Конспект по Местно управление
ИмеКонспект по Местно управление
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер12.17 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/MESTNO UPRAVL konspect.doc
КОНСПЕКТ


по Местно управление


 1. Понятие за местно управление.

 2. Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство.

 3. Развитие на местното управление от освобождението до приемането на Конституцията от 1991 година.

 4. Административно-териториално деление на Република България.

 5. Административно-териториално устройство на Република България.

 6. Централизация на държавното управление.

 7. Деконцентрация на държавното управление.

 8. Децентрализация на държавното управление. Самоуправление. Съотношение между централизация и децентрализация.

 9. Община. Понятие. Конституитивни белези.

 10. Юридическо лице на общината.

 11. Сдружаване на общините.

 12. Органи на общината. Понятие и видове.

 13. Общински съвет. Формиране. Състав. Правно положение. Функции, компетентност и актове.

 14. Кмет. Правно положение и актове.

 15. Областен управител. Правно положение и актове.

 16. Европейска харта за местно самоуправление. Развитие на идеята за създаването на ЕХМС.

 17. Съдържание и основни принципи на ЕХМС.

 18. Участие на гражданите в управление на общината.

 19. Местен омбудсман.

 20. Права и интереси на общините. Защита на правата и интересите на общините.

 21. Защита по административен ред.

 22. Защита по съдебен ред. Защита пред конституционния съд.

 23. Регион. Регионално развитие.

 24. Общински бюджет и общинска собственост.

 25. Местно управление в САЩ.

 26. Местно управление във Франция.

 27. Местно управление в Германия.


Доц. Д-р Цветан Сивков

Свързани:

Конспект по Местно управление iconКонспект по Местно управление
Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство
Конспект по Местно управление iconКонспект понятие за местно управление. Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство
Развитие на местното управление от освобождението до приемането на Конституцията от 1991 година
Конспект по Местно управление iconПосещение в Община Варна. Мероприятието беше с практическа на­со­че­ност, свързана с проблематиката по дисциплината „Местно управление и само­уп­равление
Местно управление и само­уп­равление”. Студентите се срещнаха с Председателя на Общинския съвет- г-н Борислав Гуцанов. Той запозна...
Конспект по Местно управление iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
Конспект по Местно управление iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
Конспект по Местно управление iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
Конспект по Местно управление iconИнформация относно разпределение по екипи отговорни експерти на договорите по първата покана по Мярка 41„Прилагане на стратегиите за местно развитие и
Мярка 41„Прилагане на стратегиите за местно развитие” и Под-мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения...
Конспект по Местно управление iconИнформация относно разпределение по екипи отговорни експерти на договорите, сключени по втората покана по Мярка 41„Прилагане на стратегиите за местно развитие
Мярка 41„Прилагане на стратегиите за местно развитие” и Под-мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения...
Конспект по Местно управление iconКонференция на европейските министри отговорни за местното и регионално управление
Декларация за Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа
Конспект по Местно управление iconОбщински съвет-попово
Миг по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом