Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
ИмеИздадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
страница5/10
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/legislation/biodiversity/naredba5.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Приложение № 5 към чл. 18, т. 2, буква "б"

Отровни лечебни растенияАкорус

Acorus calamus L.

Araceae

(Блатен аир)

Блатняк

Caltha palustris L.

Ranunculaceae

обикновен

Блян бял

Hyoscyamus albus L.

Solanaceae

Блян черен

Hyoscyamus niger L.

Solanaceae

Божур червен

Paeonia peregrina Mill.

Paeoniaceae

Ботурче есенно

Cyclamen

Primulaceaehederifolim Ait.

(C. neapolitanum Ten.)Ботурче

Cyclamen coum Mill.

Primulaceae

пролетно

Брей обикновен

Tamus communis L.

Dioscoreaceae

Брош

Rubia tinctorum L.

Rubiaceae

бояджийски

Бръшлян

Hedera helix L.

Araliaceae

Бърдун бял

Asphodelus albus Mill.

Liliaceae

Бърдуче (Жълта

Nuphar lutea (L.)

Nymphaeaceae

водна роза)

S. et S.Бударица

Galeopsis ladanum L.

Lamiaceae

обикновена

Бучиниш,

Conium maculatum L.

Apiaceae

петнист

(Цволика)

Бъз нисък

Sambucus ebulus L.

Caprifoliaceae

(Бъзак)

Бял имел

Viscum album L.

Loranthaceae

Бясно дърво

Daphne mezereum L.

Thymeleaeceae

обикновено

Вечерник

Hesperis matronalis L.

Brassicaceae

обикновен

Винобой

Phytolaca americana L.

Phytolacaceae

американскиВинцетоксикум

Vincetoxicum

Asclepiadaceae

лечебен (Устрел

hirundinaria Medic.лечебен)

(V. officinale L.,

Cynanchum

vincetoxicum

(L.) R. Br.Воден морач

Oenanthe aquatica L.

Apiaceae

обикновен

Водна роза

Nymphaea alba L.

Nymphaeaceae

(Блатна роза)

Вранско око

Paris quadrifolia L.

Liliaceae

Вратига,

Tanacetum vulgare L.

Asteraceae

паничка

Вълмо руско

Salicornia

Chenopodiaceaeruthenica Iljin.Вълча ябълка

Aristolochia

Aristolochiaceae

обикновена

clematitis L.Вълча ябълка

Aristolochia

Aristolochiaceae

кръглолистна

rotunda L.Глушина посевна

Vicia sativa L.

Fabaceae

Горицвет летен

Adonis aestivalis L.

Ranunculaceae

Горицвет

Adonis vernalis L.

Ranunculaceae

пролетен

Гълъбови

Hepatica nobilis Mill.

Ranunculaceae

очички

Гърбач

Periploca graeca L.

Asclepiadaceae

Джел

Ilex aquifolium L.

Aquifoliaceae

обикновен

(Кошничар)

Дива краставица

Ecbalium elaterium L.

Cucurbitaceae

Дива тиква

Bryonia alba L.

Cucurbitaceae

Дяволска уста

Leonurus cardiaca L.

Lamiaceae

обикновена

Ефедра

Ephedra distachya L.

Ephedraceae

обикновена

Жълтуга висока

Genista tinctoria L.

Fabaceae

(Ж. багрилна)

Жълтуга горска

Genista ovata W.et K.

Fabaceae

Жълтурче

Ranunculus ficaria L.

Ranunculaceae

Зановец бял

Chamaecytisus albus

Fabaceae(Jacq.)Rothm.

(Cytisus albus Hacq.)Зановец

Chamaecytisus

Fabaceae

карпатски

lejocarpus(A.Kern.)

Rothm.

(Cytisus lejocarpus

W.K.)Зановец космат

Chamaecytisus

Fabaceaehirsutus (L.) Link.

(Cytisus hirsutus L.)Зановец

Chamaecytisus

Fabaceae

регенсбургски

ratisbonensis(Schaeff.)

Rothm.

(Cytisus ratisbonensis

Schaeff.)Зарасличе

Symphytum officinale L.

Boraginaceae

(Черен оман)

Зимзелен малък

Vinca minor L.

Apocynaceae

Зимзелен

Vinca herbacea W.et K.

Apocynaceae

тревист

Златен дъжд

Laburnum anagyroides

FabaceaeMedic.Змийско мляко

Chelidonium majus L.

Papaveraceae

Змиярник

Arum maculatum L.

Araceae

петнист

Змиярник

Arum italicum Mill.

Araceae

италиански

Зърнеш

Peganum harmala L.

Zygophyllaceae

Кадънка

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

(Полски мак)

Кандилка

Aquilegia nigricans

Ranunculaceae

обикновена

Baumg. (A. vulgaris L.)Кисел трън

Berberis vulgaris L.

Berberidaceae

обикновен

Клинавиче

Cionura erecta

Asclepiadaceae

изправено

(Marsdenia erecta

R.Br.)Кокиче

Galanthus elwesii

Amaryllidaceae

елвезиево

Hook. (G. maximus

Vel.)Кокиче снежно

Galanthus nivalis L.

Amaryllidaceae

Кокошка

Isopyrum

Ranunculaceae
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С тази наредба се уреждат редът и начинът за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом