Катедра „Агрохимия и почвознание
ИмеКатедра „Агрохимия и почвознание
Дата на преобразуване11.11.2012
Размер16.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Agrohimia/Agrohimia i pochvoznanie.docx
КАТЕДРА „Агрохимия и почвознание”Списък на преподавателите от катедра „Агрохимия и почвознание

Възраст

Научна специалност

1.

Доц. д-р Светла Костадинова

49

Агрохимия - 04.01.04.

2.

Доц. д-р Гиньо Рачовски

64

Агрохимия - 04.01.04.

3.

Доц. д-р Иван Манолов

56

Агрохимия - 04.01.04.

4.

Доц. д-р Недялка Симеонова

66

Почвознание – 04.02.04.

5.

Доц. д-р Красимир Трендафилов

53

Почвознание – 04.02.04.

6.

Доц. д-р Рада Попова

53

Почвознание – 04.02.04.

7.

Гл. ас. д-р Недялка Йорданова

32

Агрохимия - 04.01.04.

8.

Гл. ас. д-р Виолета Вълчева

31

Почвознание – 04.02.04.

9.

Гл. ас. Николай Минев

35

Агрохимия - 04.01.04.

Средна възраст

49


Кратък анализ и оценка на кадровото състояние и перспективите за развитието на катедрата в периода 2012 – 2015 г.


1. Предстои пенсиониране на двама доценти – един с научна специалност Агрохимия и един по Почвознание.

2. Предстои защита на докторска дисертация на гл.ас. Николай Минев до края на 2012г.

3. Обявяване на конкурс за главен асистент по Почвознание.


Ръководител катедра:

(Доц. д-р Светла Косатдинова)

Свързани:

Катедра „Агрохимия и почвознание iconАграренуниверситет пловди в факултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Агрохимия и почвознание с протокол №2, от 11. 02. 2008 год
Катедра „Агрохимия и почвознание iconАграренуниверситет пловди в факултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Агрохимия и почвознание с протокол №2, от 11. 02. 2008 год
Катедра „Агрохимия и почвознание iconИме, фамилия професионална информация
Московски Държавен Университет, Почвознание и агрохимия, катедра „Биология на почвите”, дипломна работа- „Влияние на тежките метали...
Катедра „Агрохимия и почвознание iconАграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство
...
Катедра „Агрохимия и почвознание iconАграрен университет пловдив агрономически факултет
За реализиране на целите на тази програма е необходимо студентите да имат познания по Ботаника, Генетика на растенията, Биохимия,...
Катедра „Агрохимия и почвознание iconФакултет по растителна защита и агроекология
Тя осъществява прехода между общоагрономическите дисциплини – земеделска ботаника, почвознание, агрохимия, физиология и биохимия...
Катедра „Агрохимия и почвознание iconСписък на научните публикациите на радка иванова донкова
Ханъмова Т., Попова Д. & Донкова Р. (1984) Влияние на атразина и еталфлуралина върху почвената микрофлора при самостоятелно и съвместно...
Катедра „Агрохимия и почвознание iconСписък на публикациите във връзка дисертацията за кандидат на техническите науки (сега д-р) 1
Попова З.,1989, Изследвания върху определяне на поливната норма,сп. Почвознание и Агрохимия, кн. 5, стр. 26-33 (доклад на Юбилейна...
Катедра „Агрохимия и почвознание iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Дисциплината химия е един от фундаментите на общобиологическите науки, в това число и на селскостопанските. Тя служи като теоретична...
Катедра „Агрохимия и почвознание iconСписък на Факултетния съвет на мтф
Бранко Душков Сотиров катедра тммрм доц д-р инж. Валентин Иванов Гагов катедра мтм, декан доц д-р инж. Венко Георгиев Витлиемов катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом