Отчетна форма I
ИмеОтчетна форма I
Дата на преобразуване17.11.2012
Размер26.38 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://caa.gateway.bg/upload/docs/Ukazaniya_I.doc
Методически указания за попълване на отчетна форма I

Обем на превозите през летища


Отчетна статистическа форма I - Обем на превозите през летища се попълва от летищните администрации на международните летища само за съответното летище. Данни за присъединените граждански летища се предоставят обобщено за календарна година от съответната администрация.


Критерии за класификацията “международен” и “вътрешен”

“международен” - отнася се за всички полети на национални или чужди ВС, обслужени пътници, товари и поща, при които пунктът на пристигане или заминаване не се намира на територията на Р. България

“вътрешен” - отнася се за всички полети на национални или чужди ВС, обслужени пътници, товари и поща, при които пунктът на пристигане или заминаване се намира на територията на Р. България.

Част А - Търговски превози

т.1. Международни редовни - посочват се данните по международни полети, запланирани и извършени срещу възнаграждение в съответствие с публикувано разписание или са толкова редовни или чести, че подлежат на определена систематизация и са достъпни за обществено ползване. Тук се включват и данните за полети, предизвикани от претоварване на редовните полети.

т.2. Международни чартърни - посочват се данните за полети, извършени срещу възнаграждение, които не са включени в т.1.

т.3. Международни превози - общо - посочват се обобщени данни от т.1 и т.2

т.4 и т. 5 Вътрешни редовни и чартърни - посочват се данните от редовните и чъртърните превози само на търговски авиационни експлоатанти.

т.6. Чисто товарни/пощенски превози - при наличие на информация тук се посочват данните за полети на ВС, превозващи само товар, поща и багаж, но без пътници. Не се включват полетите, при които срещу заплащане се превозва един или няколко пътника, както и тези, посочени в разписанията като пътнически.

Забележка: данните за чисто товарни/пощенски превози се включват в графите по т.т.1- 5.

Част Б - Други превози - общо - посочват се данните за всички полети, с изключение на търговските превози. Тук се включват и някои полети с търговски характер - авиохимическа работа, аерофотоснимки, подготовка на пилоти (в авиошколи), делови или административни полети. Към тази графа се дават данните за полети на държавни ВС.


Предоставяни статистически данни:

Колона “в” - Самолетодвижения - пристигането и заминаването следва да се считат отделно, т.е. едно пристигане и едно заминаване са две

самолетодвижения.

Забележка: местното движение на ВС (излитане и кацане на едно и също летище в непродължителен период от време) може да не се отчита като това се отбелязва със забележка във формата.

Колони “c - f” - Пътници

- излетели (колонка с) - всички платени и безплатни (или заплатили по-малко от 25% от обявените тарифи) пътници, които започват своя полет в даденото летище(вкл. тези, които го продължават без тези от колонка f);

- кацнали (колонка d) - всички платени и безплатни (или заплатили по-малко от 25% от обявените тарифи) пътници, които завършват своя полет в даденото летище(вкл. тези, които го продължават без тези от колонка f);

- транзитни (колонка f) - пътници, излетели с полет, имащ същия номер както и полета, с които са кацнали.

Забележка: В този случай пътниците се пресмятат само един път. Всички други транзитни пътници се пресмятат и като “кацнали”, и като “излетели”.

Колони “g - l” - Товар и Поща - в понятието “товар” влизат спешните и дипломатическите пратки, но не влиза багажът на пътниците. Термините “натоварени” и “разтоварени” имат аналогично значение на термините “излетели” и “кацнали” по отношение на пътниците.


Мерни единици - данните за теглото се предоставят с точност до първи знак след десетичната запетая в тонове.Свързани:

Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма К
Отчетна статистическа форма к финансови данни по маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на въздушното движение”
Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма L
Отчетна статистическа форма L данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на...
Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма J
Отчетна статистическа форма j финансови данни по летища се попълва от летищните администрации на международните летища
Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма А
Отчетна статистическа форма а отчет за превозите се попълва от авиационни търговски превозвачи, изпълняващи международни и/или вътрешни...
Отчетна форма I iconОтчетната форма включва две таблици
...
Отчетна форма I iconОтчетна форма на студентите от 1-ви Курс

Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма С
Превози по етапи на полета се попълва от авиационни търговски превозвачи, изпълняващи международни и/или вътрешни пътнически, т-варни...
Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма В
Превози по начални и крайни пунктове на полета се попълва от авиационни търговски превозвачи, изпълняващи международни и/или вътрешни...
Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма ef
Тези приходи се делят на приходи от пътници, платен багаж, товари, спешни и дипломатически пратки и поща по следния начин
Отчетна форма I iconОтчетна статистическа форма ef
Авиационни оператори, извършващи само специализирани авиационни работи, в част І – отчет за приходите, раздел «Приходи», попълват...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом