Съюз на учените в българия секция „История" Секция „Социологически науки" Секция „Филологически науки" Секция „Философски науки"
ИмеСъюз на учените в българия секция „История" Секция „Социологически науки" Секция „Филологически науки" Секция „Философски науки"
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер47.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.usb-bg.org/Bg/SUB-Programa na konferencijata-30-31_5_2012.doc


СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Секция „История“

Секция „Социологически науки“

Секция „Филологически науки“

Секция „Философски науки“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАУКАТА


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


30 и 31 май 2012 г.

Нова конферентна зала в Софийския университет

(Северно крило, 1. етаж – вход откъм ул. „Шипка“)


По регламент се предвиждат по 15 минути за представяне на доклада.

Това време трябва да се спазва абсолютно точно.


30 май 2012 г.


ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ – проф. д.ф.н. БОЯН ВЪЛЧЕВ


9.00 ч. ОТКРИВАНЕ


9.15–9.30 ч. Петко Ганчев

Възможни ли са решения за изход от глобалната криза на цивилизацията?

9.30–9.45 ч. Нина Дюлгерова

Енергийните параметри на българската външна политика

9.45–10.00 ч. Алекси Апостолов

Свобода и революция

10.00–10.15 ч. Асен И. Димитров

Ритуални властови екзекуции

10.15–10.30 ч. Вяра Стоилова
Мъглявината „обществен интерес“ в космоса от лични интереси


10.30–11.00 Почивка


11.00–11.15 ч. Лучия Антонова

Актуални данни за българските говори в Северна Гърция

11.15–11.30 ч. Мария Попова

Диахронният подход в терминологията

11.30–11.45 ч. Диана Благоева

Оценъчно съдържание в новата българска лексика

11.45–12.00 ч. Сия Колковска

Метафорични модели при семантичните неологизми в българския

език

12.00–12.15 ч. Кристияна  Симеонова

Абревиацията като активен терминообразувателен модел в

съвременната българска политическа терминология

12.15–12.30 ч. Екатерина Петкова

Особености при използването на средствата на корпусната

лингвистика за целите на терминологията


12.30–13.00 ч. Дискусия


ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ – проф. д.ик.н. НИНА ДЮЛГЕРОВА


14.00–14.15 ч. Правда Спасова

Предизвикателства пред съвременното изкуство

14.15–14.30 ч. Галин Пенев

Митът като форма на комуникация

14.30–14.45ч. Стефан Пенов

Секуларизацията и десекуларизацията като израз на религиозните ценности

14.45–15.00 ч. Иванка Стъпова

Предизвикателства към естетическите ценности

15.00–15.15 ч. Емилия Петрова

Знанието и тенденцията към холистичност на живота

15.15–15.30 ч. Николай Михайлов

Съвременната наука като синтез на знание и ценности


15.30–15.45 ч. Почивка


15.45–16.00 ч. Красимира Алексова
Влиянието на фактора ‘образование’ върху нагласите на
съвременните българи към някои отклонения от кодифицираните правоговорни норми


16.00–16.15 ч. Надежда Тодорова

Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни
конструкции


16.15–16.30 ч. Петя Тодорова

Понятието интертекстуалност и неговото литературнокритическо ·
осмисляне


16.30–16.45 ч. Георги Владимиров

Темата за Волжка България – предизвикателство пред
съвременната българска медиевистика


16.45–17.00 ч. Петя Банкова

Етнология на детството или завръщане в бъдещето

17.00–17.15 ч. Екатерина Маркова

Младежкото възприемане на политически послания – един етюд със шест думи


17.15–18.00 ч. Дискусия


31 май 2012 г.


ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ – доц. д-р АЛЕКСИ АПОСТОЛОВ


9.00–9.15 ч. Елена Петрова

Етиката пред предизвикателствата на насилието

9.15–9.30 ч. Таня Неделчева

Колониалният синдром в социалното знание

9.30–9.45 ч. Емилия Ченгелова

Методологически подходи за изследването на образа на
„икономиката в сянка“


9.45–10.00 ч. Георги Найденов, Калоян Харалампиев

Икономически характеристики на англосаксонския либерален капитализъм и съветския държавен капитализъм след Втората световна война – сравнителен анализ

10.00–10.15 ч. Таня Желязкова – Тея

Предизвикателството информално образование

10.15–10.30 ч. Албена Накова

Етнически модели на организация на свободното време


10.30–10.45 ч. Почивка


10.45–11.00 ч. Трендафил Кръстанов

Йоан Екзарх Български като „Свети Иоан Златоуст“

църковен строител на българската земя“

Неизвестни, спорни и предполагаеми творби

11.00–11.15 ч. Адриана Христова

Структурни особености на някои философски термини (върху материал от преводната богословска книжнина Х–ХІV в.)

11.15–11.30 ч. Татяна Илиева

Електронизацията на средновековното ни книжовно наследство –
голямото предизвикателство пред изворовата старобългаристика в ерата на компютърните технологии


11.30–11.45 ч. Благовеста Иванова, Георги Михайлов

Църквата „Св. Стефан“ в Цариград във възрожденския периодичен печат

11.45 –12.00 ч. Стела Борисова Ташева

Организация на архитектурен графичен речник във връзка с диалога в проектирането

12.00–12.15 ч. Диана Йорданова

Текущи процеси на пространствено обособяване в българските градове


12.15–13.00 Дискусия


ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ – доц. д-р САША ТОДОРОВА


14.00–14.15 ч. Татяна Батулева

Феминистична философия и съвременни предизвикателства

14.15–14.30 ч. Борис Грозданов

Нехомогенна научна семантика

14.30–14.45 ч. Карамфил Манолов

Профил на издателската професия

14.45–15.00 ч. Орлин Стефанов

Завещанието на Сервантес

15.00–15.15 ч. Людмил Петров

Християнското послание след края на метафизиката

15.15–15.30 ч. Вера Любенова

Научният реализъм на Уилфрид Селарс


15.30–15.45 ч. Почивка


15.45–16.00 ч. Веселин Босаков

Мюсюлманите в България в контекста на съседството

16.00–16.15 ч. Габриела Йорданова

Предизвикателство пред емпиричното познание

16.15–16.30 ч. Силвия Серафимова

Философски предизвикателства при легитимирането на войната срещу тероризма като справедлива война в контекста на културата на страха и т. нар. култура на отчаянието

16.30–16.45 ч. Ерика Лазарова

Отношението на инквизицията към жените в светлината на съвременната психология

16.45–17.00 ч. Румяна Чукова

Новите национални символи на постсъветска Централна Азия в
контекста на концепцията за „възродената“ идентичност


17.00–17.15 ч. Иван Янев

Някои промени в научната сфера


17.15–17.45 ч. Дискусия


17.45 ч. ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТАСвързани:

Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconСекция "военни науки"
Дружество на военните писатели, което в хода на унифицирането на обществения живот се саморазпуска непосредствено преди преминаването...
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconСекция "Филологически науки"
Дотогава филолозите членуват в общата историко-филологическа секция. Техният представител проф. Емил Георгиев, като председател на...
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconСъюз на учените в българия
Военни науки”, като я преименувахме в секция “Сигурност и отбрана”. Днес Съюзът на учените в България може да се гордее с вашата...
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconСекция "Богословски науки"
Кл. Охридски”, с което образованието и изследванията в богословската сфера се обособяват (и практически изолират) от системата на...
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconСекция "Генетика"
Б. Димитров с първоначален членски състав от 22 души и пръв председател ст н с д-р Стефан Даскалов. Дотогава генетиците членуват...
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconСекция "Социологически науки"
Секцията е създадена в 1992 г с пръв председател проф дфн Николай Генов. Тя обединява социолози и науколози от институтските (Института...
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Публикувано в: сборник „40 години шуменски университет”, международна конференция, секция науки за земята, септември 2011
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Арт студио”; Студио „Ние сме малки творци”; Дискусионен клуб „Екопътеки-запознаване с природата”; Клуб „Как да се обличаме и държим...
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconИзбирателен списък
С. самуилово кметство: секция 001 адрес на избирателна секция
Съюз на учените в българия секция „История\" Секция „Социологически науки\" Секция „Филологически науки\" Секция „Философски науки\" iconИзбирателен списък
С. негушево кметство: секция 008 адрес на избирателна секция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом