На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
ИмеНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
страница1/4
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер355.11 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/58640/474571/version/1/file/Mag-D.P.-2eta
  1   2   3   4
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


З А П О В Е Д № РД 20-1351/30.10.2009 г.


На основание чл. 68, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени “магистър”, “бакалавър” и “специалист”, чл. 26 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър” през учебната 2009/2010 година


Н А Р Е Ж Д А М:


Да бъдат записани за студенти – държавна субсидия – за образователно-квалификационната степен “магистър” следните кандидати:


ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА


Специалност ПЕДАГОГИКА – редовно обучение


Образователен мениджмънт – 3 семестъра

1

Йорданка

Николаева

Лулчева

СУ,

Музика

11,02

Записана във ФНПП при първо класиранеСпециалност ПЕДАГОГИКА – задочно обучение


Образователен мениджмънт – 3 семестъра

1

Емил

Николаев

Киликчийски

СУ,

Педагогика

11,46Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – редовно обучение


Управление на институции за социална работа – 3 семестъра

1

Маргаритаа

Веселинова

Аспарухова

СУ,

Арменска ф-я

9,32

2

Кристина

Георгиева

Георгиева

СУ,

Икономика

11,72ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


Специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – редовно обучение


Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

1

Михаела

Захариева

Цекова

СУ,

Социална п-ка

10,14

2

Юлияна

Емилова

Зарева

СУ,

Социална п-ка

10,11

3

Здравка

Иванова

Тодорова

МУ,

Здр. грижи

10,00Специалност МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ – редовно обучение


Медицинска рехабилитация и ерготерапия на нервната система и опорно-двигателния апарат (след професионален бакалавър)

1

Албена

Анастасова

Николова

МУ,

Л. масаж

11,87

2

Ина

Недева

Пеева

МУ,

Масажист

11,85

3

Георги

Иванов

Ряхов

МУ,

Масажист

11,66

4

Елизабет

Ристе

Трпковска

МУ,

Рехабилит.

11,45

5

Сергей

Константинович

Голайко

МУ,

Масажист

11,42

6

Стоян

Иванов

Димитров

МУ,

Масажист

11,18

7

Емил

Христов

Милев

МУ,

Масажист

10,99

8

Павел

Радков

Петков

МУ,

Масажист

10,85Специалност МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ – задочно обучение


Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания

1

Ния

Божидарова

Ангелова

НСА,

Кинезитерап.

11,78ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ


Специалност ГЕОГРАФИЯ – редовно обучение


Регионална и политическа география

1

Ирина

Димитрова

Митакиева

СУ,

География

10,20


Географски информационни системи и картография

1

Мила

Михайлова

Михайлова-Карова

СУ,

География

9,98

2

Детелина

Михайлова

Генкова

СУ,

РРП

9,79

3

Катя

Христова

Фандъкова

СУ,

География

9,55

4

Никола

Иванов

Калайджиев

СУ,

География

9,46

5

Ивайло

Йорданов

Йорданов

СУ,

География

8,85


Географски информационни системи и картография (неспециалисти)

1

Атанас

Антонов

Терзийски

СУ,

Информатика

9,26

2

Юлия

Кирилова

Василева

СУ,

Стоп. управл.

8,11


Регионално развитие и управление

1

Велислава

Симеонова

Симеонова

СУ,

География

10,98

2

Димитър

Димитров

Янков

СУ,

География

10,93

Записан в ГГФ при първо класиране

3

Христо

Костов

Пенев

СУ,

География

10,76

4

Нели

Владимирова

Георгиева

СУ,

География

10,67

Записана в ГГФ при първо класиране

5

Кръстина

Викторова

Кирилова

СУ,

География

10,53

6

Калина

Живкова

Чавдарова

СУ,

Г+Б

10,50

Записана в ГГФ при първо класиране

7

Сузана

Димитрова

Атанасова

СУ,

География

10,15

8

Венцислав

Аспарухов

Двуяков

СУ,

География

10,00

9

Иво

Атанасов

Стоянов

СУ,

География

9,68

Записан в ГГФ при първо класиранеСпециалност ГЕОГРАФИЯ – задочно обучение


Регионално развитие и управление

1

Стефан

Стефанов

Генчев

СУ,

География

9,92

Записан в СтФ при първо класиране


Географски информационни системи и картография

1

Ваклин

Кирилов

Петков

УАСГ,

Геодезия

8,90


  1   2   3   4

Свързани:

На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНа основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconПравила на Икономически университет Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди
Закона за висшето образование (зво) и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconШуменски университет
Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за окс “бакалавър”, “магистър” и “специалист”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
Магистър” в професионално направление „военно дело” по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconДългогодишно безработни лица с висше образование и
Център за информация и обучение на дългогодишни безработни с висше образование и завършващи студенти
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconДекларация от Будапеща и Виена относно Европейското пространство за висше образование
Ние, министрите, отговарящи за висшето образование в страните-участнички в Болонския процес, се срещнахме в Будапеща и Виена на 11...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconЕвропейска система за трансфер на кредити (естк)
Болонския процес, действително означава превръщането на естк в обща кредитна система за очертаващото се Европейско пространство за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом