Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година
ИмеРешение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер51.89 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2009/NAHD/06_2009/372_09.doc
РЕШЕНИЕ

гр. Карлово, 15.06.2009 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАРЛОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, четвърти наказателен състав в публично съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди и девета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ИВАН БЕДАЧЕВ

При участието на секретаря Д. Т. и в присъствието на прокурора С.Б., след като разгледа докладваното от съдията НАХД № 372 по описа на Карловски районен съд за 2009 година

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия Ч. С. А., роден на ******* ЕГН: ****, за ВИНОВЕН в това, че: На 20.02.2009 г. в гр.Б., обл. П. е намерил чужди движими вещи - мобилен телефон марка „Нокиа", модел „5310" с ИМЕИ – ****** на стойност 250 лева и СИМ-карта на стойност 12 лева, всичко на обща стойност 262 лв., собственост И. Б. И. от гр. Б., обл. П. и в продължение на една седмица не е съобщил за него на собственика, на властта или на този който го е загубил - престъпление по чл. 207, ал.1 от НК, като на основание чл. 78 А ал.1, във вр. с ал. 5 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание -ГЛОБА в размер на 100 лв. /сто лева/.

ОСЪЖДА обвиняемия Ч. С. А., със снета самоличност, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетна сметка на ВСС сумата от 30 лв., разноски по делото и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

М О Т И В ИКъм Решение по НАХД № 372/2009 г. по описа на КРС ІV н. с.


Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

С постановление от 29.05.2009 г. РП-Карлово е направила предложение на основание чл.78а от НК обвиняемият Ч. С. А. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “Глоба” за извършено от него престъпление по чл.207 ал.1 от НК.

Представителят на РП-К. в съдебно заседание поддържа направеното предложение, като предлага на обвиняемият да бъде наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.

Обвиняемият се признава за виновен по обвинението и изцяло поддържа обясненията си дадени в досъдебната фаза. Съжалява за деянието си и се разкайва . Съгласен е с предложеното от прокурора наказание.

Съдът, след анализ на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият Ч.С.А. е роден на *****, ЕГН: **********.

На 05.02.2009г. свидетелят И. Б. И. закупил от гр.П. мобилен телефон марка „Нокиа" модел „5310" за сумата от 300,00 лева и СИМ карта към мобилен оператор „Глобул" на договор. Дал го на дъщеря си- свидетелката В. И. И., ЕГН: ********** да го ползва . На 20.02.2005г. В. И. със свои приятелки посетила магазин „Адлер" находящ се на ул."****", гр.Б., за да купят подарък на тяхна приятелка, на която били на рожден ден на същата дата. Преди да влезнат в магазина тя извадила мобилния си телефон, за да запише номер в телефонния му указател, след което го прибрала отново в джоба на якето си. Тръгнали си от магазина след около 10 минути и се прибрала в къщи. По пътя не се сетила да провери дали телефона й е в джоба на якето, едва, след като се прибрала потърсила телефона, но не го намерила. Уведомила родителите си, които започнали да звънят на номера й, но никой не отговорил. И. и майка й тръгнали по пътя, по който била минала, за да потърсят телефона, но не го намерили. На 23.02.2009г. И. И. подал молба до РУ на МВР гр.К., в която се тъжил за изгубения телефон. На 20.02.2009г. около 16:30 часа обвиняемият Ч.С.А., ЕГН **********,*** отивал към Градската баня и минавайки покрай „Бърза закуска" до магазин „Адлер", забелязал на тротоара калъф. Вдигнал го и след като го отворил видял вътре мобилен телефон. Взел го със себе си и се прибирал в дома си. Там извадил СИМ картата от намерения телефон, сложил своя СИМ-карта и започнал да ползва мобилния апарат. На 16.03.2009г. обвиняемият Ч. получил обаждане от оператор на „Глобул", че печели награда и трябва да си съобщи имената, ЕГН и адрес където да му я изпратят. След като ги съобщил обвиняемият бил призован да се яви в канцеларията на полицаите отговарящи за гр.Б. и след като му казали , че телефона е изгубен и има подадена жалба за него, той го предал доброволно заедно със СИМ-картата с протокол за доброволно предаване и по късно вещите съответно били върнати с протокол на собственика им И. Б. И.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства- от обясненията на обвиняемият Ч. ,както и от показанията на свидетелите И. И. и В. И., дадени на досъдебното производство и преценени в настоящото на основание чл.378 ал.2 от НПК, както и от писмените доказателства по дознанието , прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствената съвкупност. От заключението на изготвената ССЕ-за се установява ,че общата стойност на вещите предмет на престъплението е 262 лв .От доказателствата по делото по несъмнен начин се установява извършването на деянието, неговото време и място и механизма на осъществяването му, както и авторството.

В предвид изложеното съдът намира ,че с деянието си обвиняемият Ч.С.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.207 ал.1 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл,като деецът е съзнавал обществено-опасният му характер, предвиждал е настъпването на обществено-опасните последици и е искал настъпването им.

При така установената фактическа и правна обстановка Съдът намира, че законосъобразно РП–Карлово е внесла предложение за освобождаване на обвиняемият Ч.С.А. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно:за посоченото по- горе деяние,което е умишлено се предвижда наказание глоба от 100 до 300 лева , деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, и причинените от деянието имуществени вреди са възстановени.

С оглед на гореизложеното съдът на основание чл.378, ал.4 от НПК съдът освободи обвиняемият от наказателна отговорност и му наложи административно наказание на основание чл.78а ал.1 вр. с ал.5 от НК глоба в размер на 100 лева.

При индивидуализацията на наказанието съдът взе в предвид обстоятелствата по чл.54, ал.1 от НК и отчете тези по чл.47, ал.1 от НК. Като основен критерий при оразмеряване на наказанието прие тежестта и степента на обществена опасност на конкретното деяние , която е сравнително ниска в сравнение с други престъпления от същия вид с оглед на обстоятелствата ,при които е извършено и с оглед на стойността на инкриминираните вещи. Прецени се и наличието на смекчаващи вината обстоятелства каквито са признанието на вината, изразено критично отношение и оказаното съдействието при разкриване на обективната истина . При определяне размера на глобата съдът прие , че е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, което преценено в аспекта на горе коментираната тежест на деянието и в предвид обстоятелството , че наказанието за горното престъпление предвидено в особената част на НК е глоба от 100 до 300 лв. и разпоредбата на чл. 78А ал.5 от НК , мотивира съда да я определи в минималния размер на така предвиденият в закона диапазон , а именно в размер на 100 лв.

С оглед изхода на делото обвиняемият бе осъден да заплати и направените по делото разноски в размер на 30 лв. –за изготвената СОЕ-за.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, и по специално на нормите охраняващи правото на собственост на гражданите,ниска правна култура, както и желание за лично облагодетелстване по непозволен от закона начин.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconОпределение:№ гр. Карлово 16. 02. 2009 година
Карловският районен съд, пета наказателна колегия със съдия -докладчик С. Р. в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари...
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconРешение град Карлово, 27. 03. 2009 г
Карловският районен съд, втори граждански състав в публично заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и девета година...
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconРешение град Карлово, 07. 12. 2009 г
Карловският районен съд, втори граждански състав в публично заседание на втори ноември през две хиляди и девета година в състав
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconПротоко л 08. 02. 2011 година град Карлово
За районна прокуратура – карлово – редовно призована- явява се прокурор П. Радева
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconРешение гр. Карлово, 16. 04. 2008 година
Карловският районен съд, в публично заседание на шестнадесети април две хиляди и осма година, в състав
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconС решение №201/29. 12. 2009 година, постановено по Г. дело №821/2009 година по описа на Момчилградския районен съд, е отхвърлен предявения от „Н. С. Е. клон Х
Е. клон Х. срещу „М. 99” О., с. Ч., О. К. иск по чл. 232 Ззд за сумата от 5 872. 80 лева, представляваща незаплатен наем за периода...
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconРешение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година
Карловският районен съд, пета наказателна колегия в публичното съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и осма година...
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconРепублика българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение
Еик: 115298856, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул.”Васил Левски” №51, с лице управляващо/представляващо...
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconРешение гр. Карлово, 09. 11. 2008 година
...
Решение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година iconРешение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година
Карловски районен съд, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и единадесета година, в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом