Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия
ИмеАгенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер16.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.customs.bg/messages/1238400166.doc
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ

МИТНИЦА АЕРОГАРА – СОФИЯ


Изх.№................../...............2009г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 206, ал.1 от ЗМ, вр.чл.211”г”,ал.9 и ал.10 от ЗМ


До ЕТ”МАРТИН 93 – ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ”, БУЛСТАТ 130781157

Адрес гр.София, бул.Владимир Вазов, бл.12, вх.Д, ет.7, ап.21

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “АПИО” за връчване на Решение №.775/2008 г. и Решение № 776/2008 г. на началника на митница Аерогара-София.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към административната преписка и актът ще се счита за редовно връчен.

Настоящото съобщение се поставя на табло, определено със заповед на Началника на Митница Аерогара-София на 26.03.2009г. и се публикува в Интернет на 26.03.2009г.


НАЧАЛНИК МИТНИЦА АЕРОГАРА-СОФИЯ............:...........................


/П.Манченко/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ

МИТНИЦА АЕРОГАРА – СОФИЯ


Изх.№................../...............2009г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 206, ал.1 от ЗМ, вр.чл.211”г”,ал.9 и ал.10 от ЗМ


До ЕТ”МАРТИН 93 – ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ”, БУЛСТАТ 130781157

Адрес гр.София, бул.Владимир Вазов, бл.12, вх.Д, ет.7, ап.21

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “АПИО” за връчване на Решение №.775/2008 г. и Решение № 776/2008 г. на началника на митница Аерогара-София.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към административната преписка и актът ще се счита за редовно връчен.

Настоящото съобщение се поставя на табло, определено със заповед на Началника на Митница Аерогара-София на 26.03.2009г. и се публикува в Интернет на 26.03.2009г.


НАЧАЛНИК МИТНИЦА АЕРОГАРА-СОФИЯ............:...........................


/П.Манченко/

Свързани:

Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconАгенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “апио”...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconАгенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “апио”...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconАгенция митници митница аерогара софия
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “пно”...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconАгенция митници митница аерогара
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “ПН”...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconАгенция митници митница аерогара
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “ано”...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconАгенция митници митница аерогара
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “пно”...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
София, жк. “Дружба”162, вх. А, Ап. 2 следва да се яви в Митница Русе, ст. 213 в 14-дневен срок от датата на поставяне на таблото...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconРегионална митническа дирекция – софия митницааерогарасофи я
Аерогара София, ет. 2, стая 12 в 14-дневен срок от датата на поставяне и публикуване на настоящото съобщение за да му бъде връчено...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Шумен, ул. “Висока поляна” 3, вх. 2 следва да се яви в Митница Русе, ст. 213 в 14-дневен срок от датата на поставяне на таблото и...
Агенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Брестовене, обл. Разград следва да се яви в Митница Русе, ст. 213 в 14-дневен срок от датата на поставяне на таблото и публикуване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом