Cv лични данни
ИмеCv лични данни
Дата на преобразуване17.11.2012
Размер17.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://darikfinance.bg/uploads/jsc/201005/path_1209.doc
CV


Лични данни


Име: Илина Емилова Нотева

Дата на раждане: 13 Декември 1982 г.

Адрес: София, Разсадника,

ул. Алеко Туранджа 53

Тел.: +359 2 978 36 62, +359 888 80 13 41 Email: ilinna.noteva@gmail.com

Семейно положение: нeoмъжена


Образование


2005 – 2006 г. Стопанска Академия „Д.А. Ценов” – гр. Свищов

Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

Защитена дипломна работа на тема: „Отчетно информационни проблеми при фирменото управление на производството”

Магистър

2001 – 2005 г. Висше Международно Бизнес Училище

Счетоводство и контрол

Бакалавър


1996 -2001 г. 90 СОУ „Хосе Де Сан Мартин”- математически профил с интензивно изучаване на испански език

Гр. София

Езици


Испански език добър

Английски език добър

Компютърни умения

MS Office, Internet applications, MS Outlook работа с ПП "Ажур - Л", ПП „ Факт”, ПП „ Астра ”

Професионално развитие

Период: 04.2009- до момента

Компания: „Акаунт Сървис 2009” ЕООД

Позиция: Управител


Период: 12.2006- до момента

Компания: „Баня Аква Резорт” ООД

Позиция: Гл. счетоводител


Период: 12.2004 – 11.2009

Компания: „Предела Инвест” ЕООД

Позиция: Управител


Период: 11.2003 – 11.2009

Компания: „Визико - АЕ” ООД

Позиция: Управител


Период: 10.2003-12.2006

Компания: Оптим Одит АД

Позиция: Счетоводител


Период: 01.2002-10.2003

Компания: „Даниелс Груп” ЕООД

Позиция: Технически сътрудник

Свързани:

Cv лични данни iconРепубликабългари я народно събрание
Този закон се прилага за обработването на лични данни, когато администраторът на лични данни:”
Cv лични данни iconДекларация по Закона за защита на личните данни
Че съм съгласен копия от мои дипломи и други лични документи, съдържащи лични данни, да бъдат приложени към офертата
Cv лични данни iconДекларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г относно защитата на лицата по отношение на обработката...
Cv лични данни iconДекларация За предоставяне и ползване на лични данни
Декларирам, че доброволно предоставям всички мои лични данни по настоящото заявление и съпътстващи документи във връзка с участието...
Cv лични данни iconФормуляр за искане за разкриване на лични данни
Това е искане за разкриване на лични данни, съгласно раздел 6 от „ Политика whois за имената на домейни eu“
Cv лични данни iconКоито следят дейността на дружеството
Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от ззлд, бих искал/а да получа от дружеството като администратор на лични данни, регистриран по ззлд...
Cv лични данни iconЗакон за защита на личните данни
Чл. (1) Този закон урежда защитата на физическите лица при обработването на лични данни, както и достъпа до тези данни
Cv лични данни iconЗа да се произнесе, съобрази следното
Р., а преди това е бил прокурор, следовател, дознател по нохд № /94г на Окръжен съд р в качеството си на такъв Л. М. се сдобил с...
Cv лични данни iconОбщи положения
Чл. С правилника се регламентират условията и редът за издаване на българските лични документи по Закона за българските лични документи...
Cv лични данни iconОбщи положения
Чл. С правилника се регламентират условията и редът за издаване на българските лични документи по Закона за българските лични документи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом