Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа
ИмеАлександър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа
страница3/6
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер0.89 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vitliemskazvezda.org/phpf/images/files/Molitvenik.doc
1   2   3   4   5   6

15.  МOЛИТВА КЪМ СВ. АРХ. МИХАИЛ

  Господи Боже Великий, Царю Безначалний, изпрати Отче, Архангела Михаила на помощ, да ни  пази от нашите видими и невидими врагове. Велики Архангеле Господен, излей благия си мир над твоите раби. О, Архангеле Михаиле, демонов съкрушителю, запрети на борещите се невидими мои врагове и ги развей като прах пред лицето на вярващия. О, Господен Архангеле, великий Михаиле, шестокрили първокняже и воеводо на небесните сили, херувими, серафими и всички Светии! О, чудний Архангеле Михаиле, неизречений хранителю, бъди ни помощник във всичките ни беди, скърби и печали. По пустини, по реки и морета ти си тихо пристанище. Избави ни от всякакви дяволски примамки, послушай нас грешните, които призоваваме твоето име, ускори помощта Божия и послушай молитвите ни Великий Архангеле, към силният и животворящ Кръст Господен и по молитвите на Св. Богородица, на всички ангели и по молитвите на Светите мъченици Николай Чудотворец, Никита и Евстратия, преподобните наши Отци- чудотворници Антоний и Теодосий и всички небесни сили. Помогни на нас, грешните божии раби и ни избави от трус, потоп, огнен меч, от напразна смърт и от всяко зло. Избави ни Архангеле Михаиле сега, всякога и во веки веков. Амин.

 

16. СИМВОЛ НА ВЯРАТА

             Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята на всичко видимо и невидимо.

            Вярвам в единствения Господ Иисус Христос, Син Божий, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, Светлина от Светлина, Бог истински от Бог  истински, роден, несътворен, едносъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало, Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас  при Понтия Пилата, и страда и бе погребан, и възкръсна в тре­тия ден, според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дой­де със слава да съди живи и мъртви и  Царството му не ще има край.

            Вярвам в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, почита се с пок­лонение и се прославя наравно с Отца и Сина и Който е говорил чрез пророците.

            В една Света вселенска и апос­толска Църква.

            Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

            Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин!         

 

17. МОЛЕБНО ПЕЕНЕ ЗА БОЛНО

            В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!

            Царю небесни, Светий Боже... (З пъти)

            Пресвета Троице... Отче наш...

            На Тебе, Господи, се надявам, да се не посрамя никога. Заради правдата Си ме избави и отърви, наведи ухо към мене и ме спаси. Бъди ми защитник Бог и ме запази като в крепост, защото опора и убежище Си Ти. Боже мой, избави ме из ръцете на грешния, из ръцете на законопрес­тъпника и притеснителя. Защото Ти, Господи, Си ми надеж­дата и упованието от детинство. Ти Си ми опора от утро­бата на майка ми. Ти Си мой покровител, вина­ги Те възпявам. За мнозина бях като чудо, но Ти Си си­лен помощник. Да се изпълнят устата ми с хвала към Тебе, за да възпявам славата и великолепието Ти всеки ден. Не ме отхвърляй на страна, когато ме напускат силите, не ме оставяй, защото враговете ми говорят против мен и които дебнат душата ми, се съветват помежду си, казвайки: “Бог го е оставил, погнете го и го уловете, защото няма кой да го избави!” Боже мой, не се отделяй от мене, Боже мой, дай внимание да ми помогнеш. Да се засрамят и изчезнат оне­зи, които клеветят против душата ми, да покриеш със срам и позор онези, които търсят да ми причинят зло. А аз вся­кога се надявам на Тебе и все повече и повече ще те хваля. Устата ми ще разказват Твоята правда и Твоето благоде­яние, които са безбройни всеки ден. Ще вляза с размишле­ния за силите на Господа. Господи, единствено Твоята правда ще помня. Боже мой, Ти ме поучаваш от детинство и аз досега разказвам за Твоите чудеса. Боже мой, до старост и даже до дълбока старост не ме оставяй, докато не раз­кажа за Твоята сила, за Твоето могъщество и за Твоята правда, които са много висши, за всичкото бъдещо поко­ление велики дела, които си направил. Боже, кой е подобен на Тебе? Ти Си ми пращал много и люти беди, но пак обърнат към Тебе Си ме оживявал и от бездната на земята Си ме изваждал. Умножил Си великите си дела върху мене и об­ръщайки се към мене, Си ме утешавал, и пак от бездната на зе­мята Си ме изваждал. И аз ще Те славя пред хората. Госпо­ди, ще възпявам истината Ти, Боже, с псалтири и гусли, Свети Израилев! Душата ми, която Си избавил, се радва и устните ми се радват, когато Ти пея, а езикът ми всеки ден се поучава на Твоята правда, когато се засрамят и опозо­рят онези, които дирят да ми причинят зло.

­

18. ВЕЛИКА ЕКТЕНИЯ

            С душевен мир на Господа да се помолим!

(Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            За да ни се изпрати мир от небето за спасение на душите ни, на Господа да се помолим! (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            За мир по целия свят, за благосъстоянието на Светите Божии църкви, за духовните събрания и за обединението им, на Господа да се помолим! (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            За този свят храм, за този дом, и за тези, които влизат и живеят в него, на Господа да се помолим! (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            Да прости всяко волно и неволно съгрешение на Своите синове и дъщери и да се смили над тях, на Господа да се помолим! (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            За да не споменува греховете на младините и незнани­ето им, но поради многомилостивото Си сърце да се смили и да им даде душевно и телесно здраве, на Господа да се помолим. (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            Да не пренебрегне усърдната молба на Своите служите­ли, които сега се молят с нас, но да се смили, да ги послу­ша и бъде снизходителен и человеколюбив кьм тях, като измени всяко зло на добро и да им даде здраве, на Господа да се помолим! (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            За да издигне скоро болните Си раби от одъра на болес­тта, както някога е издигнал разслабения с една дума, чрез своята благодат и да ги направи здрави, на Господа да се помолим! (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            За да послуша милостиво, както на хананейката, молитвения глас на нас, недостойните си раби, които ви­каме към Него, и да изцери, както нейната дъщеря, така и болните си раби, на Господа да се помолим! (Хорът отговаря: “Господи, помилуй!”)

            Да се избавим от всяка скръб, гняв и притеснение, на Господа да се помолим! (Хорът отговоря: “Господи, помилуй!”)

            Защити ни, спаси ни, смили се над нас, Боже, и ни запа­зи със Своята благодат. (Хорът пее:  “Подай Господи!”)

            Като си спомним Светата, чистата и благословената на­ша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, с всички­те Светии, нека сами себе си и един другиго и всичкия си живот на Христа Бога да отдадем. (Хорът пее: “Тебе, Господи!”)

            Защото Ти си Бог на милостите, щедростите и человеколюбието и ние прославяме Тебе, Отца, Сина и Светия Дух - сега, всякога и във всички векове. Амин!

 

19. МОЛИТВА НАД БОЛЕН

               Владико Вседържителю, Светий Царю, Който наказваш, но не умъртвяваш, Който поддържаш падащите и издигаш падналите, Който премахваш човешките скърби, молим се на Тебе, Боже наш: посети с милостта си боледуващия Твой раб и му прости всяко волно и неволно съгрешение. О, Гос­поди, прати от небето церителната си сила, допри се до тялото му, угаси огъня му и унищожи страданието и всяка скрита болест. Бъди лекар на Своя раб и издигни го от одъ­ра на болестта и от леглото на страданието, цял и съвсем здрав, подари го на Твоята цьрква, за да ти благоугодява и да изпълнява волята Ти, защото в Твоя власт е да ни помилваш и спасяваш, Боже наш, и ние прославяме Тебе, Отца, и Сина и Светия дух - постоянно сега, всякога и във вечни векове. Амин!

20.  МОЛИТВА ЗА ВСЯКА БОЛЕСТ

                Владико Вседържителю, лекарю на душите и телата, Кой­то смиряваш и пак въздигаш, посети с милостта Си боледу­ващия наш брат (сестра), простри Твоята мишница, носе­ща изобилно здраве и лекарства, и го (я) изцери, като го (я) дигнеш от одъра на немощта, премахни от него (нея) всяка язва, всяка болест, всяка рана, всеки огън и всяко трепе­рене и ако има съгрешение или беззаконие, отслаби, оста­ви и му (й) прости заради Твоето човеколюбие.

            О, Господи, пощади Своето създание в Христа Иисуса, Господа наш, с Когото си съблагословен. Очакваме прес­ветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во-веки веков. Амин!

 

21. ЕКТЕНИЯ

             Лекарю на душите и телата, с умиление и със съкрушено сърце припадаме пред Тебе и разплакани Ти викаме: изце­ри болестите, излекувай страстите на душата и тялото на Твоя раб (името). И прости му като добросърдечен всички волни и неволни прегрешения и скоро го повдигни от одъра на бо­лестта, молим Ти се, послушай и помилвай!

            Като не искаш смъртта на грешните, но искаш да се обър­нат и бъдат живи, милостивий, пощади и помилвай Своя раб (името), запрети на болестта, премахни всяка страст, простри силната си ръка и го издигни, както дъщерята на Иаира от одъра на болестта, и го направи здрав. Молим Ти се, пос­лушай и помилвай!

            Източниче на изцеленията, Който изле­кува огницата на Петровата тьща с допирането Си, и сега излекувай заради добросърдечието си болестта на тежко страдащия Твой раб (името), като му дадеш здраве скоро. Усърдно Ти се молим, послушай и помилвай!

            Предобри Царю небесни, Който си приел сълзите на Езекия, покаянието на Манасия и ниневитяните, изповедта на Давида и си ги скоро помилвал, приеми и нашите мол­би, които Ти принасяме с умиление, и като щедър, помил­вай тежко боледуващия Си раб (името), като му дадеш здраве. С обилни сълзи и чисто сърце Ти се молим. Източ­ниче на изцеленията, послушай и скоро помилвай!

            Послушай ни, Боже, наш Спасителю, надежда на всички земни краища и на онези, които са далеч по море, милос­тив и състрадателен бъди към нас, грешните, и ни помилва­й, защото си милостив и човеколюбив Бог, и ние просла­вяме Тебе, Отца, Сина и Светия Дух - сега и във всички векове. Амин!

 


22. МОЛИТВА

ЗА ИЗЦЕРЯВАНЕ НА ПАРАЛИЗИРАН ЧОВЕК

             Господи Иисусе Христе, Ти, Който си изцерил спуснатия разслабен през покрива на къщата, в която си проповяд­вал Твоето спасяващо за човеците учение. Ти, Който си простил греховете му, Ти, Който изцери лежащия цели 38 години, при овчата къпалня разслабен, който страдал за­ради греховете си, погледни милостиво и на лежащия тук, телом, разслабен и душевно грешен наш брат (сестра-име­то), простри над него (нея) Своята могъща десница и го (я) изцери от тежкия недъг, за да може да живее нов живот, съгласно Твоите спасителни заповеди и тъй да прослави Тебе, своя избавител, пред вечния Твой Отец и животворя­щия Свети Дух, сега всякога и във вечни векове.Амин.

 

23. МОЛИТВА ЗА БОЛЕН, СТРАДАЩ ОТ БЕЗСЪНИЦА

             На Господа да се помолим!

Господи помилуй!

Боже великий, прославений, непостижими и неизпове­дими, Който си създал човека от ръката си, като си взел пръст от земята и Си я удостоил с образа си, Иисусе Христе, превъжделено име, заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, яви се на тоя раб (името) и посети душата и тялото му, заради молитвите на преславната наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, заради застъпничеството на Светите безплътни небесни Сили, заради молитвите на честния и сла­вен Пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, на Светите слав­ни и всехвални Апостоли; заради молитвите на нашите Свети Отци и вселенски велики учители и Светители: Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, Атанасий и Кирил, Николай Мирликийски, Спиридон Чудотворец, Методий и Кирил, Климент Охридски и на всички Све­ти свещеноначалници, заради молитвите на Светия Апосто­л първомъченик и архидякон Стефан, на Светите слав­ни великомъченици Георги Победоносец, Димитрий Мироточиви, Теодор Тирон, Теодор Стратилат, и на всички Свети мъчени­ци, заради молитвите на нашите преподобни и богоносни отци: Антоний, Евтимий, Сава Освещени, Теодосий, Онуфрий, Арсений, Атанасий Атонски, Иоан Рилски и на всички преподобни, заради молитвите на Светите церители и безсребърници: Козма и Дамян, Кир и Йоан, Пантелеймон и Ермолай, Сампсон и Диомид, Талалей и Трифон, заради молитвите на всички Светии - дай му сън успо­коителен, телесен сън за здраве и спасения, за живот и душевна и телесна сила. Както си посетил някога угодника си Авимелех в Агриповия храм и си му дал сън мирен, за да не види падането на Иерусалим и като си го приспал с подкрепителен сън, пак си го възкресил в един миг, за слава на Твоята благост. Ти, Който си показал Твоите Свети седем момци изпо­ведници и свидетели на Твоето явление в дните на отстъп­ника цар Декий, като и тях си приспал в пещерата за трис­та седемдесет и две години, като младенци, затоплени в обятията на майка им без да претърпят някакво изтление, за похвала и слава на Твоето човеколюбие и за показ и утвърждение на нашето новорождение и възкресение на всички ни.

            И тъй, сам човеколюбиви Царю, помогни и сега със слизането на Светия Твой Дух и погледни милостиво на Твоя раб (името) и му дарувай здраве, сила и добро укреп­ване, с Твоята благодат, понеже от Тебе е всяко добро дава­не и всеки съвършен дар. Защото Ти си лекар на душите и телата ни и на Тебе отдаваме слава, благодарение и пок­лонение заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия, благия и животворящия Твой Дух сега, всякога и във вечни векове. Амин!

 

24. МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕРЕНИЕ НА СЛЕПЕЦ

              Всесилний Господи, молим Ти се погледни милостиво на този наш злочест брат (сестра), който не виждайки с телесните очи, страдайки от очебол, не може да вижда добре ни с душевното зрение, и както едно време изцели просящия милостиня при йерусалимския храм сляп, също сляпородения, ерихонските слепци и много други, речи да прогледа, за да може като вижда заобикалящите го братя и сестри и други Твои създания, да прослави Твоето всемогъщество, и бидейки просветен духът от Тебе, да засвидетелства смело пред всички за великата милост, която си му сторил за яката вяра в Тебе. Ти, като единороден Син на всеблагия Отец, прости нашите и негови грехове и просвети душевните ни очи за да виждаме добре пътя по който ходим, да се радваме на мирен и ползотворен живот на този свят и да достигнем целта на своето съществуване, да наследим вечно блаженство на оня в Твоите небесни обители. Амин.

 

25. МОЛИТВА КЪМ СВЕТА БОГОРОДИЦА

             Милостива Майко Божия, Света Богородице, смили се над нас, грешните, и стани застъпница пред твоя възлюбен Син и наш Бог, да се смили над нас, грешните, и дари телесно и душевно здраве на свързания от зли сили раб (името му).

            О, Майко на майките и на всички християни, ти, чието сърце е пронизал меча на скръбта, уталожи нашата скръб и милостиво измоли мир, здраве и спасение за този свър­зан от болест раб (името му).

            Бъди застъпница за мир по целия свят и за преуспяване­то на всички във вярата и любовта към твоя възлюбен Син Христа.

            Майко Божия, ти, която воюваш за  милостта, доброто и красотата на тоя свят, обърни внимание на молбата ни и стани застьпница за изцерението на болния раб (името му).

            Чиста Дево, зли обстоятелства налетяха в този дом, мъ­ки, страдания,  скръб и люти беди и неволи от всякъде на­паднаха нас, що да правим? При тебе, при тебе прибягва­ме.

            Майко Божия, спаси ни!  Богородице Дево, радуй се, тебе песен пеем. Амин!

 
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconІх международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров Основни цели
Запознаване с традициите и постиженията на българската хорова школа и творческия път на Захари Медникаров
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconМигел де Сервантес Сааведра (1547 – 1616)
Отпечатани са няколко негови стихотворения в том, публикуван в Мадрид по повод смъртта на испанската кралица Елизабет от Валоа
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconСписък №39 на книги, депозирани от 16 до 22 септември 2009 г
Абаджиев, Александър Маринов. Вълшебните ръце на Захари Медникаров. Изток-Запад, 2009. Без сведение за цена
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconОсновно училище „захари стоянов варна

Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconРедакционна колегия
Москва, проф д-р Ирина Колева, проф д-р Марияна Стефанова, проф д-р Румяна Кушева, доц д-р Даниела Ангелова-Ганчева, доц д-р Захари...
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconКласификационна схема
Тефтерче на Захари Стоянов с бележки за направени разходи. 22 март 1889 г. Оригинал. Ръкопис. 10 л
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconРечен басейн струма
Калкас, ул. ”Захари Зограф” №9; кв. Мошино, ул. Мл. Стоянов” бл. 14; ул.”Олег Кошевой” №7; ул. ”Бл. Гебрев” №17; ул. Батенберг; ул....
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconА литература на 80-те години на 19 век -вазов, Захари Стоянов
А представители: П. Хилендарски, С. Врачански, П. Р. Славейков, Д. Чинтулов, Л. Каравелов, Д. Войников, В. Друмев, Хр. Ботев
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconРечен басейн струма
Калкас, ул. ”Захари Зограф” №9; кв. Мошино, ул. Мл. Стоянов” бл. 14; ул.”Олег Кошевой” №7; ул. ”Бл. Гебрев” №17; ул. Батенберг; ул....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом