Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
ИмеИздадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
страница6/10
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/legislation/biodiversity/naredba5.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10thalictroides L.Копитник

Asarum europaeum L.

Aristolochiaceae

Крем петров

Lilium martagon L.

Liliaceae

Кукуряк

Helleborus odorus W.

Ranunculaceae

миризлив

et K.Кучешко грозде

Solanum dulcamara L.

Solanaceae

червено

Кучешко грозде

Solanum nigrum L.

Solanaceae

черно

Къклица

Agrostemma githago L.

Caryophyllaceae

Лавровишня

Laurocerasus

Rosaceae

лечебна

officinalis Roem.Лисичина

Corydalis bulbosa

Papaveraceae

грудеста

(L.) DC. (C. cava

Schweigg.)Лисичина

Corydalis solida (L.)

Papaveraceae

плътногрудеста

Swartz.Люляк

Syringa vulgaris L.

Oleaceae

Лютиче езичесто

Ranunculus lingua L.

Ranunculaceae

Лютиче

Ranunculus

Ranunculaceae

многоцветно

polyanthemos L.Лютиче

Ranunculus

Ranunculaceae

огненоцветно

flammula L.Лютиче отровно

Ranunculus

Ranunculaceaescleratus L.Лютиче пълзящо

Ranunculus repens L.

Ranunculaceae

Маслинка

Ligustrum vulgare L.

Oleaceae

обикновена

Мехунка

Physalis alkekengi L.

Solanaceae

Млечка горска

Euphorbia

Euphorbiaceaeamygdaloides L.Млечка

Euphorbia peplus L.

Euphorbiaceae

градинска

Млечка

Euphorbia myrsinites L.

Euphorbiaceae

мирсинитска

Млечка

Euphorbia cyparissias

Euphorbiaceae

обикновена

Host.Млечка пясъчна

Euphorbia peplis L.

Euphorbiaceae

Момкова сълза

Polygonatum

Liliaceae

лечебна

odoratum (Mill.) Druce

(P. officinale All.)Момкова сълза

Polygonatum

Liliaceae

многоцветна

multiflorum (L.) All.Момина сълза

Convallaria majalis L.

Liliaceae

Мразовец есенен

Colchicum

Liliaceae

(Кърпикожух)

autumnale L.Мъжка папрат

Dryopteris filix-mas

Aspidiaceae(L.) Schott.Напръстник

Digitalis lanata Ehrh.

Scrophulariaceae

вълнест

Напръстник

Digitalis grandiflora

Scrophulariaceae

едроцветен

Mill. (D.ambigua

Мurr.)Напръстник

Digitalis ferruginea L.

Scrophulariaceae

ръждив

Наумка лечебна

Cynoglossum

Boraginaceaeofficinale L.Нокът

Lonicera xilosteum L.

Caprifoliaceae

обикновен

Обичниче

Thalictrum minus L.

Ranunculaceae

дребно

Обичниче

Thalictrum flavum L.

Ranunculaceae

жълто

Обичниче

Thalictrum

Ranunculaceae

кандилколистно

aquilegifolium L.Огнивче полско

Anagallis arvensis

Primulaceae

Огниче

Chenopodium botrys L.

Chenopodiaceae

Орлова папрат

Pteridium aquilinum

Hypolepidaceae(L.) Kuhn.Папаронка

Glaucium flavum

Papaveraceae

жълта (Жълт

Crantz.мак, Рогатец)

Пелин горчив

Artemisia

Asteraceaeabsinthium L.Пелин

Artemisia vulgaris L.

Asteraceae

обикновен

Пелин

Artemisia

Asteraceae

сантонинов

santonicum L. ssp.

patens (Neilr.)K.Pers.

(A. maritima L.)Плавун

Lycopodium

Lycopodiaceae

бухалковиден

clavatum L.Повет обикновен

Clematis vitalba L.

Ranunculaceae

Повет прав

Clematis recta L.

Ranunculaceae

Подсунка

Heliotropium

Boraginaceae

обикновена

europaeum L.Пролез

Mercurialis annua L.

Euporbiaceae

едногодишен

Пролез

Mercurialis perennis L.

Euphorbiaceae

многогодишен

Ралица източна

Consolida hispanica

Ranunculaceae(Costa) Greut. et Burdet.

(Delphinium

orientalis Schreb.)Ралица

Consolida regalis

Ranunculaceae

обикновена

S.F.Gray. (Delphinium

consolida L.)Ранилист

Betonica officinalis L.

Lamiaceae

лечебен

(Stachys officinalis (L.)

Trev.Ресник

Actaea spicata L.

Ranunculaceae

Рицин

Ricinus communis L.

Euphorbiaceae

Росопас

Fumaria vaillantii

Papaveraceae

вайлантов

Loisel.Росопас лечебен

Fumaria officinalis L.

Papaveraceae

Самакитка

Aconitum lycoctonum

Ranunculaceae

жълта

L. ssp. neapolitanum

(Ten.) Nym.

(A. Lamarckii Reichenb.)Самакитка синя

Aconitum variegatum L.

Ranunculaceae(A. cammarum Jacq.)Сапунче лечебно

Saponaria officinalis L.

Caryophyllaceae

Седефче

Ruta graveolens L.

Rutaceae

Секирче посевно

Lathyrus sativus L.

Fabaceae

Солянка

Salicornia europaea L.

Chenopodiaceae
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С тази наредба се уреждат редът и начинът за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом