Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
ИмеИздадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
страница7/10
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/legislation/biodiversity/naredba5.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

европейска

(S. herbacea L.)Спарциум

Spartium junceum L.

Fabaceae

Спореж блатен

Senecio paludosus L.

Asteraceae

Спореж

Senecio nemorensis L.

Asteraceae

дъбовогорски

Спореж леплив

Senecio viscosus L.

Asteraceae

Спореж

Senecio othonnae Bieb.

Asteraceae

перестолистен

Спореж

Senecio vulgaris L.

Asteraceae

обикновен

Спореж якобов

Senecio jacobaea L.

Asteraceae

Старо биле

Atropa belladonna L.

Solanaceae

(Лудо биле)

Съсънка бяла

Anemone nemorosa L.

Ranunculaceae

Съсънка горска

Anemone sylvestris L.

Ranunculaceae

Съсънка

Anemone

Ranunculaceae

лютиковидна

ranunculoides L.Татул

Datura stramonium L.

Solanaceae

Тис обикновен

Taxus baccata L.

Taxaceae

Тлъстига лютива

Sedum acre L.

Crassulaceae

Хвойна казашка

Juniperus sabina L.

Cupressaceae

(Смрика

казашка)

Хвощ блатен

Equisetum palustris L.

Equisetaceae

Хуперция игло-

Huperzia inundata (L.)

Lycopodiaceae

листна (Плаун

Bernh ex Schrank etобикновен)

Mart. (Lycopodium

selago L.)Цикута

Cicuta virosa L.

Apiaceae

Челядник

Echinops

Asteraceae

кръглоглав

sphaerocephalus L.Чемерика

Veratrum lobelianum

Liliaceae

лобелиева

Bernth. (V. album L.)(Ч. бяла)

Чемерика черна

Veratrum nigrum L.

Liliaceae

Чемшир

Buxus sempervirens L.

Buxaceae

Чер имел

Loranthus europaeus

Loranthaceae

европейски

Jacq.Чобанка бяла

Petasites albus (L.)

AsteraceaeGaertn.Чобанка

Petasites hybridus (L.)

Asteraceae

хибридна

Gaertn.(Ч. лечебна)

(P. officinalis Moench.)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С тази наредба се уреждат редът и начинът за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом