкретизмът и неоархаизмът на масовата култура. Демократизация и вулгаризация на произведението на изкуството. Масовата култура като нова митология.


7. НАЦИЯТА – КУЛТУРЕН ПРОДУКТ. Примордиалисти и конструктивисти. Нацията като въобразена общност. Нация и териториална държава. Типология на национализмите. Институциите на колективната памет като инструмент на националната идеология. Противоречия на национализма. Национализмът в ситуацията на глобалност.


8. МИТ И РЕЛИГИЯ. Митът като разказ за първоначалата и образец. Митичният поглед към света. Коренът на мита – страхът или убеждението в единството и необятността на живота? Възникване на религиите: степени на абстракция в оформянето на свръхсетивен свят, стабилизиране и систематизиране на божествените фигури, соларни и хтонични божества, богове на дома и на политическите обединения, фактори за прехода от магия към религия, етизация на религиозния култ. Типология на религиите.


9. ЮДЕЙСТВОТО. Типологични особености. Учение за Бога. Схващане за Откровение. Месианската идея. Разбиране за време и история. Направления в юдаизма. Религиозна практика и традиции.


10. ХРИСТИЯНСТВОТО. Типологични особености. Схващане за Бога. Участта на човека. Откровение и Спасение. Разбиране за време и история.


11. ЦЪРКВАТА. Какво е Църквата според православното разбиране? Епископското служение. Литургията – център на богослужението. Светите тайнства.


12. ХРИСТИЯНСКИТЕ ИЗПОВЕДАНИЯ. Римокатолицизъм: римската папска идея; специфични догматични и не-догматични принципи на католицизма. Протестантство: общи принципи; форми на протестантството. Сходства и различия между трите основни християнски деноминации.


ЛИТЕРАТУРА:


А. Крьобер, К. Клакхън. Всеобща история на думата „култура”, в: Идеи в културологията, т. 1, с. 451-510.

А. Крьобер, Т. Парсънс. Понятията за културата и социалната система, в: Идеи в културологията, т. 2, с. 586-591.

Т. Игълтън. Идеята за култура, С., 2003, с. 9-47.

Н. Елиас. Към социогенеза на понятията цивилизация и култура, в: Идеи в културологията, т. II, С., 1993, с. 799-809.

О. Шпенглер. Залезът на Запада, С., 1996, с. 45-100.

Ф. Тьонис. Общност и общество, в: Извори на социологията, С., 1998, с. 131-157

Л. Уайт. Науката за културата, С., 1988. с. 60-82.

Е. Касирер. Есе за човека, С., 1995, с. 47-75, 110-183.

А. Шютц. Чужденецът, С., 1998.

К. Джордано. Културни групови стереотипи и предразсъдъци, в: Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология, София, 2006, с. 289-304.

Ц. Тодоров. Моктесума и знаците, в: сп. Критика и хуманизъм, бр. 2/1991, с. 119-128.

Й. Хьойзинха. Homo ludens, София, 2000.

Х.-Г. Гадамер. Истина и метод, Плевен, 1997, с. 149-160, 603-630.

Ю. Хабермас. Структурни изменения на публичността, София, 1995, с. 90-116.

Х. Маркузе. Едноизмерният човек, С., 1996.

Е. Морен. Духът на времето, С., 1995.

Б. Андерсън. Въобразените общности, С., 1998.

Ъ. Гелнър. Нации и национализъм, С., 1999.

Е. Хобсбом. Нации и национализъм от 1780 до днес, С., 1996.

М. Грекова и др. Свят и личност за 12. клас, С., 2002.

Е. Сярова.Философия. Световни религии, С., 1992.

М. Елиаде. Мит и реалност, С., 2001, с. 7-23.

М. Елиаде. История на религиозните вярвания и идеи, София, т. 1, 2.

Макс Вебер. Социология на господството. Социология на религията, София, 1992

Е. Дюркем. „Заключение” към „Елементарните форми на религиозния живот”, в: Идеи в културологията, т. II, С., 1993, с. 363-394.

Е. Коен. Талмуд за всеки. Из учението на юудейските мъдреци., С., 2008.

Т. Коев, Г. Бакалов. Въведение в християнството, С., 1992.

Т. Коев, Г. Бакалов. История на религиите, С., 2001.

С. Киркегор. Философски трохи, С., 2003.

В. Каспер. Иисус Христос, С., 2005.

В. Градев. Политика и Спасение: Въведение в теологическо-политическия дебат на ХХ век, София, 2005.

Е. Жилсон, Ф. Бьонер. Християнската философия, С., 1994.


Изготвил: гл. ас. д-р Владимир Раденков

София, декември 2011 г.
Свързани:

Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация...
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconРезултати от изпита по Философия на културата и религията Специалност Транспортно строителство, II поток

Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconТеми за семинарни занятия по Философия на културата и религията за студентите от Факултет по геодезия
Кристиан Джордано. Културни групови стереотипи и предразсъдъци, в: Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология, София,...
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconТеми за семинарни занятия по Философия на културата и религията за студентите от Факултет по геодезия
Кристиан Джордано. Културни групови стереотипи и предразсъдъци, в: Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология, София,...
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект за провеждане на кандидатдокторантски изпит по Християнска апологетика Образователно-квалификационна степен „доктор
Критичен анализ на политически, етнологически, социални и психологически хипотези за произхода на религията
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconБългарска православна религиозна философия
Например българският философ Иван Гюзелев създава първата оригинална философска система и я подчинява на своите религиозни възгледи....
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconVi в до н э. Западная философия: Древняя Греция Восточная философия: Древняя Индия, Китай
Западная философия: Античная, Средневековая, философия Возрождения, философия Нового времени, философия XIX в, философия XX в
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за изпит по Философия на културата и религията iconКонспект по философия за самостоятелна форма на обучение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом