Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация
ИмеДипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер25.15 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1036.doc

СУ “Св. Климент Охридски”

Факултет по начална и предучилищна педагогика


гр. София


ДИПЛОМНА РАБОТАна тема:


ПРОМЯНАТА В БЪЛГАРИЯ – УПРАВЛЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ


Дипломант: Научен ръководител:


гр. София

2001 г.


СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД


І ГЛАВА. Теоретико-методологически аспекти на изследване на промяната


1.1. Същност на заетостта и професионалното развитие като аспекти на ефективното управление и адаптация към промяната


ІІ ГЛАВА. Адаптация и управление на работната сила към новите пазарни условия


ІІІ ГЛАВА. Мерки за овладяване на безработицата и успешното управление и адаптация към промяната


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПРИЛОЖЕНИЯ


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


УВОД


Промяната е една съпътстваща човека реалност, която е абсолютно необходима, за да подновява той своето развитие. Тя е оценявана от едни като позитивна, от други като негативна, но така или иначе тя не е еднозначна. За информираните и подготвените това е естествен процес, за другите тревожно очакване.

Същността на промяната е логическо свързване на миналото с настоящето и очертаване на проекциите на бъдещето. Колкото по-ясно и точно се дефинира това бъдеще толкова по-лесно се осъществяват формулираните в него съдържателни цели. Именно в целеполагането се състои значимостта на промяната като необходима реалност в определени периоди от развитието на едно общество, на една държава.

Актуалността и значимостта на процесите на промяната са свързани с динамиката, която внасят те, с интересите, които засягат, както и с перспективите, които отварят пред себе си. Тази проблематика стана значима и актуална в България след навлизането й в прехода към пазарна икономика, който донесе след себе си много промени, доведе до появата на пазара на труда, безработицата като социално-икономическо явление.

Целта на настоящата дипломна работа е да се изследва промяната в България, заедно със съпътстващите я и необходими процеси на управление и адаптация, както и да се разкрият последиците от смяната на икономическата система върху пазара на труда в България.


Конкретните задачи, които се поставят за изпълнение на така формулираната цел са:

1. Да се изяснят теоретико-методологическите проблеми на промяната

2. Да се изследват последиците от промяната и адаптирането на работната сила към новите пазарни условия.

3. Да се разгледат някои мерки във връзка с овладяването на безработицата, свързано с успешното управление и адаптация към промяната. Детайлното разглеждане на тези процеси на национално и регионално равнище (област Варна, област Добрич), за да се проникне по-дълбоко в същността на процесите на управление и адаптация.

Детайлното разглеждане и съпоставяне на тези процеси на национално и регионално равнище дава възможност за по-обстойно проследяване на тенденциите, свързани с професионалното развитие на работната сила, както и с нейната адаптация в пазарните условия на труд след промяната.

Свързани:

Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconДипломна работа
Адаптация на 2,6 3-годишните деца към условията на детската градина под влияние на взаимодействието учители родители
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconCv лични данни
Защитена дипломна работа на тема: „Отчетно информационни проблеми при фирменото управление на производството”
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconДипломна Работа
Тема: Развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България в условията на европейската интеграция
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconКурсова работа
Решение на учебния казус на основа теоретичните концепции на управление на промяната. 15
Дипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом