Калимок Бръшлен" Защитена местност „
ИмеКалимок Бръшлен" Защитена местност „
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер29.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.umwelt-baut-bruecken.de/media/wdu/28061110583323cu.doc
Защитена местност „Калимок Бръшлен”


Защитена местност „Калимок Бръшлен” се намира по поречието на река Дунав в общините Сливо Поле (Русенска област) и Тутракан (Силистренска област). Тя обхваща всички български острови по реката, между които Калимок и Бръшлен. Името на местността произлиза от едноименните езера, които са били разположени тук в миналото. Областта между градовете Русе и Тутракан е била най-голямата низина в Дунавската равнина през тракийско време. Блатата привличали хората с богатата прехрана, която предлагали, разказа господин Куцаров. Той ни запозна с увлекателната история на реката, която е била северна граница на империята и именно затова в много селища по поречието са били изграждани тракийски крепости. Тук се намира и една от най-големите тракийски области, залята от реката, от която днес е останала единствено гробницата при село Бабово, където не може да се влезе заради иманярските кражби и липсата на средства за опазването й.

Защитената местност има богато биоразнообразие, което я прави привлекателно място за развитието на екотуризъм. Тя обхваща площ от около 6000 хектара и е местообитание на много редки растителни и животински видове. Флората е представена от 109 вида водорасли, 14 вида гъби и над 300 вида висши растения, като бяла водна лилия, бърдуче, южна мехурка, разковниче, дяволски орех и други. Най-голямото и богатсво обаче са птиците - общо 242 вида, от които 134 са гнездящи. Къдроглавият пеликан и бялата лопатарка например са постоянни обитатели, докато други – като червеногушата гъска, морският орел, корморанът, идват тук единствено, за да презимуват.


Дунавските острови – естествен филтър


„Дунавските острови са от изключителна важност за долното течение на реката”, каза г-н Куцаров. За съжаление - продължи той - на едва малка част от тях са запазени естествените гори. Някои от тях се използват за горско стопанство. А други са предпочитано място за гнездене на много колониални птици – дъждосвирки, рибарки, чайки. Отвесните брегове се използват за гнездене на лястовици.

Във всичките по-големи дунавски острови има вътрешни водоеми и блата. Островите се явяват като естествен филтър - те усвояват голяма част от органичното замърсяване във водите на Дунав. Засега обаче няма организирани акции по почистване.

Островите „растат”, отлагайки нови пясъчни коси. В същото време обаче, реката силно „изяжда” брега и това е причината за изграждането на специално брегоукрепване. През последните години трафикът по река Дунав е унищожил над 100 метра от брега.

Има различни проекти за корабоплавателен път по реката, за които обаче е необходимо нейното удълбаване на много места. Специалистите имат опасения, че това ще промени динамиката на реката и ще се загуби голяма част от подпочвените води.


Новите проекти, свързани с развитието на туризма в региона


Центърът на село Бръшлен е обновен по програма „Екообщност”. Благодарение на този проект са построени детска площадка, информационно табло в помощ на туристите и с обозначени на него различни пешеходни, колоездачни и речни маршрути, както и беседка за отдих. Благодарение на селското читалище като неправителствена организация, село Бръшлен успява да кандидатства и да спечели този проект. Г-н Крумов, кметът на село Бръшлен, е млад и енергичен човек, изпълнен с ентусиазъм за бъдещето на селото. С негова помощ и тази на доброволци и дарители, общината успява да построи този специален кът за отдих. В бъдеще се очаква подобна беседка да бъде изградена и край могилата при село Бабово. Друго полезно за туристите средство, осигурено от „Екообщност” е безжичен интернет.

Местното население се опитва да привлече туристите и е готово да даде подслон на всеки, който е решил да се разходи или покара колело по екопътеките. За любителите на екстремните преживявания се предлага возене в открит джип по живописните маршрути.

Всеки може да си отпочине на брега на река Дунав, да се наслади на приятната атмосфера или семейно да си направи барбекю. За любителите и биолозите-изследователи местността предлага разнообразие от флора и фауна.

Според предпочитанията си, туристите могат да избират различни маршрути – пешeходни, колоездачни и други. Човек може и да не планира почивката си, защото екопътеките са подходящи и при дъждовно време.

Всеки посетител би могъл да види и почувства невероятната природа и съчетанието на блатни местности и живописна флора. Чифлишката гора е другата местна забележителност, която е чудено място за отмора и почивка.


Светослава, , Христина, Адриана, Георг, Стефани

Свързани:

Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconПрофесията като хоби, а не като задължение
Интересната информция бе поднесена от изпълнителния директор на зм “Калимок-Бръшлен” Йордан Куцаров, който любезно отговори и на...
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconХронологична справка относно предложение за обявяване на защитена местност „Иракли – Емине
С писмо, с Вх. №48-00-483 от 21. 07. 2006г на Българска Фондация Биоразнообразие, снц „Зелени Балкани” и Сдружение за дива природа...
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconМинистъра на Околната среда и водите
Натура 2000 зона Емине – Иракли, достъпът до плажната ивица и особено самата ресорна на Вашето министерство защитена местност Иракли...
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconОценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение
Дством силата на вятъра в пи №034015, 034002, 036008, 033001 и 000084,местност „биюкдоору”, пи №037005, местност „аркаръ ада”, землище...
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconПоморийското езеро защитена местност, свръхсолена лагуна с площ 1000 ха
Име на нпо: Фондация Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ icon1. Ден 9 юли 10. 15 събират се всички на Руски паметник
Дендрариума (защитена местност), обяд (приготвен от нас предварително; вероятно сандвичи, направени е лагера преди да тръгнем)
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconДокла д
Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот №004076, местност „Черницата”, землище на с. Порой,...
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconДокла д
Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот №004078, местност „Черницата”, землище на с. Порой,...
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет...
Калимок Бръшлен\" Защитена местност „ iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Проект: „Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом