Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
ИмеКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер111.74 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.medpharm-sofia.eu/files/DIR 6/Conspect Exam SDO.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ


ТЕОРЕТИЧеН изпит (I ден)

а) Обща (фундаментална) фармакология

 1. Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна дисциплина

 2. Лекарствo – определение, произход, наименования и класификации. Етапи при създаване на нови лекарства. Орфан-лекарства. Регистрация на лекарствата и добаките към храната.

 3. Фармакокинетика на лекарствата

 4. Фармакодинамика на лекарствата

 5. Фактори, модифициращи кинетиката и действието на лекарствата. Фармакогентика.

 6. Явления при многократно прилагане на лекарствата

 7. Лекарствени взаимодействия на фармацевтично и фармакодинамично ниво

 8. Лекарствени взаимодействия на различни фармакокинетични нива

 9. Лекарства, повлияващи CYP450 и P-гликопротеина

 10. Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни средства и с основни клинично-лабораторните тестовеб) Специална (системна) фармакология

 1. Антипсихотици

 2. Анксиолитици

 3. Антидепресанти и антиманийни лекарства

 4. Психостимуланти и ноотропни лекарства

 5. Сънотворни и седативни лекарства

 6. Антиепилептични лекарства

 7. Лекарства за лечение на нервно-дегенеративни заболявания

 8. Опиоидни аналгетици (морфиномиметици)

 9. Общи анестетици

 10. Местни анестетици

 11. Холинергична медиация и фармакологичното й повлияване

 12. Холиномиметици. Холинолитици. Ганглиоблокери

 13. Адренергична медиация и фармакологичното й повлияване

 14. Адреномиметици

 15. Адренолитици

 16. Миорелаксанти (централни и периферни)

 17. Ревулзивни и локални противовъзпалителни лекарства

 18. Хистамин и антихистаминни лекарства

 19. Агонисти и антагонисти на серотонинергичните рецептори

 20. Ейкозаноиди – агонисти и блокери на тяхната биосинтеза

 21. Нехормонални пептиди (опиоидни, съдосвиващи, съдоразширяващи) и фармакологичното им повлияване

 22. Цитокини и растежни фактори

 23. Азотен оксид и нитроксидергични механизми в действието на лекарствата.

 24. Пурини и пуринергични механизми в действието на лекарствата

 25. Неопиоидни аналгетици и коксиби

 26. Нестероидни противовъзпалителни лекарства

 27. Aнтиревматоидни лекарства

 28. Бета-лактамни антибиотици

 29. Небета-лактамни антибиотици

 30. Сулфонамиди. Оксихинолини и нитрофурани

 31. Хинолони (топоизомеразни инхибитори)

 32. Принципи на рационалната антибактериална терапия

 33. Антимикобактериални лекарства

 34. Антилуетични лекарства

 35. Противогрипни лекарства

 36. Интерферони

 37. Антиретровирусни лекарства

 38. Противовирусни лекарства за локално приложение

 39. Антимикотици

 40. Антималарийни лекарства

 41. Лекарства за лечение на трихомониаза, амебиаза, токсоплазмоза, ламблиаза, балантидиаза и пневмоцистоза

 42. Антихелминтни лекарства

 43. Антисептици и дезинфектанти

 44. Лекарства за лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност

 45. Антиаритмични (антидисритмични) лекарства

 46. Антиангинозни (антистенокардни) лекарства

 47. Антихипертензивни лекарства

 48. Антихипотензивни лекарства

 49. Периферни вазодилататори

 50. Ангиопротектори

 51. Антимигренозни лекарства

 52. Антидислипидемични лекарства

 53. Адювантни лекарства при сърдечно-съдови заболявания. Многофакторен рисков контрол

 54. Лекарства, стимулиращи еритропоезата

 55. Лекарства, стимулиращи левкопоезата и тромбоцитопоезата

 56. Тромбоцитни антиагреганти

 57. Антикоагуланти и фибринолитици

 58. Антихеморагични (хемостатични) лекарства

 59. Плазмозаместващи разтвори

 60. Диуретици

 61. Имуностимуланти като адювантна терапия при рецидивиращи уроинфекции

 62. Ратвори за хемодилаза и перитонеална диализа. Уролитолитични лекарства

 63. Антиастматични лекарства

 64. Лекарства, прилагани при влажна кашлица

 65. Лекарства за лечение на суха кашлица

 66. Белодробни сърфактанти

 67. Антиулкусни лекарства

 68. Антиеметици

 69. Лекарства пвлияващи апетита

 70. Холеретични и холекинетични лекарства. Хепатопротектори

 71. Ензимни панкреатични лекарства. Спазмолитици

 72. Очистителни (лаксативни) лекарства

 73. Антидиарични лекарства. Лекарства, прилагани при метеоризъм (aнтифлатулентни средства)

 74. Лекарства, повишаващи стомашно-чревния тонус и моторика. Лекарства, стимулиращи ацетилхолиновата екзоцитоза. Лекарства, регулиращи равновесието на чревната микрофлора

 75. Централни гонадоактивни лекарства

 76. Естрогени и прогестини (прогестагени)

 77. Хормонални контрацептиви за орално приложение. Контрацептивни хормонални имплантанти и други препарати с дълготраен ефект. Спермицидни вагинални прекоитални контрацептиви

 78. Андрогени. Комбинирани гонадоактивни лекарства

 79. Утероактивни лекарства

 80. Лекарства, прилагани по време на раждането

 81. Лекарства за лечение на еректилна дисфункция. Лекарства, прилагани при колпоксерозис. Антиафродизиаци

 82. Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози

 83. Тиреомиметици, тиреостатици, калцитонин и паратхормон

 84. Иснулинови препарати. Антхипогликемични лекарства

 85. Орални антидиабетични лекарства

 86. Централни адренокортикоактивни лекарства. Глюкокортикоиди

Минералкортикоиди

 1. Витамини, минерали, олигоелементи

 2. Антиподагрични лекарства

 3. Хондропротектори и лекарства, прилагани при остеопороза

 4. Лекарства, повлияващи минералнта обмяна

 5. Стероидни анаболни лекарства. Орфан-лекарства, показани при нарушения в метаболизма на уреята, болетта на Gaucher, Fabry и др.

 6. Лекарства за специфично противотуморно лечение (2 уч. часа)

 7. Mодификатори на биологичния отговор в онкологията

 8. Основни лекарства за поддържащо лечение на онкоболни

 9. Имуностимуланти

 10. Имуносупресори

 11. Основни дерматологични лекарства

 12. Основни офталмологични лекарства

 13. Основни оториноларингологични лекарства

 14. Основни стоматологични лекарства

 15. Фармакодинамика на вещества от раститетелен произход

 16. Растителни дроги и фитопродукти в комплексната терапия на хронични заболявания на кожата, нервната, сърдечно-съдовата, дихателната, храносмилателната и отделителната система

 17. Хомеопатията – допълнителен метод в комплексната фармакотерапия

 18. Основни диагностични лекарства, използвани в образната диагностика

 19. Основни диагностични тестовев) Основни принципи на лекарствената токсикология


 1. Нежелани лекарствени реакции

 2. Спорт и допинг-препарати. Лекарства и шофиране

 3. Лекарствена органна токсичност

 4. Злоупотреба с лекарствени и други средства и съвременното й лечение

 5. Увреждане на плода от лекарства и “социални” (нетерапевтични) средства

 6. Тератогенен потенциал на лекарствата. Мутагенеза и канцерогенеза

 7. Лекарства, действащи на токсокинетично ниво

 8. Антидоти, действащи на токсодинамично ниво

 9. Принципи при лечение на лекарствени и някои други остри отравянияг) Основни принципи на клиничната фармакология

 1. Биоеквивалентност и основни фармакокинетични показатели на лекарствата. Mониторинг на карбамазепин, гентамицин и литиев карбонат

 2. Kритерии за оценка на ефективността и рационалността на медикаментозното лечение. Фармакоикономика. Позитивен лекарствен списък и реимбурсиране на лекарствата. Принципи на добрата клинична практика

127. Фармакогенетика и генна терапия

д) Обща рецептура на лекарствените форми

 1. Рецепта. Видове рецептурни бланки и тяхната валидност

 2. Твърди лекарствени форми

 3. Течни лекарствени форми

 4. Меки и въздухообразни лекарствени формипрактически изпит (II ден)


 1. Етични изисквания за работа с опитни животни. Инжекционни техники при работа с опитни животни. Перорално въвеждане на лекрствата със стомашна сонда. Измерване на ректална температура и др.

 2. Обща анестезия на опитните животни

 3. Дисекция на плъх, мишка и морско свинче

 4. Изследване на остра токсичност върху плъхове и мишки

 5. Методи и критерии за охарактеризиране на психофармакологична активност

 6. Изследване за сънотворно действие

 7. Изследване за антипаркинсоново действие

 8. Изследване за противогърчово действие – пентетразолов и стрихнинов гърч на плъхове

 9. Изследване за аналгетично действие на мишки (тест гореща плоча, интраперитонеален тест с оцетна киселина) и плъхове (електрическо дразнене на опашката и др.).

 10. Изследване за антипиретично действие

 11. Изследване за антиексудативно действие на задната лапка на плъх с карагеннин и декстран

 12. Изследване за капиляротонично действие на плъхове с метиленово синьо

 13. Изследване за антипролиферативно действие по метода “cotton pellet”

 14. Изследване за холиномиметично и холинолитично действие

 15. Изследване за адреномиметично и адренолитично действи

 16. Изследване за антиаритмично действие с калциев двухлорид на плъхове и бариев хлорид на зайци

 17. Изследване за антихипертензивно действие върху плъхове и котки

 18. Канюлиране на трахеята, феморалната артерия, феморалната и югуларната вена на плъх и котка

 19. Изолиране на вагуса и симпатикуса на плъх и котка и дразненето им с правоъгълни електрически импулси – ефекти върху артериалното налягане

 20. Изследване за диуретично действие на плъхове посредством пероралното им натоварване с физиологичен разтвор

 21. Изследване за антиулкусно действие – модели с индометацин, резерпин, обездвижване

 22. In vitro методи за изследване на спазмолитично и спазмогенно действие върху изолирани гладкомускулни органи (иеюнум на заек, илеум и трахея на морско свинче, рог от матка на плъх, vas deferens)

 23. Изчисления и приготвяне на моларни разтвори

 24. Изчисления и приготвяне на разтвори за венозна перфузия

 25. Основни компютърни програми за статистическа, графична и текстова обработка на експериментални данни и тяхната презентация.

 26. Събиране на лекарствена информация от база данни в Internet. Демонстрация на на български и чуждестранни WEB-сайтове.

 27. Изследване хронична токсичност на биологично активни вещества върху плъхове

 28. Изчисляване на дозовия интервал на лекарствата при бъбречна недостатъчност

 29. Основни методи за клинично изследване на лекарства

 30. Методи за биологична оценка биоеквивалентността на лекарствата. AUC.ЛИТЕРАТУРА

а) Основна литература (23 автора)

 1. Б о я д ж и е в а, Н. Стоматологична фармакология (учебник). Медицинско издателство “АРСО”, 2004.

 2. Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Лекарства, бременност и кърмене. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2006.

 3. Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Фармакогенетика и генна терапия. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2008 (под печат).

 4. К а р а и в а н о в а, М. (редактор). Фармакология. Издателство "АСИ", София, 2003.

 5. К р у ш к о в, И в., М. М и ч е в а (редактори). Ръкововодство за практически упражнения по фармакология и токсикология. Издателство "Медицина и физкултура", София, 1991.

 6. К р у ш к о в, И в., И в. Л а м б е в. Фармакотерапевтичен справочник. VI изд. Медицинско издателство “АРСО”, 2007.

 7. Л а м б е в, И в. Selecta medicamentorum. II изд.. “Индустриал сървиз”, София, 2008.

 8. Л а м б е в, И в. и сътр. Принципи на медицинската фармакология (с тестове). Под ред. На доц. Ив. Ламбев. Мед. и физк. ООД, София, 2006.

 9. Meдицинска фармакология (учебник за студенти, специализанти и докторанти). Под ред. на Ив. Ламбев, Ив. Крушков и Н. Бояджиева. София, Медицинско издателство “АРСО”, 2003.

 10. М е т е л и ц а, В. И. Справочник по клиической фармакологии сердечно-сосудостых лекарственных средств. 2-е издание. БИНОМ, Невский Диалект. Москва – Санкт-Петербуг. 2002.

 11. О в ч а р ов, Р. (редактор). Ръкововодство за практически упражнения по фармакология. Издателство "Медицина и физкултура", София, 1986.

 12. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. Под ред. Д. А. Харкевича. М., Медицина, 1981.

 13. С т о й ч е в, Ц. Лекарствен метаболизъм и лекарствена токсичност. ИК “Крамекс”, София, 1997.

 14. С т а н е в а – С т о й ч е в а , Д., Ц. С т о й ч е в. Лекарствени взаимодействия. ИК “Крамекс”, София, 2001.

 15. Съвременна фитотерапия. Под ред. на проф. В. Петков. С., Мед. и физк., 1982.

 16. Фармакология (учебник за студенти по медицина) – III издание. Под ред. на проф. А. Белчева и проф. П. Узунов. Издателство "Знание", Ст. Загора, 2003.

 17. B e n n e t t, P. N., M. J. B r o w n. Clinical pharmacology. 10th Edition. London, Churchill Livingstone, 2008.

 18. K a t z u n g, B. G. (Editor). Basic & Clinical Pharmacology. 9th Edition. East Norwalk, Connecticut, Appleton & Lange, 2004.

 19. P a g e, Cl. P., M. J. C u r t i s, M. C. S u t t e r, M. W a l k e r, B. B. H o f f m a n. Integrated Pharmacology. London, Mosby, 1977.

 20. Principales of medical pharmacology. 7th Edition. Edited by H. Kalant and W. H. E. Roschlau. New York – Oxford, Oxford University Press, 2006/2007.

 21. R a k e l, R. H. & B o p e, E. T. Conn’s CURRENT THERAPY. 59th Edition. Sunders. An Imprint Elsevier. Philadelphia Inc. Pensylvania, 2007.

 22. R a n g, H. P., M. M. Dale, J. M. R i t t e r. Pharmacology. 6th Edition. London, Chirchill Livingstone, 2007.

 23. T r i p a t h i, K. D. Essentials of Medical Pharmacology. 6st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2007.б) Допълнителна литература (10 автора)

 1. Ламбев, Ив. Лекарствени препарати. II изд. Медицина и физкултура, София, 2008.

 2. М о н о в, А. Клинична токсикология. Венел ООД, София, т. 1 (1995) и т. 2 (1997).

 3. П а с к о в, Д. Нивалин – фармакология и клинично приложение. Медицина и физкултура, София, 1959.

 4. С т а н е в а, Д., Л. Р а й н о в а. Билките, домашна аптека. Издателство “Медицина и физкултура” ООД, София, 2000.

 5. У з у н о в, П. Цикличен 3’,5’-аденозин монофосфат. С., Мед. и физк., 1984.

 6. B r i g g s, G., R. K. F r e e m a n. S. J. Y a f f e (Eds.). Drug in Pregnancy and Lactation. 7th edition. Williams & Wilkins, Baltimore, 2007.

 7. F o r t h, W. et al. Allegmeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 8. Auflage. Herausgeb.Urban & Fisher Verlag. Munchen, 2001.

 8. H a r d m a n, J. G., L. E. L i m b i r d (Еditors-in-chief). Goodmanan et Gilmans’s the pharmacological basis of therapeutics. 11th Edition, McGraw-Hill Co., New York., 2006.

 9. Kasper, D.L. et al. (editors). Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th edition. McGraw-Hill Professional, New York, 2005.

 10. L u l l m a n n, H., A. Z i e g l e r, D. B i e g e r. Color Atlas of Pharmacology. 3nd edition. Tieme. Stuttgart – NewYork, 2005.


в) WEB-базирано обучение по фармакология


www.medfac-sofia.eu

www.drugsupport.data.bg


Адрес за кореспонденция: itlambev@mail.bgСвързани:

Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconКонспек т за теоретичен изпит по фармакология
Предмет на фармакологията. Исторически преглед. Лекарство – определение, произход
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и управление” – магистърска степен за редовно и дистанционно обучение випуск
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconКонспект 1 за комплексен държавен изпит специалност „стопанско управление ммб и мт
Същност и характеристика на управлението. Функции, роли и умения на мениджърите в организациите
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconКонспект за държавен изпит специалност "публична администрация"
Среда на публичното управление. Външна и вътрешна среда – съвременни характеристики
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
Ен държавен изпит за бакалавърска степен по български език и литература полагат студентите от всички филологически специалности....
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден) iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом