Столична община район оборище
ИмеСтолична община район оборище
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер14.02 Kb.
ТипКодекс
източникhttp://www.so-oborishte.com/Slides2/images/konkursi_2012/Списък на допуснати кадидати за н-к онд

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОБОРИЩЕ
С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ" В ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ "


Конкурсната комисия определена със Заповед на кмета на район "Оборище" РД-15-367 от 04.06.2012г. реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Йолита Михайлова Тодорова


Посочените кандидати трябва да се явят на 19.06.2012г. от 10.30 часа в сградата на район "Оборище", бул."Мадрид"№1, ет.2 стая 6 за решаване на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на писмената разработка.

Нормативни актове, които могат да се използват при подготовка за конкурса:

Административно процесуален кодекс

Кодекс на труда

Закон за устройство на територията

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за управление на етажната собственост

Закон за държавната собственост

Закон за общинската собственост

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за държавния служител

Закон за народната просвета

Закона за местното самоуправление и местната администрация


Председател на конкурсната комисия

/Цеко Цекулов/

Свързани:

Столична община район оборище iconКонкурс за назначаване на държавен служител в Столична община Район "Оборище"
Столична община Район "Оборище" със седалище и адрес гр. София, бул. "Мадрид" №1, тел. 815-76-17, факс 944-16-67
Столична община район оборище iconКонкурс за назначаване на държавен служител в Столична община Район "Оборище"

Столична община район оборище iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "контрол по строителството"
Столична община район оборище iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "инженерна инфраструктура, благоустройство и екология...
Столична община район оборище iconСтолична община район оборище
...
Столична община район оборище iconОбявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Столична община район "Оборище" със седалище и адрес гр. София, бул."Мадрид"№1, тел. 8157617, факс 944-16-67
Столична община район оборище iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "управление на общинската собственост и жилищния фонд,...
Столична община район оборище iconСтолична община
Зос /, намиращи се на територията на район "Сердика"-Столична община, както следва
Столична община район оборище iconСтолична община-район "младост"
Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси...
Столична община район оборище iconСтолична община район "сердика"
Столична община и във връзка с резултатите отразени в Доклад от 25. 02. 2011г от дейността на комисията назначена с моя Заповед №...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом