Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
ИмеНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер53.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsoplb.com/uploads/article_documents/informacia_opl_pregovori_nrd_2010_15oct_2009.doc

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ -

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА

ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

___________________________________________________________________________

1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94,

моб. 0886 614 589 e-mail: nsoplb@gmail.com http://www.nsoplb.com


15 ОКТОМВРИ 2009 г.

гр. СОФИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ


Уважаеми колеги,

През настоящата година общопрактикуващите лекари работят в условия на труд и заплащане, които Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България постигна за всички. След началото на сигналните протестни действия, организирани от регионалните структури през лятото на 2008 г. се постигнаха условия за преговори на НСОПЛБ с МЗ и НЗОК. Ръководството на БЛС тогава не показа воля и умение за преговори в името на промяна към по добри условия за професионалната група на ОПЛ.

В резултат на усилията на екипите на НСОПЛБ, се коригираха съществено няколко наредби на МЗ, които касаят условията на труд на ОПЛ, направиха се корекции в НРД и приложенията към него. В условията на финансова и икономическа криза, общопрактикуващите лекари сега имат по-високи и сигурни доходи, и лекуват своите пациенти при по-добри условия в сравнение с предходните години.


Подобри се възможността за назначаване на лечение, подобриха се условията в профилактичния преглед, в оборудването на общите практики, в изписването на медикаментите и пр.


За постигнатите успехи огромно значение имаше добрата екипна работа. Експертният състав на НСОПЛБ беше подбран по обективни критерии, имаше голяма по обем предварителна подготовка, отнасяща се до цялата нормативна база, анализите, тактиката при поднасянето на аргументите. Зад този състав работиха много от членовете на НСОПЛБ от цялата страна, информацията се обработваше по определен ред. Желаната хармония и ефективност на екипа изисква време на съвместна работа и конкретни ситуации на изпитание.

Новото ръководство на БЛС първоначално прие тезата, че през тази година ще възложи на НСОПЛБ да отстоява специфичните условия в ПИМП и ще насочи вниманието си към многото нерешени проблеми в СИМП и болничната помощ. В края на м. юни обаче УС на БЛС направи завой в политиката си и утвърди подхода на предходните ръководства, независимо от създадените на последния Събор надежди за промяна. Нещо повече – членове на Управителния съвет, които са общопрактикуващи лекари, предприеха без обсъждане администрирани от БЛС действия за създаване на паралелна структура на НСОПЛБ. В публичното пространство се тиражират от тях и близки до тях колеги грешни становища (напр. за сепаратизъм), променени факти, нападки и опити за дирижирана кампания срещу НСОПЛБ.


Изискванията на ръководството на БЛС към Районните колегии е за изпращането на експерти за ПИМП, СИМП и БП по всяка специалност при насрочване на съответната среща! Това по същество е скъп, неефективен подход и крайно недалновиден, защото се събират лица, които не са подбрани по предварителни критерии и представени знания,


които не са работили съвместно и тепърва ще трябва да си изясняват всички детайли в условията на труд и нормативните уредби, от където произтичат проблемите, след което да търсят правилните решения. Експертните състави на БЛС и професионалните групи ще преговарят по конкретните текстове на НРД 2006, а при непостигане на съгласие, клаузите ще се оставят за решения между управителните съвети на БЛС и НЗОК.

През юли т.г. се състоя първата от тези срещи край Пловдив, която не даде очакваните резултати. През началото на месец август в Арбанаси се състоя втора среща на ОПЛ, наречени експерти на БЛС, организирана от БЛС чрез районните колегии. Тя бе водена от ОПЛ, членове на УС на БЛС, от които Управителният съвет на НСОПЛБ е снел доверието си за отстояване на интересите на ОПЛ. Причината за това са техните действия, съобразени само с тесен кръг хора и насочени срещу интересите на професионалната група на ОПЛ. Срещата не завърши с формирането на ефективен екип за преговори за ПИМП.

Чрез наложения от УС на БЛС исторически подход без постигане на съгласие вървят и разговорите в групата на СИМП.


Междувременно инициаторите на този подход вече са на отговорни постове в Министерство на здравеопазването. За съжаление, техните приемници в БЛС също не предприеха мерки, за да променят положението.

Управителният съвет на НСОПЛБ счита, че специфичните интереси на ОПЛ следва да се представят от подготвен екип от ОПЛ, какъвто има вече изграден от НСОПЛБ и да се договарят от него, като към този екип бъдат


включени един или двама членове на УС на БЛС и представител на ОПЛ, които не са членове на НСОПЛБ.

Въпреки многократните заявления от различни представители на ръководството на БЛС, тази идея не бе приета и одобрена от тях и досега.


Не бе прието от новия Управителен и Национален съвет на БЛС и заявлението на НСОПЛБ, което изпратихме за асоциирано членство в БЛС като сдружение (това всъщност е акт, за да бъде препотвърден реално вече установеният преди седем години статут). На фона на тази ясна заявка за единство и желание за еднопосочност в действията в полза на колегите, на Национален съвет на БЛС, проведен на 26.09.2009, отново бяха отправени обвинения в сепаратизъм, което за нас е необяснимо, некоректно и естествено неприемливо. В получения официален отговор от УС на БЛС, реалният отказ е скрит зад формално отлагане на решението, като един от мотивите е, че БЛС няма легитимен устав. Отделен е фактът, че според Устава на БЛС, решение за асоцииране се взима от УС, а не от НС, както бе направено в случая.


В този смисъл, УС на БЛС извърши уставно нарушение, като не спази чл. 17а от Устава на БЛС, прехвърли отговорността на Националния съвет на БЛС, който пък се позова на предстоящи промени в Устава. В протокол от заседанието ясно е упоменато, че ще се направят само най-належащи промени в едно от заседанията на предстоящия 47 Събор на БЛС и чл. 17а изобщо не е бил обсъждан за промяна. Решението на Националния съвет за отказа не е вписано в протокола, но е споменато в официалния


отговор на Председателя на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов. Изводите може да си ги направи всеки.


Тезата за „баланс на интересите” през годините в условията на сегашната нормативна уредба работеше в ущърб на ОПЛ. Правилният ход е промяна на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, на текстове в Закона за здравното осигуряване и Устава на БЛС, която да дава автономност на основните професионални групи при договаряне на специфичните за групите условия на труд в единна организация - БЛС. НРД, или свързаните с условията на труд документи, да бъде подписван отделно за всяка професионална група - ПИМП, СИМП и БП.

НСОПЛБ има ясна визия с прецизна аргументация за необходимите благоприятни промени за ПИМП в НРД 2010, както и в съпътстващите закони и наредби. Избраният от експертите на НСОПЛБ подход за подготовка и провеждане на преговорите за НРД бе да се изготвят съответните документи от експертния екип на НСОПЛБ (спестява време на колегите ОПЛ, спестява разходи на съсловната организация и се печели време).


Този продукт да бъде сведен до знанието на колегите ОПЛ - чрез сайта на НСОПЛБ, БЛС и чрез РЛК и Регионалните дружества на НСОПЛБ, след което на електронния адрес на НСОПЛБ, колегите ОПЛ да изпратят своите допълнения или корекции в определен срок, за да бъдат добавени


към вече готовия основен материал и да се премине към реално преговаряне и свързаните с този процес действия.

За съжаление, тази схема не бе възприета от Ръководството на БЛС, което до момента не дава възможност за ъпдейтване на правилата за работа в НРД за общопрактикуващите лекари чрез екипа на НСОПЛБ.

Автономността на професионалните групи в договорния процес е решаващо условие за просперитет, което изисква усилие на всички нас, за да се достигнат по-добрите условия на работа. Автономността означава живот за БЛС. Алтернативата е централизация с грешни управленчески решения, каквито могат да се посочат в изобилие.


ЕКИПЪТ НА НСОПЛБ

Свързани:

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Опл, организирана от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Домакин на събитието ще бъде Сдружението на...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconСдружение на общопрактикуващите лекари в софия област към национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
На общопрактикуващите лекари в българия =
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
През 2013 г под егидата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (нсоплб) ще бъдат организирани и проведени...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Проект на Интегративен модел на Национална здравна карта на Министерство на здравеопазването на р българия
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (хобб) с недостатъчен...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
В централния офис на нсоплб постъпват сигнали от различни области в страната, че колегите са приканвани да подготвят документи за...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия – член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
София, бул. „Н. Й. Вапцаров” №17- 21, ет. 2, ап. 5 тел./факс 868 28 94, моб. 0886 614 589
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
Категорично възразяваме срещу Решение № рд ус 04 -12/02. 02. 2007г на ус на нзок и считаме, че е в противоречие на чл. 59 от Закона...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
По повод на текста в проекта за допълнение на Наредба №40 от 2004 г за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом