Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език
ИмеПрограма за държавен зрелостен изпит по чужд език
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер24.78 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://fremdsprachen2010.files.wordpress.com/2010/03/d183d187d0b5d0b1d0bdd0be-d0b8d0b7d0bfd0b8d1
Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по чужд език

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по чужд език

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски

език, френски език, испански език, италиански език и руски език.

II. Учебно съдържание

Тематични области-лексика

• Човек и общество-семейство, дом, училище, населено място,

образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско

обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.

• Аз и другите-приятели, социални контакти, средства за комуникация

• България и светът-основни социокултурни знания в областта на родната

култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници,

бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност,

европейска интеграция.

III. Оценявани компетентности

При слушане:

• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и

художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална

скорост на говорене и стандартно произношение

• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и

телевизионни предавания по актуални въпроси

• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания

свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от

всекидневния живот.

При четене:

• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни

елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език

• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания,

проспекти, справочници, кратки статии на познати теми

• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми

• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски

писма.

При писане:

• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или

описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на

лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за

придържане към зададената тема и логическа последователност на

изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на

граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и

правилен правопис

• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване,

конкретни случки, впечатления и факти

• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис

и пунктуация.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

• слушане с разбиране

• четене с разбиране

• езикови задачи (лексика и граматика)

• създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от

затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен

отговор. Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Свързани:

Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconПрограма за държавен зрелостен изпит по български език и литература
Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,гражданската, институционалната и художествената комуникация
Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconДо изпълнителния директор на
Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български,...
Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconИнформация към публична покана
Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български,...
Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconМинистерство на образованието и науката държавен зрелостен изпит по история и цивилизация

Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconМинистерство на образованието и науката държавен зрелостен изпит по география и икономика

Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconРезултати от проведения на 27. 01. 09 г пробен Държавен зрелостен изпит по География и икономика

Програма за държавен зрелостен изпит по чужд език iconМинистерство на образованието, младежта и науката държавен зрелостен изпит по география и икономика

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом