Номер и дата на удостоверението
ИмеНомер и дата на удостоверението
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер37.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mc.government.bg/images/APSP/f.doc

ФИЛМАУТОР

Номер и дата на удостоверението

№ 26-00-0551 / 27.10.2011

Наименование


Сдружение за колективно управление на авторски и продуцентски

права ФИЛМАУТОРСедалище и адрес


ПК. 1000 гр. София общ. Средец ул. „ Луи Леже” № 2

Данни за съдебна регистрация

№ 18311 / 1993г. Софийски градски съд


Единен идентификационен код по БУЛСТАТ

ЕИК 8310905401

Адрес на административен офис


ПК. 1000 гр. София общ. Средец ул. „ Луи Леже” № 2

Адрес на управление


ПК. 1000 гр. София общ. Средец ул. „ Луи Леже” № 2

Адрес по регистрация


ПК. 1000 гр. София общ. Средец ул. „ Луи Леже” № 2

Списък на членовете на изборните органи на управление

Михаил Босилков Мелтев – председател на УС

Венец Василев Димитров

Влади Киров Владев

Людмил Йорданов Христов

Пенчо Кунчев Кунчев

Емил Иванов Пенев

Константин Костадинов Буров

„Булфилм”ЕООД – представлявана от Андрей Антонов Алтъпармаков –

заместник председател

„Аделамедия 99” ЕООД – представлявано от Адела Тодорова Пеева
Представляващи лица

Михаил Босилков Мелтев – председател на УС

Андрей Антонов Алтъпармаков – представляващ „Булфилм” ЕООД

Мария Маркова Палаурова-Чолакова – изпълнителен директорТелефонен номер


Тел. 02 980 19 32 факс: 02 987 32 34

Електронен адрес


e-mail:Filmautor@bitex.com

Лице за контакт

Мария Маркова Палаурова-Чолакова

e-mail: Filmautor@bitex.com

e-mail: legal@filmautor.org

Категории права


Авторски права

Продуцентски праваНачини на използване
  • възпроизвеждане на филми и други аудиовизуални произведения /чл.18, ал.2, т.1 от ЗАПСП/

  • разпространение на копия и записи, съдържащи такива произведения /чл.18, ал.2, т.2 от ЗАПСП/

  • публично изпълнение на такива произведения /чл.18, ал.2, т.3 от ЗАПСП/

  • излъчване на такива произведения по безжичен път /чл. 18, ал.2, т.4 от ЗАПСП/

  • предаване и препредаване на такива произведения и техни записи по кабел или друга електронна съобщителна мрежа /чл.18, ал.2, т.5, чл. 90а, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП/

  • предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до такива произведения по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях /чл.18, ал.2, т.10 от ЗАПСП/

  • превеждане на такива произведения /чл.18, ал.2, т.7 от ЗАПСП/

  • преработка на такива произведения и синхронизирането им с други произведения / чл.18,ал.2,т.8 от ЗАПСП/

  • внос и износ на копия, съдържащи такива произведения от и в трети държави / чл.18, ал.2, т.11 от ЗАПСП/

  • разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на произведения и записи от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1,изр.първо и ал.8 от ЗАПСП
Видове произведения

Филми

Аудиовизуални произведения

Записи на филми

Записи на аудиовизуални произведенияДата на изменение на издаденото удостоверение

Основание за изменение
Заличаване на регистрацията
Промени във вписаните обстоятелства
Забележка

В съответствие с разпоредбата на чл.40б, ал.1 от ЗАПСП, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение категориите права, начините на използване и видовете обекти на закрила, упоменати в това удостоверение.


Свързани:

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Вирджиния Рекърдс” еоод – представлявано от Станислава Армутлиева – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
В съответствие с разпоредбата на чл. 40б, ал. 1 от запсп, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение...
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Събиране на компенсационни възнаграждения по смисъла на чл. 26, ал. 1,изр първо и ал. 8 от запсп, дължими за възпроизвеждане на обекти...
Номер и дата на удостоверението iconВръща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да
Датите се съхраняват като поредни числа, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден...
Номер и дата на удостоверението iconСтрана: Ветеринарен сертификат за ес
Видове Система за идентификация Дата на поставянето Идентификационен номер Дата на раждане
Номер и дата на удостоверението iconД екл ара ция
Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/ дружеството: Вх. № от дата
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом