За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан
ИмеЗа нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер21.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lib.bg/cpob/ALEPH500_dinchev.doc
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за нов курс


 1. Име, презиме, фамилия - ст.н. с. д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/

 2. Месторабота - Централна библиотека на БАН

 3. Длъжност - Директор, Заместник директор

 4. Адрес за кореспонденция и контакти:

  • служебен адрес - гр. София 1040, ул. 15 ноември № 1

  • телефон - 9878966; 9892544

  • e-mail dincho@cl.bas.bg; Sabina@cl.bas.bg

Забележка: един курс може да се провежда в екип с повече от един преподавател.

 1. Тема на курса /кратка анотация/

  • дефиниране на темата: Съвременни библиотечно-информационни системи /на примера на адаптацията на ALEPH500 в Централната библиотека на БАН/

  • проблемна област. Модул: автоматизирани библиотечно-информационни системи

  • специфизиране на материята за обучение, знанията и уменията, които следва да придобият курсистите: теоретични познания за дейността на библиотечните системи за управление на бази данни /СУБД/ и практически умения при адаптация на интегрираната библиотечна система ALEPH500 в библиотечната практика
 1. Предназначение

  • ниво на участниците - бакалаври и магистри

  • видове библиотеки - научни и публични библиотеки

  • длъжности - програмисти, библиотекари
 1. Продължителност /времетраене/ на курса

  • 5 или повече от 5 дни

  • общ брой часове - 10

 2. Цел на обучението. Очаквани резултати

Придобиване на теоретични знания - запознаване с основните теоретични постановки за дейността на библиотечните СУБД

Практически умения - адаптация на интегрираната библиотечна система ALEPH500 в библиотечната практика

 1. Основни теми и брой на часовете по всяка тема /за лекционни и практически занятия/

Тема

 1. Обща характеристика на състоянието на съвременните библиотечно-информационни системи у нас и в чужбина

 2. Обща характеристика на функционирането на интегрираната система ALEPH500

 3. Адаптиране и специфика на функционирането на интегрираната библиотечна система ALEPH500

 4. Допълнителни приложни програми, създадени в Централната библиотека на БАН в помощ на правилното функциониране на системата и създаването на статистически отчети, съобразени с БДС

Брой на часовете общо 10

Лекции: 8

Упражнения: 2

 1. Необходима техника и консумативи за провеждане на курса /осигурява се от ЦПОБ/ - компютър с инсталиран програмен продукт Microsoft PowerPoint, бимър и екран

 2. На участниците в курса ще бъдат предоставени /консумативите осигурявя ЦПОБ/ - пакет от материали на хартиен носител

 3. Учебни материали за участниците в курса:

- лекции - да;

- тезисни планове;

- графики - да;

- таблици - да;

- други /какви/ - примери и модели за описание на програмни таблици.

13. Форми за оценка на курсистите?

- изпит

- тест - да

- практическа задача

- друго /какво?/


Моля, да изпратите своите предложения на адреса на СБИР

Телефон за контакти 987 07 34

e-mail lib@fastbg.net

Координатор на ЦПОБ Кр. Папазова

Свързани:

За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент/ Месторабота Централна библиотека на бан
Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconПредложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова
Месторабота: Университетска библиотека при Софийски университет “Св. Климент Охридски”
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Красимира Георгиева Ангелова Месторабота Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика", су „Св. Кл. Охридски" Длъжност Ст. Асистент
Месторабота – Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, су „Св. Кл. Охридски”
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Красимира Георгиева Ангелова Месторабота Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика", су „Св. Кл. Охридски" Длъжност Ст. Асистент
Месторабота – Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, су „Св. Кл. Охридски”
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconНационална библиотека
Име Презиме Фамилия
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconИме, Презиме, Фамилия
Име на Курс: Педагогическа правоспособност за предподавател по психология, логика, етика, право и философия
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconДо директора на нис при су " св. Климент охридски " тук
Моля да разрешите да бъдат командировани следните лица (име, презиме, фамилия, длъжност, месторабота)
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconКласиране на студенти от първи курс за студентско общежитие през учебната 2012/13 год. Име, презиме, фамилия

За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconBusiness Education Club
Лектор консултант: Мария Даскалова дипломиран експерт – счетоводител, 12 години одиторски стаж, включително и в международна одиторска...
За нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан iconЗаглавие Име и фамилия на автора/авторите, научна степен, месторабота, e-mail Title
Кратки биографични данни – до един параграф относно настояща месторабота, длъжност, изследователски интереси и евентуално предишни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом