Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево", изс „Образцов чифлик"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров"
ИмеИзследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево", изс „Образцов чифлик"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров"
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер20.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.agriacad.bg/docs/susha-grain-publ.docx

Във връзка с неблагоприятните климатични условия за развитието на есенниците бе поискано становище от институтите от системата на ССА, специализирани в изследванията на зърнените култури – ДЗИ, „Ген. Тошево”, ИЗС „Образцов чифлик”- Русе, ИЦ- Кнежа, ИПК, Чирпан, ИРГР, Садово, ИЗ, Кюстендил и ИП „Пушкаров”, София.

Обобщената информация показва, че метеорологичната обстановка през есента на 2011 г. е била неблагоприятна за есенната сеитба в цялата страна. Продължителната суша e създала затруднения при подготовката на площите за есенно-зимните култури, сеитбата и покълването на семената. Сухото време доведе и до необичайно ниско за сезона ниво на запасите от влага, която затрудни по-нататъшното развитие на зимните житни култури.

От направения преглед може да се заключи, че от есенните култури рапицата се намира в най- тежко състояние. В около 50% от засетите площи, които са поникнали по- късно и са били във фаза 1-2 лист, растенията вече са загинали от измръзване на 80-95% след падналата радиационна температура на почвената повърхност до -9,7 оС в края на ноември. В тези случаи стопаните разорават рапичните посеви и подготвят площите за сеитба на пролетни култури. В останалите 50% от площите рапицата се намира от 3-4 до 5 -6 лист и за сега е със сравнително добра гъстота, макар и да не е в най-добрата си за презимуване фаза.

При пшеницата и ечемика, общата оценка за състоянието на посевите е също незадоволителна. Ситуацията при тези култури обаче е доста разнообразна в зависимост от района, сорта и датата на сеитба. В повечето случаи вследствие на задълбочилата се есенна суша няма дружно поникване и гъстотата на посевите на много места е неравномерна. В зависимост от сеитбените дати се наблюдават различни фази от развитието на посевите. При ранно засетите площи растенията са във фаза братене. В най-гъстите и най- силно братили посеви обаче е налице изсъхване на по- късно формираните братя. Засетите през втората половина на октомври масиви не са в добро състояние. При тях поникването е около 50% и те не са гарнирани добре. Засетите в началото на ноември са във фаза поникване . Растенията са малки и при тях презимуването e рисково, тъй като не са закалени и вероятно няма да братят до зимата.

Падналите в последните дни валежи ще увеличат почвените запаси от влага и дават надежда да се получат сравнително добри резултати от пшеницата и ечемика, поради което е рано за съставяне на прогноза. При създадената ситуация, е изключително важно да се подходи компетентно към решаването на възникналите проблеми.

Ключов момент в агротехниката на есенните култури е ранното пролетно азотно подхранване. Оптимизирането на условията на хранене е редно да се извърши на базата на оценка на състоянието на посевите и съдържанието на минерален азот в почвите след презимуването. ССА разполага с необходимия експертен състав за организиране на дейностите по контрола на състоянието на есенниците, както и лаборатории за анализи и изразява готовност да съдейства на зърнопроизводителите за оптимизиране на развитието на пшеницата и ечемика през пролетната вегетация.

Свързани:

Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconСийка Димитрова Стоянова от иргр-садово
Стоянова, С. (1976) Изследване възможностите за приложение на въглеродния диокис в борба с вредителите по зърнените храни. (автореферат),...
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconПриложение 1 критерии за допустимост на зърнените култури приложение І, част І (чл. 7, параграф 1) на Регламент 1272/2009 г
Изискванията към зърнените култури е да имат солидно, добро и търговско качество, което включва
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconОбщинска избирателна комисия генерал тошево решение
Относно: Регистрация на Улвие Кадир Имам кандидат за кмет на кметство с. Йовково на пп „Национално движение за стабилност и възход”...
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconПроект договор
Днес г в гр. Русе, между областна дирекция мвр-русе, гр. Русе, бул.”Ген. Скобелев”, №49, представлявана от директора Светослав Фидосов...
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconIX. 1940-2002 Ген. Тошево XI-XII. 1949

Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconBg-кнежа: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Кнежа, ул." Марин Боев"№69, За: инж. Васил Христов Петровски, рбългария 5835, Кнежа, Тел.: 09132 6448, e-mail: vasko, Факс: 09132...
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconBg-кнежа: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Кнежа, ул." Марин Боев"№69, За: инж. Васил Христов Петровски, рбългария 5835, Кнежа, Тел.: 09132 6448, e-mail: vasko, Факс:...
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconBg-кнежа: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа еоод, ул. Марин Боев 4, За: Силвия Цветкова Бръмчийска, Република България 5835, Кнежа,...
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconBg-кнежа: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Кнежа газ"оод, ул."Марин Боев" №73, За: Ангел Христов Горнишки, България 5835, Кнежа, Тел.: 09132 7003; 0894 722705, e-mail: knezha,...
Изследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево\", изс „Образцов чифлик\"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров\" iconСписък на научните публикации на доц д-р Драгомир Пламенов
Спецов, П. и Д. Пламенов, 2008. Продуктивност на хлебната пшеница в района на дзи – Генерал Тошево през 2007 г. Годишник на Шуменски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом