Частен професионален колеж по туризъм „свети мина
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер20.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/konspekti_2_kurs/Konspekt_reklama_PR.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВЕТИ МИНА”


УТВЪРДИЛ :

ДИРЕКТОР :

/М.Цветкова/


КОНСПЕКТ По дисциплината „Реклама и връзки с обществеността” - ЗИП

2009/2010 год.


Специалност: ”Предприемачество и мениджмънт в туризма”


 1. Реклама – история, същност, видове.ПР– същност, видове, роля

 2. Бял, черен и жълт ПР

 3. Реклама – ПР – Маркетинг – Комуникация.Прилики и различия между ПР и реклама

 4. Създаване на ПР стратегия и програма

 5. Кризисен ПР

 6. Процес на рекламно планиране – същност, основни етапи

 7. Участници в рекламната комуникация – рекламен четириъгълник

 8. Рекламни агенции – необходимост, функции, видове.Структура на рекламната агенция

 9. Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране

 10. Рекламни цели – функции, типове – продажбено и комуникативно ориентирани цели . Методика DAGMAR за дефиниране на рекламните цели

 11. Рекламен и ПР бюджет

12.Стратегия на рекламното послание. Творческият процес в рекламата. Структура на рекламното послание. Рекламно послание– типове, проектиране, производство

13.Рекламни апели – същност, основни класове. Основни типове рационални и емоционални апели. Продуктово фокусирани и потребителски фокусирани апели

 1. Специфични стилове на изпълнение на рекламата

 2. Рекламният контекст – същност, типове. Символи в рекламата

 3. Медийно планиране – същност, основни етапи

 4. Създаване на ПР материали за пресата

 5. Дефиниране на медийните цели. Подбор на медии и медийни носители

 6. Видове медии

 7. Интернет реклама

 8. Интерактивен ПР

 9. Реклама и ПР в туризма

 10. Интегрирани маркетингови комуникации.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Велев М., Маркетингови комуникации, Софтреид, 2001, София

 2. Каменов К., Увод в мениджмънта на рекламата, Лаков Прес, 2000

 3. Доганов Д., Рекламата каквато е, Принцепс, 1996, София

 4. Рийвс Р., Реализмът в рекламата, Принцепс, 1992, София

 5. Доганов Д. Дуранкиев Б., Българска рекламна енциклопедия, 2001 Сиела, София

 6. Кафтанджиев Хр., Хармония в рекламната комуникация, Сиела, 2003, София

 7. Стойков Л., Пачева В., Връзки с обществеността и бизнескомуникация, София 2005


Изготвили: 1. д – р Пл.Павлов . . . . . . . .

2. д – р Й.Йорданов . . . . . . . .

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Технология и организация на предварителната обработка на суровините и производство на пф
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Същностни характеристики на хотелиерството,професионален опит и личностен профил на администратора в хотелиерството
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Персонал/ кадри/ в хотелиерството 44. Технология и организация на хотелиерското обслужване
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Фирмата като основна микро-единица в пазарната икономика – общи организационни принципи
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Разходи, свързани със стопанската дейност – същност, значение, видове и пътища за намаляването им
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом