Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница9/10
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер480.71 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/OPRAVLENIE NA REKLAMNATA DENOST.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. Разработка на план за медиите


Рекламодателите изразходват огромни суми за рекламни цели. Разходите се увеличават бързо през последните 20 години. За да извлече максимални резултати от разходите за медията, маркетологът трябва да разработи ефективен медиен план. Планът за медиите определя точно кои средства на медията да се използват (списание, телевизия, вестник и т.н.), датите и часовете на появата на рекламата. За да се формулира един план за медиите, плановикът избира медия за компанията и изработва разписание за всяка медия. Основната цел на медийния плановик е да достигне най-голям брой хора в рекламната цел с най-малко разходи за медията. В допълнение - една второстепенна цел е да се направи така, че подходящото послание да достигне и то често за целевата аудитория, която стои в рамките на бюджета. Достигаемост - отнася се до процента на потребителите в рекламната цел, които са изложени нададена реклама в определен период от време. Честотата е колко пъти целевите потребители са изложени на рекламата.

Плановиците на медията започват с доста общи решения: все пак те трябва да ги специфицират. Плановикът първо трябва да реши какви основни видове медия да използва - радио, телевизия, списания, директна поща, външни изложения, масов транспорт или комбинация от тях. След вземането на общото решение за медията плановикът специфицира подкласовете на всяка медия.

Когато изготвят плана за медиите, плановиците на медията вземат предвид много фактори. Те анализират мястото и демографските характеристики на хората в рекламната цел, тъй като различните медии се възприемат от отделните демографски групи в дадено място. Например има радиостанции специално за тийнейджъри, списания за мъже между 18 и 34 години и телевизионни програми за възрастни. Медийните плановици също трябва да се съобразяват с размерите и с видовете аудитории, които определена медия достига. Няколко служби за данни събират и периодично публикуват информация за тиража и за аудиторията на различните медии.

Съдържанието на посланието понякога влияе върху избора на медия. Печатната медия може да се използва по-ефективно от радиото и телевизията, за да представи много въпроси или многобройни детайли. Ако една фирма желае да насърчи красиви цветове, образци и т.н., тя трябва да използва медия, която предлага висококачествени цветни репродукции - списания и телевизия, а не вестници. Например храните могат да изглеждат много апетитни и прелестни в цветна реклама в списание, но няма да изглеждат така на черно-бяла реклама.

Цената на медията е важно, но тревожно съобразяване. Плановиците се опитват да получат възможно най-добрия обхват за всеки изразходван долар, но все още няма точен начин за сравняване на цените и влиянието на телевизионните реклами с цената и влиянието на рекламата във вестниците.

Индикаторът за сравняване на разходите позволява на рекламодателя да сравни разходите за няколко средства в определена медия (например две списания) относно броя на лицата, достигнат от всяко средство. Например цената за 1000 е индикатор за сравняване на разходите в списанията и показва разходите за достигане на 1000 души.

Всяка медия се използва доста различно от другите медии и моделът на използването им се променя с годините. Например рекламните разходи в списанията намаляват бавно, но стабилно след 1970-та година. Това вариране в употребата възниква от характеристиките, предимствата и недостатъците на основните медийни средства, използвани за реклама.

6. Създаване на рекламно послание


Основното съдържание и формата на едно рекламно послание са функция от няколко фактора. Чертите на продукта, употребите му и облагите от него влияят върху съдържанието на посланието. Характеристиките на хората в рекламната цел, техният пол, възраст, образование, раса, доход, работа и други свойства влияят и върху съдържанието, и върху формата. 3а да комуникира ефективно, рекламодателят трябва да използва думи, символи и илюстрации, имащи значение, познати са и са привлекателни за лицата, които съставляват рекламната цел.

Целите и платформата на рекламната кампания влияят върху съдържанието и формата на нейните послания. Ако например фирмените рекламни цели включват силно увеличаване на продажбите, посланието изисква твърдоудрящ високовлияещ език и символи. Когато целите на кампанията са насочени към увеличаване на запознаването с търговската марка, тогава посланието може да използва повторението на марковото име и думи и илюстрации, свързани с него. Рекламната кампания се състои от основните въпроси или продажбени черти, които да се изтъкнат в кампанията. Това е основата, върху която се изграждат рекламните послания.

Изборът на медия очевидно влияе върху съдържанието и формата на посланието. Ефективните изложби на открито и кратките реклами по радиото изискват точни и прости послания. Рекламите в списанията и вестниците могат да включват повече детайли и дълги обяснения. Тъй като няколко различни видове медии предлагат географска селективност, едно прецизно послание може да се направи за определена географска секция от рекламната цел. Някои издатели на списания издават регионални издания. Рекламата и съдържанието на материалите се различават в различните географски региони. Например списанието „Sports Illustrated" публикува четири регионални варианта на списанието. Производителите на дрехи, които рекламират в него, могат да решат да използват едно послание в западния регион, а друго - за останалата част на страната. Една компания може да избере да рекламира само в един регион. Подобна географска селективност позволява на фирмите да използват същото послание в различните региони по различно време.

Посланията на повечето реклами зависят от използването на текст и художествена работа. Ще разгледаме тези елементи по-детайлно.

Текстът е вербалната част на рекламата. Тя включва заглавия, подзаглавия, тяло на текста и подпис. Когато се подготвя рекламен текст, маркетолозите се мъчат да насочат вниманието на читателите към убеждаващи последователности - внимание, интерес, желание за действие. Не всички текстове обаче трябва да бъдат толкова обширни.

Заглавието е особено важно, защото често това е единствената част от текста, която хората четат. То трябва да привлича вниманието на читателите и да създава достатъчно интерес, за да ги накара да прочетат тялото на текста. Подзаглавието, ако има такова, свързва заглавието с тялото на текста. Понякога то помага да се обясни заглавието. За повечето реклами тялото на текста се състои от въвеждащи декларации или параграф, няколко въвеждащи параграфа и заключителен параграф. Някои автори на текст възприемат образец или комплект от ръководни черти, за да разработят систематично тялото на текста, например:

  • Идентифицират специфично желание или проблем на потребителя.

  • Предлагат стоката или услугата като най-добрият начин за задоволяване на това желание или за решаване на този проблем.

  • Посочват предимствата и изгодите на продукта.

  • Посочват защо рекламираният продукт е най-добрият за конкретната ситуация на купувача.

  • Доказват привилегиите и предимствата.

  • Подканят купувача за действие.

Подписът идентифицира спонсора на рекламата. Той може да съдържа няколко елемента, включително фирмената търговска марка, име и адрес. Подписът трябва да бъде привлекателен, четлив, отличаващ се и лесен за идентифициране на различните пазари.

Тъй като радиослушателите често не са напълно умствено „включени", радиотекстът трябва да бъде неформален и разговорен, за да привлече вниманието на слушателите и което води до по-голямо въздействие. Радиопосланието губи своето значение, затова то трябва да се състои от кратки познати термини. Неговата продължителност не трябва да надхвърля 2,5 думи в секунда.

В един телевизионен текст аудиоматериалът не трябва да надделява над визуалния материал и обратното. Все пак телевизионното послание трябва да използва оптимално своята визуална част. Телевизионният текст за реклама първоначално обикновено се написва в паралелен текст. Видеото се описва в лявата част, а аудиото - в дясната. Когато паралелният текст се одобри, авторът и артистът комбинират текста с визуалния материал чрез употребата на табло на историята, показващо серия от миниатюрни телевизионни екрани, които отразяват последователността на основните сцени в търговската реклама. Под всеки екран има описание на аудиочастта, която ще бъде използвана с показаното видеопослание. Техническият персонал използва таблото на историята като отправна точка при производството на рекламата.

Художествената работа се състои от илюстрации и оформяне на рекламата. Въпреки че илюстрациите често са фотографии, те могат също да бъдат и рисунки, графики и таблици. Една впечатляваща фотография във вестник, във важен търговски журнал или голямо списание може да каже много за личността на компанията на клиентите, служителите и инвеститорите. Илюстрациите се използват да привлекат вниманието, да насърчат аудиторията да прочете и да чуе текста, да комуникира бързо идеята или да предаде идея, която е трудно да бъде представена с думи.

Оформлението на рекламата е физическото подреждане на илюстрациите, на заглавието, подзаглавията, тялото на текста и подписа. Крайното оформление е резултат от няколко етапа на оформлението. Като се мине през различните етапи, хората, участващи в изработката на рекламата, си обменят мнения, за да достигнат до най-доброто решение. Оформлението също предоставя инструкции за производствения персонал.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом