Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа
ИмеАлександър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа
страница2/6
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер0.89 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vitliemskazvezda.org/phpf/images/files/Molitvenik.doc
1   2   3   4   5   6

1. МОЛИТВА

             В името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин!

            Боже, Боже, погледни на нас, грешните, изправи нашата молитва. Изпъди нечистите мисли от сърцата ни, просвети ни ума със светлината на благоразумието, наведи ухо и чуй ни които Ти се молим и чакаме Твоята силна милост от горе, защото Ти си наш Бог и като стоим пред Тебе в този молитвен дом, викаме умилно: ”Укрепи ни, Боже, и вразу­ми ни в твоя страх!”

            Боже, бъди милостив към нас, грешните. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречис­та Майка и на всичките Светии, помилуй ни! Амин!

            Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всич­ко изпълваш, Съкровище на всички блага и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяко петно и спаси, Благий, нашите души! 

Светий Боже, Светий крепкий, Светий безсмъртни, помилуй ни! (три пъти)

            Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и всякога и във вечни векове. Амин!

            Пресвета Троице, помилвай ни, Господи, очисти нашите грехове, Владико, прости нашите беззакония, Светий, по­сети и изцери  немощите ни заради Твоето име.

            Господи помилуй! (три пъти)

            Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

 

2. МОЛИТВА КЪМ ГОСПОДА

             Господи Боже наш, благий Небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве да ти се радваме, моля Те изпро­води ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

            Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги. Осветявай Духа ни, просвеща­вай сърцата и умовете ни да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост. Живота си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй! Помагай ни и съдейс­твай ни да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето слово и да пребъдваме в Твоята истина.

            Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на Царството Ти на земята. Храни ду­шите ни с небесния хляб и укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си.

            Като ни даваш всички Твои благословения, приложи любовта Си да ни е вечен закон, защото на Тебе принадле­жи царството, силата и славата завинаги. Амин!

 

3. МОЛИТВА КЪМ ГОСПОДА

             Господи Боже, Спасителю наш, на всяка сила и крепост, на всяка истина и любов, на всяко държавие и власт, из­вор на всички добрини в живота ни! Изпроводи ни благия Си Дух, да ни ръководи и крепи в пътя на живота, да ни просвещава умовете, да ни озарява сърцата, да ни дава сила и живот, да струваме добрата Ти воля.

            Прости прегрешенията ни, които изповядваме пред Тебе, те ни отдалечиха от Твоята бащинска любов. Изличи ги от книгата на Твоите възпоминания и ни дарувай мира на Твоя Дух. Направи сега да просветне лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята любов, вестители на Твоята истина и слу­ги на Твоята правда.

            Благослови тоя народ, между който живеем, благослови нашите братя, с които се подвизаваме, благослови всички майки и бащи, които вършат Твоята воля. Чуй гласа на всич­ки страдащи по лицето на земята и ги благослови. Благос­лови Учителя, който ни води в Твоя път. Благословен си Ти, Господи Боже наш, благословено е Твоето име от века, за­щото Ти си пътя, истината и живота, и освен Тебе няма друг Бог - Ти си само един. Амин!


4. ГОСПОДНЯ МОЛИТВА

             Отче наш, Кoйто си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както горе на небе­то, тъй и долу на земята, насъщния ни хляб дай ни днес и прости нашите дългове, както и ние прощаваме на на­шите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но ни изба­ви от лукавия, защото е Твое царството, силата и славата на Отца завинаги. Амин!

 

            След молитва № 4 се пее песента:

             ДА СЕ ОТПРАВИ МОЛИТВА

            Да изправится молитва моя

            Яко кадило пред Тобою,

            Воздеяния руку моею,

            Жертва вечерна (утринна, обедна).

            Услиши мя, Господи!

 

5. МОЛИТВА НА САМОТНИЯ

             Господи Боже мой, път на човеците, живот на правед­ниците и истина на разумните същества, към Тебе се обръ­щам аз и Те моля, не ме оставяй сам с моята слаба вяра в Твоя път на доброто, което жадувам за себе си и за своите ближни, помагай ми всеки ден и час чрез Твоите духовни помагачи, дръж ме всякога бодър, жизнерадостен и мъжес­твен по тоя път.

Ти, Който си рекъл: “Реки от жива вода ще протекат от сърцето на избрания!”, бъди милостив към мене и дарувай ми възможност да очистя душата си, да засиля волята си, и да бъда с ум и светъл и бистър.

            Ти, Който си начало на истината, моля Те, послушай ме, дарувай ми Твоята истина на физическото поле, направи ме достоен за истината на духовната област, оправи и на­сочи стъпките ми към чертога на Твоята Божествена истина, защото ние, Твоите синове и дъщери, в Тебе съществува­ме, движим се и живеем. Амин!

 

6. МОЛИТВА ЗА ДУШЕВНО И ТЕЛЕСНО БОЛНИ

             Боже силний и крепкий, Лекарю над всички лекари и Носителю на всяко небесно разположение и бодрост, дойди и заживей всецяло в мен и ме очисти от всяка нечистота, измий ме от всяко зловредно влияние на лошите и пакос­тни духове и спаси тялото и душата ми. Направи от тялото ми Твой храм, а от душата ми създай скъпоценна съкро­вищница на Твоите заповеди и добродетели, като изтръгнеш всяко зловонно петно от душата ми и заличиш досегашните ми грехове и постъпки.

            Низпосли над мене Твоята чудодейна благодат и живот­ворна сила, като ми даруваш здрав весел и неподатлив за спънка и умора дух.

            Далеч отстрани всяко зло желание, всяка мрачна мисъл, навявана от нашия и техния противник, защото Ти си, Боже, силният и крепкият, Ти си лекар над всички лекари, най-велик и най-могъщ. Амин!

­            По време на молитва № 6 се пее:

            Господи, помилуй ги (три пъти)

            Спаси ни, Сине Божий!

            Възкреси из мертвих

            поющия ти, алилуя! (три пъти)

 

7. МОЛИТВА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ

            Свят е Бог Отец на всяко същество, свят е Бог, Чийто съвет от собствените Му сили се извършва, свят е Бог, Който иска да бъде познат от своите и познат бива, Свят си Ти, Който чрез словото Свое всичко си създал! Свят си Ти, Чийто лик е образил целия мир! Свят си Ти, Който си мощен чрез всички сили! Свят си Ти, Който си по-велик от всичко! Свят си Ти, Който над­минаваш всяка хвала. Приеми разумната и чиста жертва от душата, и от сърцето на всички, които към Тебе се обръщат. Ти, Който си неизречим и неизказуем и само в мълчание можеш да се изречеш. Ние те молим, да не бъдем лишени от съзнание. Приклони се към нас, укрепи ни. Осветли с Твоята милост тези, които са още в несъзнание, тези от моя род братя и Твои сино­ве. Затова вярвам в Теб и го изказвам, и влизам в живота и светлината. Високославен си Ти, Отец. Създанието Ти - човекъ­т, ведно с Тебе, иска да се посвети, тъй както си му дал всяка мощ. Амин!

 

8. МОЛИТВА КЬМ СВ. БОГОРОДИЦА

            Богородице, ти, която си непосрамима застъпница на християните и истинска защитница пред Твореца, не пре­небрегвай молитвените гласове на нас, грешните, но като милостива овреме пристигни, и помогни нам, които с вяра те викаме. Скоро помогни на молитвата ни и се постарай за изпъл­няване молбата ни, като се застъпваш всякога за всички, които те почитат.

            Преблага майко на всевишния Бог, с вяра прибягваме под силния твой покров, защото ние, грешните, които сме обременени от много грехове, нямаме пред Бога в нещас­тията и скърбите си друг постоянен застъпник, освен Тебе. Ето защо смирено припадаме пред Тебе и Те молим да избавиш твоите раби от всяко нещастие, беди и скърби в живота. Амин!

            След молитва № 8 се пее песента:

            Богородице Дево, радвай се!

            Благодатная Мария,

            Господ е с Тебе,

            ти си благословена

            измежду всичките жени

            и благословен е плодът

            на твоята утроба,

            защото ти си родила

            Спасителя на нашите души

            и гледаш лицето      

            на Света Троица. Амин! (2 пъти)

 

9. МОЛИТВА ЗА ПОДКРЕПА

            Господи Боже наш, Който даруваш здраве на телата, ус­покоение на душите, озарение от горе на духовете, бъди нам подкрепа през всички часове и дни на живота. Отче небесни, пази ни от всяко нечисто и вредно влияние, от всяка лукава мисъл и лошо помишление, защото Ти си не­постижим образец на духовната чистота. Ти си извор на всяка правда и добросърдечна мисъл. Ти си източник на праведния и възвишен живот. Направи чрез Божествената Твоя сила, така също този дом да бъде благословен. Направи, моля Те, да успяваме винаги в добрите и благо­родни дела, които ни препоръчваш посредством Твоето жи­во слово.

            Нека Божествената Ти хармония преумножи и запази непокътната в душите ни и около нас духовната чистота.

            Нека, Господи, вършим всякога онова дело, което докарва съгласие, мир и любов в нас и около нас. Амин.

 


10. МОЛИТВА ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ВСЯКО ЗЛО

            Христе, Боже наш, разпали сърцата ни с пламъка на лю­бовта, защото от нея разпалвани да възлюбим Тебе с всичкото си сърце, мисъл и душа и с всичката си сила, а своя ближен като себе си. И като изпълняваме Твоите запове­ди, да славим Тебе, Подателя на всички блага.   Спаси, Господи, всички ония, които ни мразят, обиждат и които ни правят зло, и не ги оставяй никога да загинат заради нас, грешните. Амин!


11. МОЛИТВА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

             Господи Иисусе Христе, единородни Сине на безначал­ния Твой Отец, Ти си казал с Твоите пречисти уста: “Без Мене не можете да направите нищо.” Господи мой, Господи, като приемаме с вяра от душа и сърце това, което си казал, обръщаме се към Твоето милосърдие: помогни на нас, Твоите грешни и недостойни раби, в тая света работа, която сме започнали да извършим с Твоята помощ, за слава на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!


12. МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

(Чете се след свършване на Духовното събрание)

             Царю Небесни! Ти, Който съдиш народите, племената и езиците и въздаваш всекиму според делата! Уякчи духовна­та верига на Твоите избраници, които радеят за доброто на целия народ, спомени техните имена в Твоята невидима Църква, надари ги със сила, любов и търпение да вършат волята Ти. Помогни на Българското духовенство и го води винаги в правия път, подкрепи Църквата да бъде тя по всичко подоб­на на Небесната Църква.

            Отче Святий и многомилостиви, не оставяй в заблуда, невежество и грях нашите братя и сестри из цяла България, знайни и незнайни, повдигни лицата им да видят Твоята светлина и да станат работници на лозето Ти.

            Господи на силите, подтикни към успех благородните уси­лия на българските учители и ученици, дай им, Господи, ис­тинско съзнание и Божествена мъдрост, да се обърнат към Тебе и разумеят, че Ти си подателят на всяко добро начи­нание и дело.

            Творче непостижимий, изпрати на българските управни­ци силата си отгоре и закона си в сърцата им, за да бъдат честни, умни и добри, та да управляват съгласно Твоите заповеди и повеления.

            Създателю мой, упование мое, благослови ръцете на зе­меделците и отвори сърцата им да възприемат семето на благодатта.

            Отче небесни, родителю на човешките души, излей бла­гословията си, щедростта си над всички трудещи се майки и бащи и дай им всяка подкрепа.

            Подкрепителю на слабите и немощните, помогни на всич­ки духовни братя и сестри, на които работите са заплете­ни, които имат материално бреме на гърба си, та се спъват.

            Недей ги оставя, о Господи! Източнико на здраве, сила и живот, напой с животворните си струи всички членове от духовната верига. Преблагий Господи, избави ги от все­възможни измами и лукавщини на лошите духове, като им дадеш здрав, весел и бодър дух.

            Присъствай, Отче мой, на всички молитвени събрания, които стават в Твое име през всяко време и всеки час за хвала, чест и поклонение на Тебе, и за доброто на нашите ближни, ръководи тия събрания с Твоята ръка, благославяй ги с Твоето присъствие, поддържай ги редовно със си­лата Си и знание, прави ги достойни за Твоето име чрез мъдростта Си.

            Като ни очистиш от всичките ни беззакония, като ни уми­еш от извора на живата вода и ни подариш търсеното благополучие, направи да дойде по цялата многострадал­на земя Твоето Царство на правдата, мира и любовта. Амин!

13. МОЛИТВА КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА

             О, Света Владичице Богородице! Ти, която си по-горна от всички твари! Помощница си на обидените, надежда на без­надеждните, защитница на бедните. Утешение си Ти на пе­чалните, хранителка на гладните, облекло на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, закрила и защит­ница на всички християни! О, всемилостива Дево Богородице, Владичице, с твоята милост спаси и помилвай твоите раби и защити с твоя честен покров всички братя християни, умоли Владичице, Христа, нашия Бог, Който без­семенно се е въплътил от тебе, за да ни препаше с твоята сила отгоре. О, всемилостива Владичице Богородице, издигни ни от греховни дълбочини, избави ни от глад, погубване, земетръс, наводнение, от огън и меч, от нападе­ние, от чуждоплеменници, междуособни войни, от ненадей­на смърт, от заразни ветрове и всякакво зло! Подай, Владичице, мир и здраве на твоите раби и на всички християни, просвети им ума и сърдечните очи към спасе­ние и удостой твоите грешни раби в Царството на твоя Син Христа, нашия Бог, защото е благословена и просла­вена Неговата власт, заедно с безначалния му Отец и пресветия, преблагия и животворящия му Дух, сега и вся­кога и във вечни векове. Амин!

 

МОЛИТВА- ПЕСЕН ЗА НАРОДА

            Всемогъщий, силний, Боже,

            запази от зла напаст

            нашите братя българи,

            недей праща ги в пропаст!   (2 пъти)

                  

14. МОЛИТВА ЗА НАРОДА

             Господи Боже наш, Който ръководиш съдбините на наро­да към всяко добро и напредък, бъди нам, стремящите се към Твоето съвършенство, подкрепа, утеха и защита във всички трудни часове на живота ни, бди молим те, за здра­вето на българския народ, направи го да бъде победител във всички трудности, поставени от видими и невидими вра­гове, направи го да носи правда, справедливост и ред на всяко място, което отреждаш да бъде негово, защото Твоя е силата, от която произтича добродетелта. Твое е мило­сърдието, което е свързано с небесната правда, и Твоя е душевната красота, която произтича от любовта Ти към на­с. 3апази, Боже мой българския народ от всеки грях, зло и напаст, запази пределите на българската земя и дарувай успех на всички, които милеят за България и желаят нейно­то добро, защото Твоя е вечността, от която черпим постоянство за следване по избрания път. Пoмогни от Твоето небе, о, Създателю мой, за съкратяване на мъчителните ни дни, помогни на братята и сестрите по дух и чуй тяхната искрена молба, с която се обръщат към Тебе и търсят помощ. Господи, на Тебе се надяваме, в Тебе вярваме и Тебе любим. Да дойде Царството ти, което носи възкресение, да дойде духовното основание, което ни обновява, да се прос­лави името Ти между нас, с което се завършва всеки добър почин. Амин!
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconІх международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров Основни цели
Запознаване с традициите и постиженията на българската хорова школа и творческия път на Захари Медникаров
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconМигел де Сервантес Сааведра (1547 – 1616)
Отпечатани са няколко негови стихотворения в том, публикуван в Мадрид по повод смъртта на испанската кралица Елизабет от Валоа
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconСписък №39 на книги, депозирани от 16 до 22 септември 2009 г
Абаджиев, Александър Маринов. Вълшебните ръце на Захари Медникаров. Изток-Запад, 2009. Без сведение за цена
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconОсновно училище „захари стоянов варна

Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconРедакционна колегия
Москва, проф д-р Ирина Колева, проф д-р Марияна Стефанова, проф д-р Румяна Кушева, доц д-р Даниела Ангелова-Ганчева, доц д-р Захари...
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconКласификационна схема
Тефтерче на Захари Стоянов с бележки за направени разходи. 22 март 1889 г. Оригинал. Ръкопис. 10 л
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconРечен басейн струма
Калкас, ул. ”Захари Зограф” №9; кв. Мошино, ул. Мл. Стоянов” бл. 14; ул.”Олег Кошевой” №7; ул. ”Бл. Гебрев” №17; ул. Батенберг; ул....
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconА литература на 80-те години на 19 век -вазов, Захари Стоянов
А представители: П. Хилендарски, С. Врачански, П. Р. Славейков, Д. Чинтулов, Л. Каравелов, Д. Войников, В. Друмев, Хр. Ботев
Александър Кръстников Захари Валоа Предпечатна подготовка: Захари Валоа Редактор: Захари Валоа iconРечен басейн струма
Калкас, ул. ”Захари Зограф” №9; кв. Мошино, ул. Мл. Стоянов” бл. 14; ул.”Олег Кошевой” №7; ул. ”Бл. Гебрев” №17; ул. Батенберг; ул....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом