„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Име„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
страница1/5
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер446.11 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://balkanika.info/images/upload/Spisuk634013292245156250.doc
  1   2   3   4   5ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ : ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


СПИСЪК


НА ЕКСПЕРТИ, ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ. 5 И ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 14 ОТ 03.04.2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОДПОДМЯРКА 431 - 2 ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013Г.
Трите имена

Експертни групи

Адрес за връзка

1

2

3

4

адрес

телефони

e-mailАдриана Йорданова Гавраиловагр. Варна, ул. "Роза" № 24, ап.14

0887888511

0897835060

adriana@bgbiomass.comАлбена Димчева Палпурина

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 58, ет.2, Административна сграда


02/9831524

palpurina@gmail.com

palpurina@balkanika.info
Ангел Методиев Ангеловгр. София 1000, бул. „Патриарх Еввтимий” № 21А , ап. 9

02/9860075

0885115960

angelov@discoverbg.net
Анита Милчева Петрова
гр. Разград,
ул. Кръстевич 19


0878670219

am5@abv.bg
Антоанета Асенова Миленковагр. Благоевград, ул."Прилеп" № 28

0898586662, 0886858566

toniasenova@abv.bgАнтон Димитров Христов

гр. София,
жк. Люлин, бл. 986, вх.3, ап. 207

0897241040


tonilex@gbg.bg
Божидар Иванов


гр. София, Хр.Смирненски, бл. 3, вх.Г,ап.92

02/9710014

0889198745

bozidar_ivanov@yahoo.co.ukБорислав Любомиров Виларов

гр. Копривщица, Софийска област, ул, „Салчо Василев” №7

0888615052

vilarov_b@abv.bgБоян Венциславов Захариев


-

0888617412

boyan@consultant.bgВаня Евтимова Благоева

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 58, ет. 2

02/9831524

0888134294

vanya.blagoeva@gmail.com
Васил Атанасов Байнашев

гр. Сливен

08843117 00


baynashev_v@mail.bg
Венелин Здравков Илиев
гр. Банкя,

ул.Рила № 8

0878610028

veneliniliev@gmail.comВенислава Георгиева Бояджиева

гр. София, кв. Свобода, бл. 17, вх. Е, ап. 97

0888878237

v_boyadjieva@abv.bg
Венцислав Христов Панчев
гр. София, 1680, ж.к. Красно село, бл. 11, вх.Б, ет. 6

02/8585767, 0888893038

vpanchev@gmail.bgВеселин ДимитровТрендафилов
гр. Пловдив, 4002, ул."Тракия"№51,
ап.8


032/689471 0888/332913


vesselintr@gmail.com
Веселин Радев Стойков
с. Орешак, 5630,

общ. Троян,
ул. Стара Планина 74


06952/2956; 0887307968


vradevs@yahoo.com
vesselin_radev@abv.bg

Владимир Петров Димитров
гр. Малко Търново, обл. Бургас, ул. Иван Вазов 6

0888675118

vladimitrov@mail.bgВяра Василева Кюровагр. Благоевград

0899806445

veri_vasileva@yahoo.com
Галина Недялкова Митева

гр.Добрич, 9303, п.к. 321

0899991803

galinami@abv.bgГалина Стоянова Минчева


гр Шумен, ул. Христо Ботев № 13, ет. 2

054/801620

0886907416

mincheva_g@abv.bg
Галя Атанасова Усовска

гр. Плевен,
жк. "Дружба", бл. 115, ап. 16


064/871356usovska@abv.bg
Георги Василев Богданов

София, 1223, с. Войнеговци,
ул.Реката 2А

0896672313
02/9832692

jbogdanov@abv.bg
george@hotline-bg.com
Георги Димитров Терзийски

гр. София, ж-к „Красно село”, бл. 17, вх. Г, ап. 101

0887488939

gterziyski@abv.bg
Георги Илиев Митевгр. Ямбол 8600, ул. „Пети януари”, № 16

046/665570

0896697939

gmit@abv.bgГергана Николова Милушева
гр.Котел, община Котел,
обл. Сливен, ул."Жечо Долчинков"7


0453/2334
0896788600


gergana.milusheva@abv.bg
Даниела Димитрова Тодорова

гр. София 1309, ж-к „Св. Тройца”, бл. 319, вх. А, ап.1

0899926340

dani_t@mail.bgДесислава Лолчева Тенчева
гр. София 1734, ж-к „Младост”1, ул. Йерусалим № 51, Бизнес сграда, офис 2, „ФРМС”

02/9768941

0888543822

desislava.tencheva@gmail.comДеян Димитров Колев


гр. Дебелец, ул.”Патриарх Евтимий” 80

0888681134

deyankolev@mail.bgДиана Андреева Андреева
Гр. София,ж.к. Изгрев, ул. "Н. Мирчев" № 27,вх. Б, ап. 60887624370

dianaandreeva@yahoo.com

  1   2   3   4   5

Свързани:

„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconПроект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Едба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер
Под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение " местна инициативна група харманли "
Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconМинистър на земеделието и храните
Подмярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconНаредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена
От 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "придобиване на умения и постигане...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconОбщински съвет елена
Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconНаредба за изменение на Наредба №23 от 18 декември 2009 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом