Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница3/10
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер480.71 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/OPRAVLENIE NA REKLAMNATA DENOST.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.Икономическа ефективност на рекламата. Ефект на рекламата върху обществото и икономиката


Голямото предимство и роля на рекламата е, чета довежда своето съобщение до широк кръг хора, които рекламодателят не познава или не може да срещне, и които са разпръснати в града, региона, страната и дори в света. Именно този ефект на разпръскване във всички посоки е особено ценен. Въпреки че разходите за реклама са високи, една удачно проведена рекламна кампания може да се окаже най-евтиният начин за достигне на пазара. Рекламата е скъпа само когато тя не успее да генерира продажби.

Оттук е важно да се схване, че разходите за реклама са функция на постигнатите резултати. Ако за рекламни цели са похарчени няколко хиляди долара или лири, а резултатите се изчисляват в милиони, явно е, че рекламата е евтина - всъщност тя се оказва една доходоносна инвестиция. Ако тя не постигне такъв резултат, рекламата е без съмнение скъпа; нещо повече - тя е разхищение на пари. Ето защо е неправилно да се твърди, че едно рекламно средство е скъпо, като се изхожда единствено от високата му тарифа.

С общественото развитие градовете се разрастват и се свързват помежду си с транспортни системи. Това прави икономически възможно стоките да се произвеждат на едно място, а да се продават на друго. За да се осъществи това, хората трябва да узнаят, че дадени стоки са пуснати в обращение. Това е работа на рекламата. Без нея човек не би могъл да знае, че стоката съществува, още по-малко - къде би могъл да я купи, какви са нейните качества и цена.

Тук може да се повдигне аргумента, че не е нужно да се рекламира нещо познато и да твърди, че това е прахосване на пари. Още повече, че както вече разбрахме, за рекламата плаща купувачът. Защо човек да заплаща за нещо, което знае, че може да намери в магазина?

Има четири отговора на този предизвикателен въпрос.

Първо, в общество на свободната конкуренция се състезават не само различни рекламодатели, но и техните съперничещи си стоки и услуги. Коя банка или авиокомпания ще използваме, какви цигари или сапун ще купуваме? Рекламата предоставя избора и ние плащаме за привилегията да знаем предимствата на тази или друга банка, авиолиния, цигари или сапун.

Второ, хората лесно забравят. Дори и най-големият производител ще фалира бързо, ако спре да рекламира. Положението е като при певеца или попгрупата - необходима е нова плоча, още един хит, иначе с тях е свършено.

Рекламата е постигнала върховната си цел тогава, когато човек, влизайки в магазин да купи нещо, си спомня името на дадена марка, когато срещне стоката, я разпознава и има доверие в нея.

Трето, както вече бе посочено, познаването на името създава доверие в стоката. Отношението се основава на психологически фактори. Ние харесваме нещата, които познаваме най-добре и не харесваме тези. които познаваме най-слабо.

От това следва,,че хората са консервативни и подвластни на условности. Една поговорка твърди, че познаването на нещата поражда задоволство. Човек се чувства сигурен с неща, които познава и е подозрителен към тези, които са различни и непознати. Ние сме резервирани към хора с различен цвят на кожата, които говорят чужд език или са от друг град, район, щат, страна или част на света. Рекламният агент трябва да се справи с подобен род враждебност. Световно известни имена, като Гинес, Кедбъри, Форд, Дънлоп и Хонда са се утвърждавали с години. Но за да се постигне този ефект, само усилената реклама на името не е достатъчна - качеството на изделията трябва да отговаря на известността на името.

Четвърто, ако се представя ново изделие или услуга, или просто трябва да се посочи къде те могат да бъдат намерени, е необходимо да се съобщи, че такова изделие или услуга съществува. Тази роля на рекламата се наблюдава даже в комунистическите страни.

Рекламата кара хората да научат, да запомнят, а след това да се доверят на познатото име. При промоциране на компания или търговска марка рекламодателят залага репутацията си на карта. Това определя голямата социална стойност ка рекламата. По принцип на рекламираните стоки може да се гласува доверие. Поемайки своята отговорност, рекламодателят остава открит за всякакви критики. Безразсъдно е той да рискува своята репутация като лансира лъжливи твърдения. Етиката се превръща в икономически фактор, тъй като е по-изгодно да бъдеш честен.

Рекламата в развиващите се страни съдържа прости, директни и мощни призиви. Използването на онагледяващи картини е много важно. Изтънчеността на западните рекламни средства тук е неуместна.

Действително, авторът на рекламна публикация в страна с различни етнически, племенни и религиозни групи - колкото и образовани да са те трябва да бъде много интелигентен, за да предаде по един лесно разбираем начин информацията за продаваните стоки. Всъщност ефектът на рекламата може да зависи в много по-голяма степен от картинния материал, отколкото от текстовия. Това е едно преимущество, което може да се реализира чрез плакати и телевизионна реклама.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом