Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
ИмеПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер55.78 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://kzd-nondiscrimination.com/progress2009_2010/images/stories/materiali/FINAL -PRILOJENIE 2

VS/2009/004/0384

Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството

ПРОГРЕС (2007-2013)Министерство на труда и Комисия за защита

социалната политика от дискриминацияПРОГРАМА


Национален семинар

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”

28-30, Октомври , 2010 г.

гр.Варна, кк «Златни пясъци», хотел «Адмирал»

конферентна зала «Адмирал»


28.10.2010 г. , ден първи, четвъртък

Модератори:Хари Алексиев и Есен Фикри, членове на КЗД

11.30 - 13.30

Настаняване на участниците в хотел ”Адмирал”

Обяд в ресторанта на хотел ”Адмирал”

13.30 – 14.00

Регистрация на участниците

14.00 – 14.30Откриване на семинара

Встъпително слово

Кемал Еюп ,Председател на КЗД


Приветствени слова


Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на граждани , 41-во Народно събрание – г-жа Светлана Ангелова, депутат, член на КПЧВЖПГ


Комисия по правните въпроси,41-во Народно събрание – г-н Емил Радев, депутат, член на КПВ


Омбудсман на Република България - Константин Пенчев


Поздравителен адрес от инж. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика – Мая Никовска ,главен секретар на МТСП

Областен управител на Варна –г-н Данчо Симеонов


Кмет на Община Варна –г-н Кирил Йорданов / очаква се потвърждение/


14.30 – 14.40

Представяне на проект Прогрес към равенство:Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията, VS/2009/384”

Ирина Иванова, МТСП

14.40 – 15.25

Развитие на антидискриминационната практиката на Съда на ЕС по признак възраст от делото Манголд до делото РозенблатЛектор: Жан Филип Кристиян, член на кабинета на Председателя на Общия съд на ЕС

15.25 – 15.40

Дискусия

15.40 – 16.10

Кафе пауза

16.10 – 16.55

Практика на ЕСПЧ в областта на защитата от дискриминация”

Лектор: Виктор Соловейчик, ЕСПЧ, гр.Страсбург,

16.55 – 17.10

Дискусия

17.10 – 17.50

Социални корени на дискриминацията, обществени нагласи и поведение”

Лектор: Иван Игов, психолог

17.50 – 18.05

Дискусия

20.00

Официална вечеря в основния ресторант на хотел „Адмирал”


29.10.2010 г., ден втори , петък

Модератор:Зора Генчева,член на КЗД


9.30 – 10.10

Укрепване архитектурата на основните парва в Европейския съюз с фокус върху България”

Лектор: Нирадж Натуани, Агенция на ЕС за основните права

10.10 – 10.20

Дискусия


10.20 – 11:00

Правни аспекти на исковото производство по Закона за защита от дискриминация”

Лектор:Олга Керелска, Съдия във Върховен касационен съд

11.00 – 11.10

Дискусия

11.10 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 12.15

Практика на Върховен административен съд по приложението на Закона за защита от дискриминация-производствата по спиране предварителното изпълнение на принудителни административни мерки, наложени с решение на КЗД, анализ на признака лично положение, дискриминация под формата на тормоз ”

Лектори: Юлия Ковачева и Соня Янкулова, Съдии във Върховен административен съд

12.15 – 12.30

Дискусия

12.30 – 13.45

Обяд

14.00 – 16.00

Практически занимания за разрешаване на казуси”

Участниците са разпределени в 6 групи,като разпределението по групи,насоки за работата им и казусите се съдържат в конферентните пакети.

Група І – модератор Елена Горянова, Началник на Правен отдел в КЗД , Конферентна зала Адмирал

Група ІІ -Модератор Анели Чобанова, член на КЗД, Зала – студио 339, ет.3

Група ІІІ - Модератори Зора Генчева, член на КЗД, и Али Зинал, младши експерт в КЗД

Зала – студио 439, ет.4

Група ІV - Модератори Хари Алексиев, член на КЗД, и Светослав Илиев, Главен юрисконсулт в КЗД - Зала – Фоайе

Група V – Модератор Есен Фикри, член на КЗД-Конферентна зала Адмирал

Група VІ - Модератори Лало Каменов, заместник председател на КЗД, и Жасмина Милушева, старши юрисконсулт в КЗД - Малка семинарна зала

16.00 – 16.30

Кафе-пауза

16.30 – 17.30

Пленарно представяне на заключенията от практическите занимания в отделните групи”

Модераторите на групи и представител на всяка група

17.30 – 18.00

Дискусия

20.00

Вечеря в основния ресторант на хотел „Адмирал.”


30.10.2010 г., ден трети , събота

Модератор: Хари Алексиев, член на КЗД и Лало Каменов, заместник председател на КЗД9.45 – 10.30

Исковото производство по Закона за защита от дискриминация- практически проблеми в съдебната практика"

Лектор : д-р Ива Пушкарова, Преподавател в СУ „ Св.Климент Охридски”

10.30 – 10.45

Дискусия

10.45 – 11.15

Кафе пауза

11.15 – 12:00

Практика на Комисията за защита от дискриминация-влияние върху законодателния процес”

Лектор:Есен Фикри, член на КЗД


12.00 – 12.15

Дискусия

12.15 – 12.30

Закриване на семинара

12.30 – 14.00

Обяд и отпътуване на участниците


С финансовата подкрепа на Програмата за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013 г.) на Европейския съюз

VS/2009/004/0384


Page


Свързани:

Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератор на група ІV – Хари Алексиев, член на кзд, и Светослав Илиев, Главен юрисконсулт в кзд
Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
В. и в двугодишния срок от създаването си е реализирало редица инициативи за постигане на целите на сдружението, част от тях финансирани...
Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група ІІІ – Зора Генчева, член на кзд, и Али Зинал, младши експерт в кзд
Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група VІ – Лало Каменов, заместник председател на кзд, и Жасмина Милушева, старши юрисконсулт в кзд
Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Практическите занимания се извършват в 6 малки групи от 20-25 участника. Всяка група се ръководи от един или двама модератори, които...
Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дружеството е на първо място по по уникални дневни посещения на сайтовете му всеки месец за периода на последните 12 месеца. На началната...
Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconПрограма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право 08-10, Април, 2010 г гр. София, хотел «макси парк хотел спа»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци» iconПрограма на среща-договаряне
Конферентна зала на хотел “Адмирал”, к к. Златни пясъци. Хотел “Адмирал” се намира на първа линия в центъра на к к. Златни пясъци....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом