Лектор: Ирина Рибарова (pm )
ИмеЛектор: Ирина Рибарова (pm )
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер47.85 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.namrb.org/doc11/BG-programa Sofia-10-11 Mayr1.rtf


Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на ИСПА/Кохезионен и Структурни фондове в сектор околна среда

Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.

BG161PO005/10/1.11/02/16

10-11 май 2011, София

Първи ден: Вторник 10 май 2011

11.00 - 11.30

Регистрация на участниците / Кафе

11.30 - 12.00

Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на ИСПА/Кохезионен и структурни фондове в сектор околна среда

Питър Феърклот (PM)

12.00-13.30

Ръководство за подготовка но проекти, финансирани от ОПОС 2007-2013: Ръководство за подготовка на проекти, финансирани от Кохезионния фонд в сектор води; Стъпки при подготовката на проекти; Анализ на възможностите; Подготовка на проекта и предпроектно проучване; Проблеми и въпроси при предишните предложения

Лектор: Ирина Рибарова (PM )


13.30 – 14.30

Обяд

14.30 - 15.30

Анализ на ползите и разходите: Цел, изисквания и концепции: Какво е АПР и защо се прави?; Правен контекст за АПР и изисквания за отчетността; Финансов и икономически модел; Макроикономически и социално-икономически фактори; Определение на проекта и поетапен подход; Инвестиционни и оперативни разходи; Изискване за амортизация и приходи; Тарифи и приходи; Финансовият недостиг и ниво на финансовия недостиг; Изисквания за съфинансиране и финансов план; Възстановяване на реазходите (тарифи, амортизация, статъчна стойност на инвестициите); Икономически анализ на проекта (приходи от външните ползи и отрицателни външни фактори); Анализ на риска и чувствителността

Лектори: Питър Феърклот и Николай Колев (PM )


15.30 - 16.00

Кафе пауза

16.00 - 17.00


Анализ на ползите и разходите: Цел, изисквания и концепции: Пробемни теми на АРП при

проекти във водния сектор

Лектор: Николай Колев (PM )

17.00 – 17.30

Дискусия / Приключване на Ден 1

19.30

Вечеря


Втори ден: Сряда 11 май 2011

09.15 - 09.30

Програма за деня

09.30 - 11.00

Управление на договори. Ключови принципи при управлението на проекти: Основни изисквания за проектите по ОПОС 2007-13 (договор за безвъзмездна помощ); Задължения на бенефициента - подготовка на документация за обществени поръчки, правилно и прозрачно съответствие с обществените поръчки, финансово и техническо управление, контрол, мониторинг и докладване, плащания към контрагенти, доставчици и доставчици на услуги; Ключови прпоблеми при управлението на договори; Управление на риска и договор за надзор; Изготвяне на качествени технически задания за строителство и доставки и задания за договори за услуги в сектор води; Мониторинг и контрол (вкл. изисквания на финансовия контрол, нередности и др.)

Лектори: Тери Хурикан (РМ)

11.00-11.45

Кафе пауза

11.15 - 12.30Оперативна програма 2007-2013 Методология и подход при избора на проекти по Приоритет 1, ос 1 от ОП Околна креда 2007-2013. Мониторинг и контрол на проектите: Основни изисквания и предизвикателства на посредните покани за предложения по Приоритет 1 на ОПОС 2007-13; Основни изисквания за изпълнение на проекти; Бъдещи покани за представяне на предложения за 2011

Лектор: Светла Иванова, Държавен експерт, Дирекция „ Кохезионна политика”, МОСВ

12.30- 13.00

Дискусия и закриване на семинара

13.00 - 14.00

ОбядСвързани:

Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан
Име, презиме, фамилия ст н с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор
Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconBusiness Education Club
Лектор консултант: Мария Даскалова дипломиран експерт – счетоводител, 12 години одиторски стаж, включително и в международна одиторска...
Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconСветът на Ирина и Борис Морев показани в романа "Тютюн"
Мислейки върху романа “Тютюн”, откриваме, че в края на краищата това е романът на Борис и Ирина. Борбите на тютюневи магнати увлечени...
Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconПапа Жан Бисерна полуда стихосбирка, посветена на Ирина Делина мълчание /На Ирина Делина
Когато устните мълчат и обвиняват смъртоностно и демони заключени скърбят и в кожата се впиват нокти злостни
Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconЖивотът на Дон и Нанси Фейла при­лича на приказка за успеха. Днес те се радват на жизнен стандарт, за който повечето хора могат само да мечтаят. Повече от 39
Н екземпля­ра книга „45-секундната лекция, която ще промени живота ви. Автор е и на няколко касети и дискове. Лектор е на семинари,...
Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент/ Месторабота Централна библиотека на бан
Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент
Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconПрезентация Лектор

Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconЛекция Лектор

Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconАндреанова Ирина Владимировна

Лектор: Ирина Рибарова (pm ) iconКлимовских Ирина Александровна

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом