Приложение 2 образец на техническо предложение
ИмеПриложение 2 образец на техническо предложение
Дата на преобразуване17.11.2012
Размер14.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofia-airport.bg/userFiles/File/4.Tehni4esko predlojenie.rtf
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА : Изработка и периодични доставки на бордни карти и

багажни етикети, предназначени за регистрация на заминаващи пътници на "Летище София" ЕАД за 2008 г.

ДО: София, 1540, Аерогара София "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ"-ЕАД

ОТ: КАНДИДАТА: седалище: ,

Адрес на управление:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От името на горепосочения търговец - кандидат заявявам/е, че:

 1. Получихме поканата на "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД и приложенията към нея за
  определяне на условията на горепосочената поръчка и условията на възлагането.

 2. Приемаме и сме съгласни с условията на поръчката и условията на договарянето,
  определени в горепосочената покана и

 3. Заявяваме, че сме готови да поемем и да изпълним поръчката - изработка и
  периодични доставки на бордни карти и багажни етикети, отговарящи на
  Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
  СРОК ОТ 20 / календарни/ ДНИ ЗА ВСЯКА ЗАЯВКА

ПРИЛАГАМ/Е:

А/ Документите, изискуеми по т.ІІІ от поканата на възложителя за поръчката, тук описани по наименование, дата и издател на документа, както следва:

Б/образци на бордни карти -1000 бр. В/образци на багажни етикети -1000 бр.

Дата: 2008 г.

ПодписСвързани:

Приложение 2 образец на техническо предложение iconПредложение за изпълнение на обществената поръчка (образец)
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б.«е», ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп (образец)
Приложение 2 образец на техническо предложение iconПриложение №1 техническо предложение
Техническо обезпечаване на публично представяне на програма за он-лайн обучение и заключителна конференция по проект “Повишаване...
Приложение 2 образец на техническо предложение iconПриложение №1 Образец ценово предложение
От в качеството на на
Приложение 2 образец на техническо предложение iconПриложение №3 техническо предложение
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Приложение 2 образец на техническо предложение iconI. Решение за създаване на системата съгласно образец; >II. Обявление съгласно образец
...
Приложение 2 образец на техническо предложение iconОбразец Приложение №4 предложение за изпълнение на поръчката
Регионален археологически музей – гр. Пловдив, пл. „Съединение” №1, заедно с намиращите се в тях движими културни ценности и вещи...
Приложение 2 образец на техническо предложение iconЦеново предложение образец приложение 1
Доставка на лицензиран софтуер за софтуерно обезпечаване на проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен,...
Приложение 2 образец на техническо предложение iconТехническо задание приложение №1
Репродукции на класическа световна или българска живопис, Тематична разработка, свързана с дейността на Холдинга, Снимки от българската...
Приложение 2 образец на техническо предложение iconТехническо предложение

Приложение 2 образец на техническо предложение iconТехническо предложение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом